Våra utbildningar

 

Ledarskapsutbildningar med ett neurovetenskapligt perspektiv

Vad är neuroledarskap?

Neuroledarskap är en disciplin inom hjärnforskningen som fokuserar på ledarskap och organisation, och som innefattar såväl neurovetenskaplig som beteendevetenskaplig forskning.

Neuroledarskap är också ett perspektiv på hur vi kan bygga organisationer som främjar kreativitet genom lärande; sunda och etiska beslutsprocesser; empatiska arbetsklimat och trygg samverkan i komplex mångfald.

Begreppet Neuroledarskap myntades 2006 av David Rock, grundare av NeuroLeadership Institute, och innefattar fem fokusområden:

● Känslomässig självreglering
● Beslutsfattande och problemlösning
● Samverkan med och påverkan på andra
● Förändringsledning
● Mänsklig produktivitet och uthållighet

Neuroledarskap – Baskurs

En utbildning för dig som vill utforska ditt ledarskap utifrån ett neuroperspektiv för att mer hjärnsmart leda dig själv och andra.

Vi arbetar bland annat med den sociala hjärnan, känslomässig självreglering, bias och beslutsfattande och om att hantera förändring.

Neuroledarskap – Fördjupning

I denna utbildning fördjupar vi arbetet med självledarskap och integrerar det med ett organisatoriskt perspektiv.

Hur bygger du som ledare kultur genom förmågan att agera i Mindfulness, Selflessness och Compassion? Vi utforskar också en organisations reflexmässiga beteenden utifrån traditionella roller och hierarkier.

Neuroledarskap – Fördjupning

I denna utbildning fördjupar vi arbetet med självledarskap och integrerar det med ett organisatoriskt perspektiv.

Hur bygger du som ledare kultur genom förmågan att agera i Mindfulness, Selflessness och Compassion? Vi utforskar också en organisations reflexmässiga beteenden utifrån traditionella roller och hierarkier.

w

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra utbildningar →

Våra övriga tjänster

Onlineutbildningar →

Konsulttjänster →

Workshops →