En blogg om neuroledarskap

Förstå hjärnan och bli en smartare ledare

Förstå hjärnan och bli en smartare ledare

Hjärnan är fem gånger mer känslig för hot än för belöning. Alltså – när vi möter något som vår hjärna tolkar som ”farligt”, även om det inte är det, kommer den reagera starkare än när vi kommer i kontakt med något som uppfattas positivt.

Att växa som vuxen

Att växa som vuxen

De teorier som handlar om vår vuxna hjärna, och hur den utvecklas, baseras tyvärr ibland på en något deppig utgångspunkt: att vi tillbringar våra vuxna liv med att kompensera för de förmågor som våra hjärnor och kroppar förlorar. Lyckligtvis är det bara en del av berättelsen.

Ny digital utbildning i SCARF-modellen

Ny digital utbildning i SCARF-modellen

Vi är jätteglada att kunna berätta att vi har lanserat en helt nyskapad digital utbildning: Vad skapar trygga relationer på jobbet? En introduktion till SCARF-modellen. Utbildningen passar både för individuell utveckling och för team- och organisatorisk utveckling.

Om vikten av mänsklig mognad

Om vikten av mänsklig mognad

En dryg månad efter lanseringen av boken Feedbackrevolutionen blir jag varse den process som pågår i mitt inre. Jag vet inte riktigt när den började, jag kan bara konstatera att det börjar bubbla upp insikter till ytan med små budskap från mitt undermedvetna.

Om makt som blir farlig

Om makt som blir farlig

Vi har sett det så många gånger förut. Hur en diktator som ser sig som en folkets företrädare börjar visa tecken på förlorad markkontakt. Som börjar fjärma sig från omvärlden och som förlorar relationell förankring också med sina egna bundsförvanter.

Om vikten av meningsfulla samtal

Om vikten av meningsfulla samtal

Ibland lever vi under omständigheter som försvårar anknytning, som exempelvis pandemirestriktioner. Ibland är det inre stress eller trötthet som gör att vi inte förmår knyta an till varandra.