Ny digital utbildning i SCARF-modellen

31 mar, 2022 | Självledarskap

Vi är jätteglada att kunna berätta att vi har lanserat en helt nyskapad digital utbildning: Vad skapar trygga relationer på jobbet? En introduktion till SCARF-modellen. Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan Neuroledarskap i Praktiken och Ida Klefbäck som driver eget företag inom marknadsföring och utbildning med digitalt fokus.

Idén att skapa en digital utbildning om SCARF-modellen kom till Ida när hon gick baskursen. Hon insåg att modellen är väldigt användbar och började fundera på hur kunskapen skulle kunna nå ut till fler. Ida presenterade förslaget för Eva och Lars-Johan, som hade haft samma tanke, och som direkt nappade. De möter ofta kunder som vill sprida kunskapen brett i organisationerna och upplever stor efterfrågan på exempelvis föreläsningar om SCARF.

– Jag ser kraften i det digitala och tycker att det är spännande att hjälpa experter att omsätta teori till ett tillgängligt format. Här innebär det att oerhört kraftfull kunskap om hjärnan på ett enkelt sätt kan nå alla medarbetare i en organisation, och inte bara de som har möjlighet att gå en hel utbildning inom neuroledarskap, säger Ida Klefbäck.

Kunskap om hjärnan och användbara verktyg

Den digitala utbildningen är uppbyggd av åtta moduler där de två första ger en grundläggande förståelse för teorin bakom modellen och hjärnans olika försvarsmekanismer. Därefter utforskas de olika SCARF-faktorerna och på slutet knyts säcken ihop verktyg med som hjälper deltagaren att omsätta kunskapen i praktiken.

– Utbildningen är designad utifrån vad vår hjärna gillar för att kunna bibehålla fokus men även för att ny kunskap ska fastna och hålla över tid. Utbildningen motsvarar en heldags klassrumsutbildning, men vårt förslag är att man jobbar med en modul i taget och att lärandet sträcker sig över en månad. På så sätt har man tid att reflektera och testa nya förhållningssätt i vardagen.

Utbildningen varvar korta föreläsningar med animerade videos som illustrerar olika situationer som kan uppstå på jobbet. I slutet av varje modul finns ett antal reflektionsfrågor kopplade till teorin. Här kan deltagaren välja att reflektera på egen hand eller tillsammans med en kollega. Utbildningen passar både för individuell utveckling och för team- och organisatorisk utveckling. Om ett företag eller ett team går utbildningen samtidigt kan frågorna med fördel användas för att reflektera tillsammans i arbetsgruppen.

– Förståelsen för hur hjärnan fungerar gör oss mer anpassningsbara till varandra och bättre på att samarbeta. Vi blir mer kreativa tillsammans och kan ta till oss förändring på ett mer konstruktivt sätt. Det i sin tur leder till bra beslutsprocesser där alla känner sig involverade och lyssnade på.

– Utbildningen finns tillgänglig via vår utbildningsplattform. Där kan man köpa och få tillgång till utbildningen direkt. Vi kör redan en pilot hos några av våra kunder och får roligt nog väldigt bra respons på både innehåll och pedagogiskt upplägg. Bland annat från Scandic Hotels, där deras svenska ledningsgrupp och HR-team just nu genomför utbildningen, avslutar Ida.

Utbildningen är för dig som vill:

  • arbeta med SCARF-modellen i din vardag
  • lyfta samarbetsförmåga och anpassningsbarhet i arbetsgruppen
  • ha nya verktyg för att leda i det hybrida arbetslivet

Läs mer om vår nya digitala SCARF-utbildning →

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...

Beteendeförändringens biokemiska formel

Beteendeförändringens biokemiska formel

Evas ledare i nyhetsbrevet för mars Man brukar säga att det som utmärker människan från djuren är vår förmåga att tänka om oss själva. Och vår avancerade förmåga att samarbeta har varit, och är, en viktig framgångsfaktor för människan som art. Samtidigt står vi nu...