Aktuell kategori

Självledarskap

Meningsfulla samtal

Meningsfulla samtal

Modellen för ”Meningsfulla samtal” utgår från forskning kring vad den mänskliga hjärnan behöver för att uppleva ett socialt sammanhang som tryggt, och inkluderar SCARF-modellens fem faktorer som förklaringsmodell till varför.

Att välja kärlek på jobbet

Att välja kärlek på jobbet

I det lilla kungariket Bhutan mäter man inte framgång i siffror utan i lycka. Så istället för att beräkna landets BNP mäter de sin BNL. Det vill säga sin ”Brutto-National-Lycka”.

En mer hjärnsmart syn på tid

En mer hjärnsmart syn på tid

I en tid som kännetecknas av ständig förändring, där vi hela tiden letar efter nya sätt att effektivisera och snabba upp allt vi ägnar oss åt, kan det vara bra att utmana vårt sätt att se på tid.

Förstå hjärnan och bli en smartare ledare

Förstå hjärnan och bli en smartare ledare

Hjärnan är fem gånger mer känslig för hot än för belöning. Alltså, om vi möter något som kan vara farligt kommer hjärnan reagera fem gånger starkare än om vi kommer i kontakt med något som uppfattas som positivt.

Se solen bakom molnen

Se solen bakom molnen

Hjärnans primära drivkraft, som påverkar alla övriga hjärnprocesser, är att minimera hot och att maximera belöning. Detta påverkar hur vi förhåller oss till alla situationer och människor.

Lära sig bli en människa!

Lära sig bli en människa!

Föreställ dig att du är en robot som ska få chansen att vara människa. För att klara uppgiften behöver du veta hur kroppen funkar, men också känslorna.