SEMINARIUM

Feedbackrevolutionen

Feedbackrevolutionen
– ett seminarium om meningsfulla samtal

Att samtalskulturer präglade av traditionell ’feedback’ inte per definition ger ökad effektivitet och prestation i en organisation är inget nytt. Den kunskapen har vi med forskningens hjälp haft tillgång till ett tag. Den nya kunskap vi har om hjärnan och dess sociala sårbarhet, ger oss nu också djupare förståelse för varför. Och med det bättre möjligheter att skapa samtalsklimat som ger såväl individer som organisationer förutsättningar till framgång.

De organisationer som vill verka framgångsrikt i framtiden, håller idag för fullt på att svida om till ny kostym, med sänkta axlar och större händer. Man lägger fokus på att förlösa den energi som finns i autonoma team, och i ett ledarskap som ger människor en meningsfull vardag.

Under en eftermiddag sätter vi feedback-fenomenet i en organisatorisk kontext för att utmana och inspirera till nya sätt att tänka kring kulturbyggande och verksamhetsstyrning.

Under tre timmar för vi samtal utifrån två perspektiv:

  • Meningsfulla samtal som alternativ till Feedback (en modell)
  • Den evolutionära organisationen – hur den ser ut och kommunicerar
Så här säger tidigare deltagare:

” Efter seminariet tänker jag annorlunda om ordet feedback. Framöver kommer jag fokusera mycket mer på att ge feedback som är positiv snarare än ”utvecklande”. ”

” Seminariet avdramatiserade konceptet feedback på ett fint sätt. Med hjälp av forskning och paneldeltagarnas fina berättelser landade jag i att bra feedback inte handlar om att använda förutbestämda verktyg eller förpackningsmetoder, utan att det är bättre att göra förtroliga samtal till en naturlig del av vardagen.”

Datum och tid

Nästa seminarium kommer bli 2021

 

Anmäl dig till seminarium

Avbokningsregler

Mer om feedback och meningsfulla samtal

Så dansar vi bättre tillsammans

Så dansar vi bättre tillsammans

Under sensommaren ägnade jag, Eva, mig åt att ta ännu ett varv i en fantastisk bok som påverkat mitt tänkande om mänsklig kommunikation på ett revolutionerande sätt. Boken, "Social - why our brains are wired to connect" av Matthew Lieberman, visar på hur våra...

Får jag ge dig lite feedback?

Får jag ge dig lite feedback?

Frågan "får jag ge dig lite feedback...?" kan tyckas oskyldig, till och med vänlig. Men den försätter lätt vår hjärna i ett tillstånd av kognitiv dissonans. Alltså ett dilemma som har med överlevnad att göra, där vi som människor hamnar i motstridiga målbilder. Det...

Konstruktiv feedback hotar vår status

Konstruktiv feedback hotar vår status

En av orsakerna till att konstruktiv feedback blir svårt för oss människor är att den lätt hotar vår status i relation till den som ger oss feedback. Alltså hur viktiga vi känner oss i relation till den andre. Detta trots att vår sociala hjärna har en fantastisk...