Seminarium

 

Välkommen till Feedbackrevolutionen!

Feedbackrevolutionen – ett seminarium där hjärnan får komma till tals

Att samtalskulturer präglade av traditionell ’feedback’ inte per definition ger ökad effektivitet och prestation i en organisation är inget nytt. Den kunskapen har vi med forskningens hjälp haft tillgång till ett tag. Den nya kunskap vi har om hjärnan och dess sociala sårbarhet, ger oss nu också djupare förståelse för varför. Och med det bättre möjligheter att skapa samtalsklimat som ger såväl individer som organisationer förutsättningar till framgång.

 

Vad är Meningsfulla samtal?

Meningsfulla samtal utgår från forskning kring vad vår hjärnan behöver för att uppleva ett socialt sammanhang som tryggt och ger en struktur för hur man kan bygga upp ett samtal.

Under seminariet kommer vi bland annat försöka ge svar på:

  • Hur kan vi utveckla förmågan som behövs för att vi ska kunna tillgodose våra och andras behov av trygghet och tillit i ett samtal?
  • Hur kan organisationer arbeta för att börja ersätta feedback som koncept och samtidigt minimera risken för förvirring bland chefer och medarbetar?
  • Hur kan du – som chef eller kollega – ta små steg till mer meningsfulla samtal?

 

Feedbackrevolutionen – ett seminarium där hjärnan får komma till tals

Att samtalskulturer präglade av traditionell ’feedback’ inte per definition ger ökad effektivitet och prestation i en organisation är inget nytt. Den kunskapen har vi med forskningens hjälp haft tillgång till ett tag. Den nya kunskap vi har om hjärnan och dess sociala sårbarhet, ger oss nu också djupare förståelse för varför. Och med det bättre möjligheter att skapa samtalsklimat som ger såväl individer som organisationer förutsättningar till framgång.

Vad är Meningsfulla samtal?

Meningsfulla samtal utgår från forskning kring vad vår hjärnan behöver för att uppleva ett socialt sammanhang som tryggt och ger en struktur för hur man kan bygga upp ett samtal.

Under seminariet kommer vi bland annat försöka ge svar på:

  • Hur kan vi utveckla förmågan som behövs för att vi ska kunna tillgodose våra och andras behov av trygghet och tillit i ett samtal?
  • Hur kan organisationer arbeta för att börja ersätta feedback som koncept och samtidigt minimera risken för förvirring bland chefer och medarbetar?
  • Hur kan du – som chef eller kollega – ta små steg till mer meningsfulla samtal?

 

Så här säger tidigare deltagare om seminariet

{
Efter att ha deltagit på ett seminarium om Feedbackrevolutionen har jag reflekterat mycket kring det jag tidigare lärt mig. Nu har jag tänkt om. Om feedback är menat att vara en nyckel till lärande vill jag säkerställa att den jag pratar med är mottaglig, att samtalet sker i dialogform och att det baseras på egenreflektion. Då kommer det ge mer effekt och bli mindre känsligt för alla parter.
Anna Nyström, Learning Expert, Volvo Group University
{
När jag tog del av Feedbackrevolutionen insåg jag än mer varför så många ledare och medarbetare känner motstånd till feedback, och det kändes därför naturligt att börja genomföra interna utbildningar i modellen för Meningsfulla samtal. Våra deltagare har uttryckt glädje över att få tillgång till en modell som bjuder in till reflektion och dialog, istället för att formulera budskap om rätt och fel. Utöver det har de fått en djupare förståelse för sig själv och andra, blivit mer nyfikna på sina kollegors perspektiv och kan lättare få fatt på vad de själva är tacksamma för i olika situationer.
Magnus Grönblad, Head of Self-leadership & Team development på Telia Company
Praktisk information
Datum och tid

Datum kommer inom kort

Plats

Prästgatan 28, Gamla Stan, Stockholm

Värd

Eva Hamboldt

Investering

1 450 SEK, exkl. moms

Anmälan

Avbokningsregler

Beställ boken här på hemsidan!

Feedbackrevolutionen

Författare: Eva Hamboldt, Ekerlids förlag

Boken är skriven för dig som vill förstå varför feedback kan vara svårt, varför vi ofta undviker att ge varandra feedback eller kan reagera negativt på feedback vi får. Men boken är framför allt skriven för dig som vill lära dig lite om din hjärna, om hur den fungerar och hur du kan arbeta mer hjärnsmart för att skapa så bra möten och samtal med andra som möjligt. Boken baseras på forskning inom social, kognitiv neurovetenskap och psykologi, men innehåller även en liten dos österländsk visdom.

Beställ boken här på hemsidan!

Feedbackrevolutionen

Författare: Eva Hamboldt, Ekerlids förlag

Boken är skriven för dig som vill förstå varför feedback kan vara svårt, varför vi ofta undviker att ge varandra feedback eller kan reagera negativt på feedback vi får. Men boken är framför allt skriven för dig som vill lära dig lite om din hjärna, om hur den fungerar och hur du kan arbeta mer hjärnsmart för att skapa så bra möten och samtal med andra som möjligt. Boken baseras på forskning inom social, kognitiv neurovetenskap och psykologi, men innehåller även en liten dos österländsk visdom.

Läs om Feedbackrevolutionen på vår blogg

En meningsfull del av något större

En meningsfull del av något större

Evas ledare i nyhetsbrevet för februari Det har skavt i mig ett bra tag. Vissa dagar mer än andra, och jag kan inte längre förtränga det; låtsas som ingenting eller distrahera bort det. Det stirrar mig rakt i ansiktet: mitt behov av att bidra mer än jag gör. Jag vill...