Våra workshops

 

Workshops med ett neurovetenskapligt perspektiv

Hjärnsmart Organisationslabb

Labbet ger inblick i vilka utmaningar olika delar av en organisation står inför, vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

Du som deltagare får kliva in i roller som toppchef, mellanchef, medarbetare och kund och möta välbekanta utmaningar i en föränderlig omvärld.

Hjärnsmart Organisationslabb

Labbet ger inblick i vilka utmaningar olika delar av en organisation står inför, vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

Du som deltagare får kliva in i roller som toppchef, mellanchef, medarbetare och kund och möta välbekanta utmaningar i en föränderlig omvärld.

Heldagsworkshop – Vi och dom

Vad händer när två grupper, med helt olika interna regler och ritualer, möts? I workshopen “Vi och dom” får du uppleva hur känslan av inkludering påverkar möjligheten till ett gott samarbete.

Vår förmåga att ena gruppen och samarbeta är avgörande för att driva innovation och framgång. En acceptans inför olikheter är receptet framåt, men vad händer egentligen i hjärnan när vi möter det okända?

Övriga utbildningar och workshops

Utbildning i SCARF-modellen

SCARF-modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

Neuroledarskap - Baskurs

Utbildning för dig som vill utforska ditt ledarskap utifrån ett neuroperspektiv för att mer hjärnsmart leda dig själv och andra.

Neuroledarskap - fördjupning

Vi fördjupar arbetet med självledarskap och integrerar det med ett organisatoriskt perspektiv.