Våra workshops

 

Workshops med ett neurovetenskapligt perspektiv

Upplevelsebaserat labb – Vi och dom

Ett upplevelsebaserat labb som är en kortare variant av vår heldagsworkshop på samma tema.

Under två timmar iscensätter vi en situation där du som deltagare hamnar i en av flera grupper, som får i uppdrag att bygga en egen kultur. Plötsligt slås grupperna samman och du får vara med om den dynamik som spontant uppstår när “vi och dom” möts för första gången. Vilka reflexmässiga beteenden uppstår i dig, och andra, när ni ska samverka över ”gränser”?

Hjärnsmart Organisationslabb

Labbet ger inblick i vilka utmaningar olika delar av en organisation står inför, vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

Du som deltagare får kliva in i roller som toppchef, mellanchef, medarbetare och kund och möta välbekanta utmaningar i en föränderlig omvärld.

Hjärnsmart Organisationslabb

Labbet ger inblick i vilka utmaningar olika delar av en organisation står inför, vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

Du som deltagare får kliva in i roller som toppchef, mellanchef, medarbetare och kund och möta välbekanta utmaningar i en föränderlig omvärld.

Heldagsworkshop – Vi och dom

Vad händer när två grupper, med helt olika interna regler och ritualer, möts? I workshopen “Vi och dom” får du uppleva hur känslan av inkludering påverkar möjligheten till ett gott samarbete.

Vår förmåga att ena gruppen och samarbeta är avgörande för att driva innovation och framgång. En acceptans inför olikheter är receptet framåt, men vad händer egentligen i hjärnan när vi möter det okända?

w

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra workshops →

Våra övriga tjänster

Onlineutbildningar →

Konsulttjänster →

Utbildningar →