Aktuell kategori

Feedbackrevolutionen

Konstruktiv feedback hotar vår status

Konstruktiv feedback hotar vår status

En av orsakerna till att konstruktiv feedback blir svårt för oss människor är att den lätt hotar vår status i relation till den som ger oss feedback. Alltså hur viktiga vi känner oss i relation till den andre.

Meningsfulla samtal – modellen

Meningsfulla samtal – modellen

Utgångspunkten i att skapa meningsfulla samtal är att vända blicken mot sig själv. Målet är inte att förmedla vad den andra personen måste bli bättre på, utan hur vi kan må bättre tillsammans.