En blogg om neuroledarskap

En meningsfull del av något större

En meningsfull del av något större

Läs Evas ledare i nyhetsbrevet för februari. ”Det har skavt i mig ett bra tag. Vissa dagar mer än andra, och jag kan inte längre förtränga det; låtsas som ingenting eller distrahera bort det. Det stirrar mig rakt i ansiktet: mitt behov av att bidra mer än jag gör.”

Har feedbacken spelat ut sin roll?

Har feedbacken spelat ut sin roll?

Eva intervjuas av VD-tidningen om vikten av meningsfulla samtal för att skapa goda relationer på arbetsplatsen. ”– Snarare riskerar feedback att skapa otrygga relationer och arbetsklimat präglade av stress, rädsla och skam.”