Coaching med fokus på ACT-metodik

Är du nyfiken på coaching?

Har du behov av att få reflektera kring dina tankemönster och beteendemönster? Har du kört fast eller vill få tillgång till mer av din potential? Behöver du stöd för att ta ut en ny riktning eller komma på banan igen – eller helt enkelt öka din livskvalitet?

Just nu har Eva utrymme för nya coachingklienter, med fokus på ACT-metodik.

ACT står för Acceptance and Commitment Training. Metodiken syftar till att maximera människans möjligheter att skapa ett rikt och meningsfullt liv, och att samtidigt kunna hantera det smärtsamma och svåra som oundvikligen är en del av livet.

Är du nyfiken på coaching?

Har du behov av att få reflektera kring dina tankemönster och beteendemönster? Har du kört fast eller vill få tillgång till mer av din potential? Behöver du stöd för att ta ut en ny riktning eller komma på banan igen – eller helt enkelt öka din livskvalitet?

Just nu har Eva utrymme för nya coachingklienter, med fokus på ACT-metodik.

ACT står för Acceptance and Commitment Training. Metodiken syftar till att maximera människans möjligheter att skapa ett rikt och meningsfullt liv, och att samtidigt kunna hantera det smärtsamma och svåra som oundvikligen är en del av livet.

 

Ökad psykologisk flexibilitet

Med ACT bygger man ökad psykologisk flexibilitet och man gör det med hjälp av sex psykologiska processer – närvaro i nuet, acceptans, distansering till tankar och känslor, se sig själv i ett sammanhang, vara i kontakt med sina livsvärden och, agera ändamålsenligt.

Det går i korthet ut på att:

Kultivera förmågor som gör att man effektivt kan hantera besvärliga tankar och känslor, utan att det hindrar en från att delta fullt ut i och njuta av livet… (Acceptance)

Klargöra vad som är viktigt och meningsfullt i sitt liv och medvetet välja att agera i linje med sina värden för att aktivt berika livet, även när det är svårt… (Commitment)

En investering för dig som vill arbeta för högre livskvalitet, på jobbet och i livet.

Maila Eva på: eva@neuroledarskapipraktiken.se så berättar hon mer.
Eva tar emot på Prästgatan 28 i Gamla Stan eller online.

Våra övriga tjänster

Utbildning i SCARF-modellen

Baskurs i Neuroledarskap

Utbildning i Meningsfulla samtal