Organisatorisk utveckling med SCARF

Engagemang, välmående och prestation på jobbet! 

Utveckla medarbetarskapet i hela organisationen

Utbildningen Skapa trygga relationer på jobbet handlar om hur olika beteenden hjälper eller hindrar oss att bygga relationer, skapa produktivitet och driva förändring.

I utbildningen iscensätter vi helt vanliga jobbsituationer som ger deltagarna nya insikter om sig själv och andra.

 

{
Jag har insett betydelsen av transparens, kommunikation och dialog vid förändring och att det går att genomföra svåra förändringar på ett bra sätt.
Deltagare Blocket

Möt varandra utifrån SCARF 

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger er som organisation ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

Utbildningens innehåll

8 moduler uppbyggda av korta föreläsningar och konkreta exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnans försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi Känslomässig självreglering. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

  • 8 moduler
  • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
  • Självstudier – ni väljer takten
  • Motsvarar en heldagsutbildning

Pedagogik

  • Korta teoriföreläsningar
  • Konkreta exempel från jobbet
  • Reflektionsfrågor
  • Tillämpning i vardagen

Pris och tillgänglighet

  • Pris/deltagare vid interna insatser – kontakta oss för offert
  • Tillgång till utbildningen via vår utbildningsplattform

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss om du vill köpa in utbildningen till grupper av medarbetare.

R

Inloggningsuppgifter skickas via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat deltagarna om det är en grupp.

R

Ni har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så ni kan genomföra utbildningen i den takt ni önskar och lägga in träffar för reflektion.

TIPS!

Eftersom utbildningen består av inspelat material kan alla se teoridelarna individuellt när det passar var och en så samlas ni och utbyter erfarenheter och reflekterar tillsammans.

Nyttja interna (HR)resurser för de gemensamma träffarna eller anlita oss om ni behöver externt stöd.

Bygg på med föreläsning eller workshop

En j***a förändring till?

Föreläsning om vad hjärnan behöver för att fungera optimalt när vi befinner oss i förändringsprocesser.

Mångfald och inkludering

Föreläsning om hur man skapar mer effektiv samverkan inom och mellan avdelningar.

Feedbackrevolutionen

Föreläsning om varför organisationer bör ersätta traditionell feedback med meningsfulla samtal.

Hjärnsmart ledarskap

Workshop med fokus på tillämpning av SCARF-modellen i din roll som chef eller ledare.

Bias och beslutsfattande

Workshop där vi utforskar de mentala tankesprång hjärnan gör i vardagen och hur bias påverkar våra beslut.

Känslomässig självreglering

Workshop där vi arbeta vidare med modellen känslomässig självreglering som introduceras i modul 8.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vår onlinekurs kan integreras i er organisationsutveckling →

Utbildningens design och upplägg passar även för

Teamutveckling

Bygg en gruppkultur med hög grad av tillit och anpassningsbarhet och utveckla effektivare samarbete.

Individuell utveckling

Stärk ditt självledarskap genom ökad förståelse för hur du blir påverkad av andra och varför.

Våra övriga tjänster

Utbildningar →

Föreläsningar & Seminarium →

Konsulttjänster →