Våra utbildningar

 

Ledarskapsutbildningar med ett neurovetenskapligt perspektiv

Vad är neuroledarskap?

Neuroledarskap är en disciplin inom hjärnforskningen som fokuserar på ledarskap och organisation, och som innefattar såväl neurovetenskaplig som beteendevetenskaplig forskning.

Neuroledarskap är också ett perspektiv på hur vi kan bygga organisationer som främjar kreativitet genom lärande; sunda och etiska beslutsprocesser; empatiska arbetsklimat och trygg samverkan i komplex mångfald.

Begreppet Neuroledarskap myntades 2006 av David Rock, grundare av NeuroLeadership Institute, och innefattar fem fokusområden:

● Känslomässig självreglering
● Beslutsfattande och problemlösning
● Samverkan med och påverkan på andra
● Förändringsledning
● Mänsklig produktivitet och uthållighet

Neuroledarskap – Baskurs

En utbildning för dig som vill utforska ditt ledarskap utifrån ett neuroperspektiv för att mer hjärnsmart leda dig själv och andra.

Vi arbetar bland annat med den sociala hjärnan, känslomässig självreglering, bias och beslutsfattande och om att hantera förändring.

Neuroledarskap – Fördjupning

I denna utbildning fördjupar vi arbetet med självledarskap och integrerar det med ett organisatoriskt perspektiv.

Hur bygger du som ledare kultur genom förmågan att agera i Mindfulness, Selflessness och Compassion? Vi utforskar också en organisations reflexmässiga beteenden utifrån traditionella roller och hierarkier.

Neuroledarskap – Fördjupning

I denna utbildning fördjupar vi arbetet med självledarskap och integrerar det med ett organisatoriskt perspektiv.

Hur bygger du som ledare kultur genom förmågan att agera i Mindfulness, Selflessness och Compassion? Vi utforskar också en organisations reflexmässiga beteenden utifrån traditionella roller och hierarkier.

w

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra utbildningar →

Hjärnsmart Organisationslabb

Labbet ger inblick i vilka utmaningar olika delar av en organisation står inför, vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

Du som deltagare får kliva in i roller som toppchef, mellanchef, medarbetare och kund och möta välbekanta utmaningar i en föränderlig omvärld.

När kulturer möts

Workshopen hjälper dig att bättre ”förstå och hantera” arbetsplatser som är diversifierade på grund av uppköp, sammanslagningar eller samlokaliseringar.

Workshopen ger bland annat insikter i hur vår hjärna arbetar med olikheter och vad som står på spel när vi försöker bygga en gemensam kultur i mångfald.

När kulturer möts

Workshopen hjälper dig att bättre ”förstå och hantera” arbetsplatser som är diversifierade på grund av uppköp, sammanslagningar eller samlokaliseringar.

Workshopen ger bland annat insikter i hur vår hjärna arbetar med olikheter och vad som står på spel när vi försöker bygga en gemensam kultur i mångfald.

Våra övriga tjänster

Företagsinterna utbildningar →

Konsulttjänster →

Föreläsningar & Seminarium →