Aktuell kategori

Feedbackrevolutionen

En meningsfull del av något större

En meningsfull del av något större

Läs Evas ledare i nyhetsbrevet för februari. ”Det har skavt i mig ett bra tag. Vissa dagar mer än andra, och jag kan inte längre förtränga det; låtsas som ingenting eller distrahera bort det. Det stirrar mig rakt i ansiktet: mitt behov av att bidra mer än jag gör.”

Har feedbacken spelat ut sin roll?

Har feedbacken spelat ut sin roll?

Eva intervjuas av VD-tidningen om vikten av meningsfulla samtal för att skapa goda relationer på arbetsplatsen. ”– Snarare riskerar feedback att skapa otrygga relationer och arbetsklimat präglade av stress, rädsla och skam.”

Om vikten av mänsklig mognad

Om vikten av mänsklig mognad

En dryg månad efter lanseringen av boken Feedbackrevolutionen blir jag varse den process som pågår i mitt inre. Jag vet inte riktigt när den började, jag kan bara konstatera att det börjar bubbla upp insikter till ytan med små budskap från mitt undermedvetna.

En ljusnande framtid är vår – om vi har tillit

En ljusnande framtid är vår – om vi har tillit

Över hela världen sjunker tilliten mellan kollegor för varje år som går, och chefer tappar alltmer i förtroende för sina medarbetare. Bland annat visade en finsk studie från 2020 att ju längre medarbetarna var ifrån varandra desto mindre förtroende kände de för varandra.

Meningsfulla samtal

Meningsfulla samtal

Modellen för ”Meningsfulla samtal” utgår från forskning kring vad den mänskliga hjärnan behöver för att uppleva ett socialt sammanhang som tryggt, och inkluderar SCARF-modellens fem faktorer som förklaringsmodell till varför.