En blogg om neuroledarskap

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Med ökad närvaro i våra samtal lägger vi grunden för relationer som bygger tillit för båda parter. Men förmågan att hålla denna typ av meningsfulla samtal kräver både fokus och självdistans – egenskaper som du kan öva upp.

Beteendeförändringens biokemiska formel

Beteendeförändringens biokemiska formel

Vår förmåga att tänka och samarbeta har varit avgörande för människans framgång, men ibland ställer tankarna till det. Vårt språk gör ibland att vi fastnar i negativa tankemönster. Genom att odla hälsosamma tankemönster kan vi börja förändra våra beteenden.

Undvikandets sötsura natur

Undvikandets sötsura natur

I jakten på att förstå och förändra vår personlighet har diskussionen om människans natur varit en central del av filosofiska och psykologiska samtal i århundraden. Det verkar som att förmågan att hantera obehag möjliggör personlig utveckling. Undvikande beteenden lockar oss, men ger sällan de långsiktiga resultat vi strävar efter.

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Under tonåren är vår hjärna oerhört plastisk, kreativ och innovativ. När dessa styrkor flätas samman med den vuxna hjärnans förmåga att reflektera, kan vi påverka vår hjärnas utveckling. Hjärnan förändrar sig med våra upplevelser, därför kan vi utnyttja hjärnans neuroplasticitet för att må bättre.

Det är i rytmen det avgörs

Det är i rytmen det avgörs

Rytmen är en viktig komponent genom livet. Det finns god mening att finna en gemensam rytm och därmed uppnå synkronicitet – så att vi gemensamt kan verka för välmående och hållbarhet. Vad händer då när vi tappar rytmen med oss själva eller vår omgivning?