FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIUM

 

Kunskap och inspiration

Kulturbyggande

Att bygga ett gott arbetsklimat och en hälsosam kultur på arbetsplatsen med stöd av forskningen om hjärnan

Mångfald och inkludering

Att skapa mer effektiv samverkan inom och mellan avdelningar med stöd av neurovetenskapliga perspektiv

r

En j***a förändring till?

Om vad hjärnan behöver för att fungera optimalt även när ingenting är som det alltid har varit

w

Meningsfulla samtal

En modell för att ersätta feedback med en god samtalskultur

J

Varför är vi bakåtsträvare?

Om hur hjärnan är konstruerad och hur du skapar samarbetsvilja hos dem du leder

Föreläsningar med träffsäkra exempel från verkligheten

Eva Hamboldt håller underhållande och kunskapsförmedlande föreläsningar. Med hjälp av de senaste rönen från neurovetenskapen, och träffsäkra exempel från verkligheten, avkodar hon människans komplexa natur.

Den senaste forskningen inom social kognitiv neurovetenskap visar att våra sociala behov är starkare kopplade till vårt överlevnadssystem än tidigare trott, och att ’sociala hot’ i en otrygg vardag ger negativa konsekvenser för såväl välmående som effektivitet på arbetsplatsen. Genom kunskap om vad som är ’sociala hot och belöningar” för vår hjärna, kan såväl ledare som medarbetare få ökad medvetenhet och bättre förmåga att förstå sig själva och andra, och därmed också möjlighet att träna på förhållningssätt och kommunikation som främjar tillit och relationsbyggande.

Våra övriga tjänster

Utbildning i SCARF-modellen

Coaching med fokus på ACT

Utbildning i Meningsfulla samtal