Våra workshops

 

Workshops med ett neurovetenskapligt perspektiv

Hjärnsmart Organisationslabb

Labbet ger inblick i vilka utmaningar olika delar av en organisation står inför, vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

Du som deltagare får kliva in i roller som toppchef, mellanchef, medarbetare och kund och möta välbekanta utmaningar i en föränderlig omvärld.

När kulturer möts

Workshopen hjälper dig att bättre ”förstå och hantera” arbetsplatser som är diversifierade på grund av uppköp, sammanslagningar eller samlokaliseringar.

Workshopen ger bland annat insikter i hur vår hjärna arbetar med olikheter och vad som står på spel när vi försöker bygga en gemensam kultur i mångfald.

När kulturer möts

Workshopen hjälper dig att bättre ”förstå och hantera” arbetsplatser som är diversifierade på grund av uppköp, sammanslagningar eller samlokaliseringar.

Workshopen ger bland annat insikter i hur vår hjärna arbetar med olikheter och vad som står på spel när vi försöker bygga en gemensam kultur i mångfald.

w

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra workshops →

Våra övriga tjänster

Onlineutbildning →

Konsulttjänster →

Utbildningar →