Neuroledarskap i praktiken arbetar för att leda transformationen mot ett hjärnsmart ledarskap och ett mänskligare arbetsliv.

Vi tydliggör sambandet mellan hjärnan och mänskliga beteenden

Genom konceptet Neuroledarskap i praktiken vill vi visa på mer hållbara alternativ för att leda och styra organisationer, än de mer traditionella och etablerade sätt som fortfarande i hög grad är normen. Vår mission är att erbjuda alternativ som bygger på djup, forskningsbaserad kunskap om mänskliga behov och tillhandahålla teorier, strategier och tankemodeller för att möta dessa behov i ett mer mänskligt ledarskap.

Ett ledarskap som detta förutsätter en hög grad av medvetenhet och närvaro hos individen, såväl som i organisationen i stort. Dessa ledarförmågor kommer att ha en alltmer avgörande betydelse i framtiden och vi vill bidra till denna anpassning genom att öka förståelsen för sambandet mellan hjärnan och mänskliga beteenden, bland såväl medarbetare som ledare och hela organisationer.

 

Vi vill bidra till mer mänskliga, själfulla och blomstrande organisationer

Vårt högre syfte är att vara en del av ett långsiktigt paradigmskifte i dagens organisationer. Från prestationsinriktade organisationer som främst mäter framgång i siffror till mer mänskliga, själfulla och blomstrande organisationer som arbetar utifrån meningsfullhet och experimenterande. Vi vill bidra till att göra det bättre för den enskilde individen i en organisation och till att skapa förutsättningar för ledning och organisation att öka graden av välmående och lärande i sin arbetskultur.

De modeller, teorier och verktyg vi presenterar i våra utbildningar har varit betydelsefulla för oss själva i vår egen utveckling som människor, ledare och konsulter. Vår ambition är att de på samma sätt ska ge näring till er utveckling och till ert arbete med era specifika utmaningar.

Välkommen till Neuroledarskap i praktiken!

Eva Hamboldt

Vi vill bidra till mer mänskliga, själfulla och blomstrande organisationer

Vårt högre syfte är att vara en del av ett långsiktigt paradigmskifte i dagens organisationer. Från prestationsinriktade organisationer som främst mäter framgång i siffror till mer mänskliga, själfulla och blomstrande organisationer som arbetar utifrån meningsfullhet och experimenterande. Vi vill bidra till att göra det bättre för den enskilde individen i en organisation och till att skapa förutsättningar för ledning och organisation att öka graden av välmående och lärande i sin arbetskultur.

De modeller, teorier och verktyg vi presenterar i våra utbildningar har varit betydelsefulla för oss själva i vår egen utveckling som människor, ledare och konsulter. Vår ambition är att de på samma sätt ska ge näring till er utveckling och till ert arbete med era specifika utmaningar.

Välkommen till Neuroledarskap i praktiken!

Eva Hamboldt 

 

Eva och Lars-Johan kompletterar varandra till hundra procent. De är bortom synkade, de är inkännande. De tar sig tiden att känna in varandra och är hela tiden följsamma med varandras idéer även när det kanske inte alls var dit planeringen sa att vi var på väg. Följsamt och tålmodigt ut i fingerspetsarna.

Samspelet kännetecknas också av att deras perspektiv kompletterar varandra så bra, och att de respekterar och skapar utrymme för varandras kompetens och infallsvinklar. Eva delar med sig av något och Lars-Johan bygger på med ett exempel, och tvärtom. Det är ett nyskapande och inspirerande sätt att arbeta tillsammans som jag ska utforska när jag leder workshops tillsammans med kollegor.

Marith Fält, Change Facilitator, Doberman

Våra tjänster

Konsulttjänster →

Utbildningar →

Föreläsningar & Seminarium →