En blogg om neuroledarskap

Mer julefrid med psykologisk flexibilitet

Mer julefrid med psykologisk flexibilitet

Snart närmar sig storhelgerna jul och nyår. En tid då många har förväntningar och önskemål. Modellen psykologisk flexibilitet beskriver ett antal områden du kan träna upp och applicera på situationer som innehåller stress, förväntningar och krav.

Från prestation till relation

Från prestation till relation

Vi tenderar att bara köra på, utan tillräcklig återhämtning och ställtid. Och vi fastnar ofta i förväntningar på prestation, istället för att utforska hur vi kan bygga relationer där vi stöttar, avlastar och hjälper varandra. Att leverera tillsammans, snarare än prestera inför varandra.

Att omfamna olikhet

Att omfamna olikhet

Vågar du omfamna olikheter? Den frågan ställer sig Lars-Johan efter att ha genomfört workshopen “När kulturer möts” hos en av våra kunder. Att våga lita på andra människors goda intention är utmanande. Och för att få alla i gruppen att lita på varandra behöver man arbeta med inkludering.

Vad är psykologisk trygghet?

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet handlar om att känna sig trygg nog i en grupp för att våga säga vad man tycker, ifrågasätta eller tycka annorlunda än gruppen. Man säger att psykologisk trygghet främjar både innovation och utveckling. Varför är det så?

Tid att odla nya vanor

Tid att odla nya vanor

”Att gå mot höst är en speciell tid för mig och ofta laddad med blandade känslor. Det är en transition där jag både gör bokslut över sommaren, men också riktar blicken mot det som komma ska.” Läs Evas tankar kring tid och lärande.