Försäkringskassan slår ett slag för meningsfulla samtal

29 apr, 2024 | Feedbackrevolutionen

Bilder från Ia Holm och https://www.forsakringskassan.se/press/pressmaterial

Det är Sveriges tredje största myndighet, där fler än 800 chefer arbetar. Till sommaren kommer några av dessa ha gått en pilotträning om Meningsfulla samtal, en modell för dialog som främjar ömsesidighet och förtroende.

Drivkraften bakom satsningen är Ia Holm, som jobbar med verksamhetsutveckling på Försäkringskassan. Hon fick upp ögonen för meningsfulla samtal när hon läste boken Feedbackrevolutionen. Så föddes idén om att använda förhållningssätten på de dialoger som behöver ske mellan chefer på myndigheten.  Det kan till exempel handla om dialoger kring chefsuppdraget, ömsesidiga förväntningar, resultat och utveckling.

– Hur förhåller vi oss till varandra i olika samtal? Vi behöver mötas som jämnbördiga personer även om vi har olika uppdrag och roller på olika nivåer i organisationen, förklarar Ia.

Goda relationer leder till ökad prestation

Flera studier visar att social trygghet och samhörighet leder till ökad kreativitet och innovativ förmåga. Ett exempel är professor Paul Zak, vars studier visar att goda relationer inom gruppen leder till ökad prestation. Därför bör det relationella arbetet prioriteras högt av alla organisationer som vill öka sina resultat.

Meningsfulla samtal

Modellen för meningsfulla samtal bygger på fem perspektiv som stärker våra relationer till andra människor:

  1. Reflektera – kring mig själv, andra och sammanhanget
  2. Inkludera andra i mitt perspektiv
  3. Nyfiket utforska andras perspektiv – och att se helheten
  4. Visa uppskattning
  5. Formulera tacksamhet

För att anpassa modellen till Försäkringskassans arbete, valde Ia att ersätta det femte perspektivet, “Formulera tacksamhet”, med “Utmana”. Det är viktigt att utveckla modellen så att den fungerar i den befintliga organisationskulturen. Arbetet har sedan testats och förankrats hos chefer, ledning, fack och HR för att slutligen godkännas av generaldirektören. Det är ett gediget förankringsarbete som har  gjorts.

– Just nu sätter vi ihop en pilotträning som ska köras innan sommaren för ett antal chefer, säger Ia. Detta är bara en del av en långsiktig satsning på chefers utveckling, där vi kommer att arbeta utifrån dessa förhållningssätt.

Förslaget har fått positiv respons

Det finns såklart flera faktorer som påverkar hur organisationen tar emot dessa förhållningssätt. Här nämner Ia till exempel chefernas förmåga att omsätta olika perspektiv i konkreta beteenden, så att det inte bara blir fina ord. Det handlar om att förstärka chefernas dialogkompetens. Många chefer är redan idag väldigt bra på att föra dialoger och detta är ett sätt att lyfta vikten av att samtal ska vara meningsfulla för båda parter.

– Vi vill ha ett förhållningssätt som främjar vår hjärnas trygghet, vilket i sin tur leder till att vi tar bättre beslut. När en myndighet arbetar så gynnar det i slutänden medborgarna som använder våra tjänster. Alla tjänar på det här.

Försäkringskassan har till exempel utvecklat en systematik för vilka dialoger som behöver ske mellan chefer under ett år. Förhållningssätten kan appliceras på dessa chefsdialoger, givetvis med anpassningar till aktuell situation, syfte och form av samtal.

Beteendeförändringar tar tid, därför är långsiktiga satsningar viktiga. När Ia startade projektet trodde hon att det skulle bli svårt att införa nya förhållningssätt för chefsdialogerna på en så stor arbetsplats. Den interna responsen beskriver hon som mycket positiv.

– Det är fantastiskt roligt, säger Ia. Jag tror att det finns en längtan efter mer meningsfulla samtal hos alla människor. Vi behöver nog det, oavsett vilket jobb vi har. Om våra chefsdialoger förs på rätt sätt finns det bättre förutsättningar för ännu bättre prestationer.

FAKTA

Organisation: Försäkringskassan

14 000 anställda / 800 chefer

Uppdrag: Ta fram någon form av systematik och förhållningssätt kring vilka dialoger är det som behöver ske mellan våra chefer på hela myndigheten.

Lösning: Förhållningssätten för meningsfulla chefsdialoger

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...

Beteendeförändringens biokemiska formel

Beteendeförändringens biokemiska formel

Evas ledare i nyhetsbrevet för mars Man brukar säga att det som utmärker människan från djuren är vår förmåga att tänka om oss själva. Och vår avancerade förmåga att samarbeta har varit, och är, en viktig framgångsfaktor för människan som art. Samtidigt står vi nu...

Undvikandets sötsura natur

Undvikandets sötsura natur

Evas ledare i nyhetsbrevet för februari Det verkar som att vi aldrig tröttnar på att prata om personlighet. För frågan om människans natur - hur vi kan mäta, förstå och förändra den - har varit på tapeten i filosofiska och psykologiska samtal under hundratals år. Och...