Aktuell kategori

Självledarskap

Beteendeförändringens biokemiska formel

Beteendeförändringens biokemiska formel

Vår förmåga att tänka och samarbeta har varit avgörande för människans framgång, men ibland ställer tankarna till det. Vårt språk gör ibland att vi fastnar i negativa tankemönster. Genom att odla hälsosamma tankemönster kan vi börja förändra våra beteenden.

Undvikandets sötsura natur

Undvikandets sötsura natur

I jakten på att förstå och förändra vår personlighet har diskussionen om människans natur varit en central del av filosofiska och psykologiska samtal i århundraden. Det verkar som att förmågan att hantera obehag möjliggör personlig utveckling. Undvikande beteenden lockar oss, men ger sällan de långsiktiga resultat vi strävar efter.

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Omfamna din inre tonåring (med en nypa reflektion)

Under tonåren är vår hjärna oerhört plastisk, kreativ och innovativ. När dessa styrkor flätas samman med den vuxna hjärnans förmåga att reflektera, kan vi påverka vår hjärnas utveckling. Hjärnan förändrar sig med våra upplevelser, därför kan vi utnyttja hjärnans neuroplasticitet för att må bättre.

Det är i rytmen det avgörs

Det är i rytmen det avgörs

Rytmen är en viktig komponent genom livet. Det finns god mening att finna en gemensam rytm och därmed uppnå synkronicitet – så att vi gemensamt kan verka för välmående och hållbarhet. Vad händer då när vi tappar rytmen med oss själva eller vår omgivning?

Det är som det är, och det är bra också

Det är som det är, och det är bra också

Reflektioner om acceptans – vad det egentligen är och varför det kan kännas så svårt? Kanske handlar det om vårt nedärvda behov av trygghet, en inneboende vägran att acceptera obehag. Möjligtvis kan vi hitta en kompromiss där alla våra motpoler får plats.

Kraften i ett generativt samtal

Kraften i ett generativt samtal

Generativa bilder är ord som inspirerar till nya idéer om hur man vill förändra sina beteenden. Det är en modell framtagen av professor Gervase Bushe, vilken bygger på att skapa motivation för förändring, som sedan kan skapas upp i större förändringsinitiativ.

Lider du av emailapné?

Lider du av emailapné?

Du har säkert hört talas om sömnapné, ett andningsuppehåll i sömnen som ungefär 600 000 svenskar lider av. Nu har forskare upptäckt en annan form av omedvetet andningsuppehåll som leder till högt blodtryck, neurologiska störningar och autoimmuna sjukdomar.

För mig själv, men inte ensam

För mig själv, men inte ensam

Eva står mitt i klivet över tröskeln till ännu en sommarledighet. ”En sak jag behöver göra då är att vara ensam. Att möta mig själv, reflektera över mig själv, och känna efter hur jag har det. Lite mer på djupet än jag förmår i vardagen.” Läs mer i månadens ledare.

Vem är du, just nu?

Vem är du, just nu?

Vem är du, egentligen? Här berättar Eva om hur vår identitet påverkar vad vi anser att vi klarar av och hur viktigt det är med psykologisk flexibilitet för att snabbt kunna växla mellan våra “identiteter”.