Integritetspolicy

Neuroledarskap i praktiken® ägs av och drivs av företaget Inferno Communication AB.

1. Inledning
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via vår webbplats https://neuroledarskapipraktiken.se samt tillhörande domäner och sociala medier.

Inferno Communication AB är personuppgiftsansvarig för webbplatserna och tjänsterna som erbjuds under varumärket Neuroledarskap i praktiken® (omnämnda som ”Vi”, ”oss” och ”vår” i denna integritetspolicy).

Våra kontaktuppgifter
E-post: info@neuroledarskapipraktiken.se
Adress: Inferno Communication AB /Neuroledarskap i Praktiken, Enkärrsvägen 18, 134 63 Ingarö

2 . Vad vi samlar in, syftet bakom datainsamlingen samt hur vi hanterar dina personuppgifter
Med personuppgifter menas alla typer av information som går att använda för att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data.

När du besöker våra webbplatser och använder våra tjänster kan vi komma att hantera följande personuppgifter som är knutna till dig.

Kommunikation vilket inkluderar alla typer av meddelanden som du skickar till oss via vår hemsida, e-post, genom sociala medier etc. Vi hanterar den informationen i syfte att kommunicera med dig och sparar den med laglig grund för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist.

Kunddata som relaterar till alla typer av köp, beställningar och bokningar av våra tjänster. Det inkluderar ditt namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, fakturaadress, leveransadress och organisationsnummer. Vi hanterar den informationen för att genomföra och fullfölja avtalet som ingås mellan dig och oss i samband med att du genomför ett köp/bokning/beställning via vår webbplats eller på annat sätt.

Användardata inkluderar information kring hur du använder våra webbplatser och tjänster tillsammans med eventuell data som du själv publicerar via våra webbplatser och onlinetjänster. Vi hanterar denna data för att upprätthålla säkerheten och driften av våra webbplatser och tjänster, för att göra säkerhetskopior av våra webbplatser och/eller databaser samt för att möjliggöra publicering och administrering av våra webbplatser och tjänster.

Marknadsföringsdata som inkluderar data om dina val kring att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra tredjeparttjänster utifrån dina preferenser. Vi hanterar dessa personuppgifter för att du ska kunna delta i våra marknadsföringsaktiviteter samtidigt som vi mäter resultaten för att skapa effektivare marknadsföring. Syftet är att kunna analysera statistiken från dessa marknadsföringsåtgärder, så att vi kan vidareutveckla vår affärsverksamhet och möta efterfrågan på bästa sätt med målet att få vår verksamhet att växa genom en sund marknadsföringsstrategi.

Vi kan komma att samla in Kommunikation, Kunddata, Användardata och Marknadsföringsdata för att leverera relevant information via våra webbplatser samt riktade annonser till dig. Det inkluderar Facebook, Instagram, Youtube, Google och display annonser på tredjepartplattformar.

3 . Syftet bakom datainsamlingen
Vi samlar in data via våra webbplatser, formulär, webinar, seminarium/workshops/utbildningar (IRL & online), sociala kanaler samt vid direktkontakt med syftet att kunna följa upp, ge support och kundservice, genomföra bokning/order/köp samt förbättra och marknadsföra våra tjänster och produkter.

Vi kan också samla in viss data automatiskt genom cookies när du besöker våra webbplatser. Läs vår Cookiepolicy för mer detaljer kring det.

Vi kan komma att ta emot data från tredjeparter som Google Analytics baserat utanför EU, annonsnätverk som Facebook och Google Ads baserade utanför EU samt tekniska lösningar, betal- och leveranstjänster, söktjänster baserade utanför EU.

4. Marknadsföring
Vi hanterar dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig. Antingen utifrån ditt samtycke eller utifrån vårt legitima syfte att få vår verksamhet att växa.

Du kan alltid avprenumerera från våra e-postutskick genom länken som bifogas längst ned i varje e-postutskick från oss. Det inkluderar inte direktkommunikation mellan oss, utan utskick via tredjeparttjänst för massutskick och automatisk kommunikation.

Notera att om du väljer att avprenumerera från våra e-postutskick innehållande marknadsföringsmaterial så inkluderar det inte dina personuppgifter du uppgett i samband med köp av utbildning, konsulttjänster etc.. Du kan fortfarande få mejl från oss som är direkt knutet till tjänsterna du köpt.

5. Datasäkerhet
Vi har en rad säkerhetsåtgärder och system kopplade till våra webbplatser och tjänster för att skydda och förhindra att dina personuppgifter inte försvinner av misstag, används, ändras, sprids eller kan nås utan tillstånd. Dina uppgifter hanteras endast av anställda och leverantörer där det finns ett legitimt behov. Dessa leverantörer får bara hantera dina personuppgifter utifrån våra instruktioner.

Vi har upprättade rutiner för att hantera misstänkta intrång som påverkar dina personuppgifter och vid händelse av incident kommer vi att meddela dig och aktuell myndighet när vi har laglig skyldighet att göra det.

6. Lagring av data
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det finns legitima skäl i enlighet med varför de samlades in från början. Det inkluderar även vad som krävs enligt bokföringslagen.

För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för oss att spara din persondata tittar vi på mängden data, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om vi kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för det rättsliga förpliktelser som förekommer.
Bokföringslagen gör gällande att vi måste behålla grundläggande information om våra kunder i 7 år efter bokföringsdatumet. Det inkluderar kontaktuppgifter, ekonomisk information, transaktionsinformation samt identitet.

Under vissa omständigheter kan du be oss radera dina personuppgifter. Kontakta oss via mejl info@neuroledarskapipraktiken.se gällande sådan radering.

7. Dina rättigheter
Gällande lagstiftning ger dig flera rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära ändring av felaktiga personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, invända mot hantering av dina personuppgifter, begära ett utdrag av dina personuppgifter, ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras och begära en begränsning i hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@neuroledarskapipraktiken.se

8. Tredjepart länkar
Våra webbplatser innehåller länkar till tredjepart. Det inkluderar andra webbplatser, tjänster och program/applikationer. Notera att du kan komma att godkänna deras användarvillkor om du klickar på de länkarna. Det innebär att de kan komma att samla in och dela dina personuppgifter. Vi har ingen kontroll över dessa tredjepartstjänster eller deras integritetspolicys och tar inget ansvar för dem heller. Vi rekommenderar därför att du läser igenom integritetspolicys hos dessa tredjeparter noga.

9. Ändringar av denna integritetspolicy
Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer vi att publicera den justerade integritetspolicyn på webbplatsen med information om när ändringarna träder i kraft. Om vi genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera samtliga som berörs av förändringen via e-post.

10 . Cookies
Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker våra webbplatser. Om du väljer att blockera alla cookies kan det påverka funktionaliteten och möjligheten att använda våra webbplatser och tjänster. För mer information gällande vår Cookiepolicy läs här.

11. Kontakt och frågor
Vill du ha kontakt med oss gällande ändring, klagomål, justering av personuppgifter eller liknande är du välkommen att mejla oss info@neuroledarskapipraktiken.se.

 

Senast uppdaterd 2022-04-21