Onlineutbildning

Utbildning om hjärnan och SCARF
för chefer, ledare och medarbetare

Utveckla hjärnsmart självledarskap och bidra till vi-känsla

Vår onlineutbildning ”Vad skapar trygga relationer på jobbet?” riktar sig till individer och team som vill lära mer om hjärnan och de undermedvetna processer den ständigt sysslar med som påverkar våra känslomässiga reaktioner och sätt att vara mot varandra.

Utbildningen kommer göra så att du lättare förstår dina och andras reaktioner och varför det ibland uppstår svårigheter när vi samarbetar. Du kommer bli bättre på att leda dig själv i situationer som känns utmanande och bidra till psykologisk trygghet i teamet.

”Hela kursen är väldigt insiktsfull och skapar självmedvetenhet samt en bättre förståelse för varför jag agerar som jag gör i olika situationer”.
”De konkreta vardagsexemplen är superbra! Enkelt att förstå och relatera.”
Deltagare Blocket

SCARF ger svar på vad som triggar positiva och negativa känslor

SCARF-modellen som är en central del i utbildningen förklarar vilka sociala behov vi människor har i relation till varandra för att känna oss trygga, motiverade och engagerade.

Med kunskap om SCARF kan du medvetet välja hur du ska agera i en situation, så att det blir så bra som möjligt. Till exempel när du ska ge återkoppling till en medarbetare, ha avstämning med en kollega eller när du ska berätta för teamet om en förändring.

SCARF – 5 sociala behov

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

Läs mer om SCARF →

Utbildningens 8 moduler

– en blandning av föreläsningar och praktiska exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnas försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi Känslomässig självreglering. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

 • 8 moduler
 • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
 • Genomför i din egen takt
 • Motsvarar en heldagsutbildning

Pedagogik

 • Korta teoriföreläsningar
 • Konkreta exempel från jobbet
 • Reflektionsfrågor
 • Tillämpning i vardagen

Pris och tillgänglighet

 • 4 500 SEK (exkl. moms)
 • Börja när du vill – inspelat material
 • Tillgång till utbildningen i 3 månader
 • Se på dator, surfplatta eller i mobilen

Tillgängligt, flexibelt och effektivt

Du genomför utbildningen helt i din egen takt. Allt material är inspelat så du väljer själv när, var och hur du går utbildningen – du kan pausa och se om när du vill.

Varje modul består av en blandning av föreläsningar, konkreta exempel, självtest och reflektionsfrågor – en genomtänkt mix för optimalt lärande och engagemang. Du kan omsätta det du lär dig direkt i din vardag.

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss. Du kan välja mellan att betala med kort eller få en faktura.

R

Du får inloggningsuppgifter via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat dig om du väljer faktura.

R

Du går utbildningen i din egen takt. Pausar och repeterar. Du har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så du kan se om moduler när du vill.

Utbildningens design passar för

Individuell utveckling

Stärk ditt självledarskap genom ökad förståelse för hur du blir påverkad av andra och varför. Insikterna hjälper dig även att förstå andra människor bättre.

Teamutveckling

Bygg en gruppkultur med hög grad av tillit och anpassningsbarhet och skapa förutsättningar för effektivare samarbete och bättre beslutsprocesser.

Organisatorisk utveckling

Bygg en arbetskultur som präglas av psykologisk trygghet
och skapa ökad förändringskapacitet i organisationen.

Våra övriga tjänster

Utbildningar →

Föreläsningar & Seminarium →

Konsulttjänster →