Stärk ditt självledarskap

Lär dig om hjärnan och utforska dina sociala triggers med hjälp av SCARF-modellen.

Har du koll på dina sociala triggers?

När vår hjärna reagerar på något i den sociala miljön som gör att den hamnar i ”hotläge”, blir vi reflexmässigt reaktiva, instinktiva och inställda på att försvara oss. Vi blir distraherade, presterar sämre och vår förmåga till samarbete, kreativitet och flexibilitet minskar.

I vår onlinekurs Skapa trygga relationer på jobbet får du utforska dina sociala triggers. Det kan vara situationer eller beteenden hos andra, som gör att du reagerar starkt – utan att du kanske förstå varför.

När du vet vad som påverkar dig blir det lättare att förstå andras reaktioner – och du kan bemöta andra människor på ett bättre sätt.

Har du koll på dina sociala triggers?

När vår hjärna reagerar på något i den sociala miljön som gör att den hamnar i ”hotläge”, blir vi reflexmässigt reaktiva, instinktiva och inställda på att försvara oss. Vi blir distraherade, presterar sämre och vår förmåga till samarbete, kreativitet och flexibilitet minskar.

I vår onlinekurs Skapa trygga relationer på jobbet får du utforska dina sociala triggers. Det kan vara situationer eller beteenden hos andra, som gör att du reagerar starkt – utan att du kanske förstå varför.

När du vet vad som påverkar dig blir det lättare att förstå andras reaktioner – och du kan bemöta andra människor på ett bättre sätt.

{
Jag har haft en period där jag känt att hotresponsen aktiverats ofta. Denna utbildning har hjälpt mig att förstå varför jag känt så starkt om vissa saker och situationer.
Deltagare Blocket

Utveckla ditt självledarskap med SCARF

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

 

Utveckla ditt självledarskap med SCARF

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

 

Utbildningens innehåll

8 moduler uppbyggda av korta föreläsningar och konkreta exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnans försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi Känslomässig självreglering. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

Bli bättre på att hantera förändring

All typ av förändring är i grunden hotfullt för hjärnan och därför behöver vi hitta strategier för hur vi kan hantera och parera hjärnans tendens till att hamna i försvarsbeteenden. Det handlar först om att identifiera när det händer och hur du reagerar för att sedan arbeta med hur du kan hantera det bättre i framtiden.

Utbildningen ger kunskap om vilka beteenden som tryggar hjärnan och hur du kan agera om du märker att din hjärnas hotsystem triggats.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

 • 8 moduler
 • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
 • Självstudier – gå i din egen takt
 • Motsvarar en heldagsutbildning

Pedagogik

 • Korta teoriföreläsningar
 • Konkreta exempel från jobbet
 • Reflektionsfrågor
 • Tillämpning i vardagen

Pris och tillgänglighet

 • 4 500 SEK (exkl. moms)
 • Börja när du vill – inspelat material
 • Tillgång till utbildningen i 3 månader
 • Se på dator, surfplatta eller i mobilen

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss. Du kan välja mellan att betala med kort eller få en faktura.

R

Du får inloggningsuppgifter via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat dig om du väljer faktura.

R

Du går utbildningen i din egen takt. Pausar och repeterar. Du har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så du kan se om moduler när du vill.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om onlinekursen →

Utbildningens design och innehåll passar även för 

Teamutveckling

Bygg en gruppkultur med hög grad av tillit och anpassningsbarhet och utveckla effektivare samarbete.

Organisatorisk utveckling

Utveckla en arbetskultur som präglas av psykologisk trygghet
och skapa ökad förändringskapacitet i organisationen.

Våra övriga tjänster

Utbildningar →

Föreläsningar & Seminarium →

Konsulttjänster →