Beteendeförändringens biokemiska formel

28 mar, 2024 | Självledarskap

Evas ledare i nyhetsbrevet för mars

Man brukar säga att det som utmärker människan från djuren är vår förmåga att tänka om oss själva. Och vår avancerade förmåga att samarbeta har varit, och är, en viktig framgångsfaktor för människan som art. Samtidigt står vi nu inför konsekvenser av vårt mänskliga handlande som tyvärr inte vittnar om särskilt lyckade beslut och beteenden. I alla fall inte när vi sätter oss själva i ett större sammanhang och betraktar vår påverkan på naturen, klimatet och andra djur som vi delar planeten med.

En avgörande komponent för såväl reflektion som mänsklig samverkan är vårt väl utbyggda språk. Vår avancerade förmåga att kommunicera – med oss själva och andra – banar väg för förståelse och ansvarstagande. Men det finns en skuggsida. Ibland fastnar vi i vårt språk och de symboler vi använder för att forma vår verklighet. Socialt konstruerade, inlärda tankar som ska vägleda oss till funktionella och meningsfulla handlingar kan ibland skapa helt motsatt effekt. För när tankarna vi lärt oss kommer från rädsla, oro, ångest – eller skam – blir de lätt “sanningar” som kan vara både skeva, världsfrånvända och destruktiva. Då leder de oss inte alls i en önskvärd riktning. De står snarare i vägen för oss.

Våra negativa tankemönster påverkar dessutom hjärnans elektrokemiska klimat. Man skulle till och med kunna säga att våra tankar är kemiska och har en direkt inverkan på flödet av hormoner och signalsubstanser i vår hjärna. Om negativa tankar som skapar stress får härja fritt och för länge i vårt sinne, fräter de sönder upplevelser som meningsfullhet, glädje, trygghet och tillhörighet. Helt enkelt för att vår hjärna då badar i stresshormoner som kortisol. Samtidigt behöver vi kunna tänka mer kritiska, ifrågasättande eller reserverade tankar, för att kunna hålla distans till och vaksamhet inför situationer och beslut. 

Negativa tankar behöver dock balanseras upp med mer positivt laddade tankar som aktiverar flödet av dopamin, serotonin eller oxytocin. Tankar som skapar upplevelser av välbehag, lugn, trygghet, nyfikenhet, öppenhet och tillhörighet. Forskning visar nämligen på en direkt koppling mellan våra tankar och vår fysik. De kan förändra strukturer i vår hjärna och kropp, och de kan skapa eller förändra fysiska symptom. Man skulle kunna säga att vår hälsa delvis sitter i tanken.

Det är ingen nyhet att vi kan påverka våra tankar. Släppa taget om dem eller omformulera dem. Men det är inte det viktigaste. Det som gör skillnad är att odla hälsosamma tankemönster över tid. Att om och om igen medvetet välja vilket språk vi vill använda när vi talar med oss själva och andra. För tankarnas språk är ju, tillsammans med känslorna, drivkraften bakom våra beteendemönster. Och om vi vill få till beteendeförändringar i vårt liv så börjar det med språket. 

Inom ACT, en metodik för coaching och terapi som jag för närvarande fördjupar mig i, använder man till stor del metaforer och upplevelsebaserade övningar för att kringgå det verbala språket. Det är ett effektivt sätt att få syn på och bryta sig loss från gamla tanke- och beteendemönster. Att på det sättet också få kontakt med kroppen är avgörande för att kunna möta sig själv med ett intuitivt och känslomässigt språk. I det mötet har vi en chans att få syn på de begränsningar vi skapar för oss själva. Det är första steget till en förändring.

Vi står inför en framtid som kräver genomgripande beteendeförändringar, för vårt individuella välmående såväl som för planetens fortsatta framgång. Och samtidigt som jag försöker stötta andra i deras arbete med sig själva, funderar jag varje dag på hur jag ska ta nästa steg i mitt liv. Hur jag vill förändra mina vanor för att ta ansvar och samarbeta mer effektivt, med mig själv och andra. Och även om jag ständigt blir påmind om hur svårt det är, ser jag mina små framsteg. Om det så bara är en ny eller mer hjälpsam tanke. 

Kanske kan även jag bryta några av mina hårt cementerade, och stundom destruktiva, tankemönster. Den tanken ger hopp och positiv energi. Den tar jag tacksamt med mig in i påsken för lite vila, vegansk påskmat och arbete med att skapa en ännu mer insektsvänlig trädgård. 

Med önskningar om en meningsfull påsk!

/Eva Hamboldt

 

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Undvikandets sötsura natur

Undvikandets sötsura natur

Evas ledare i nyhetsbrevet för februari Det verkar som att vi aldrig tröttnar på att prata om personlighet. För frågan om människans natur - hur vi kan mäta, förstå och förändra den - har varit på tapeten i filosofiska och psykologiska samtal under hundratals år. Och...

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Evas ledare i nyhetsbrevet för januari För ett par veckor sedan hade jag den stora förmånen att få prata för årskurs 8 och 9 på en internationell skola i Stockholm. De startade sin termin med Brain Awareness Week och jag kom laddad med Dr. Daniel Siegels forskning om...

Det är i rytmen det avgörs

Det är i rytmen det avgörs

Evas ledare i nyhetsbrevet för december Under året som gått har jag funderat en del. Jag har haft tillfälle att möta mig själv som människa lite mer än annars, och jag har reflekterat kring mig; mitt liv och min yrkesmässiga gärning. Jag har ställt mig frågor som...