Teamutveckling med SCARF

Få en gemensam förståelse för dynamiken i gruppen och ett öppnare, tryggare kommunikationsklimat.

Vår onlinekurs – en byggsten i er grupputveckling

Skapa trygga relationer på jobbet är en kurs som utvecklar gruppen och stärker er vi-känsla. Arbeta intensivt under en heldag eller sprid ut kursen över flera veckor – ni bestämmer takten!

Kursen består av inspelat material, vilket gör att dina medarbetare själva kan titta på en modul när det passar dem. Sedan kan ni samlas, vid ett eller ett par tillfällen, för att utbyta erfarenheter och reflektera tillsammans. På så sätt får ni tid till både individuell reflektion och gemensamt lärande i teamet.

{
Kursledaren är duktig, behaglig röst och förtroendeingivande. Mycket igenkänning i exemplen och relevanta reflektionsfrågor.
Jag kommer vara mer observant nu på mina egna försvarsbeteenden och reflektera över hur jag agerar i olika situationer. Både på jobbet och privat.
Deltagare Blocket

Möt andra utifrån SCARF

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

Möt andra utifrån SCARF

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

SCARF – 5 sociala behov

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

Läs mer om SCARF →

SCARF – 5 sociala behov

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

Läs mer om SCARF →

Utbildningens innehåll

8 moduler uppbyggda av korta föreläsningar och konkreta exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnans försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi Känslomässig självreglering. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

  • 8 moduler
  • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
  • Självstudier – ni bestämmer takten
  • Motsvarar en heldagsutbildning

Pedagogik

  • Korta teoriföreläsningar
  • Konkreta exempel från jobbet
  • Reflektionsfrågor
  • Tillämpning i vardagen

Pris och tillgänglighet

  • Pris/deltagare vid interna insatser – kontakta oss för offert
  • Tillgång till utbildningen via vår utbildningsplattform

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss om du vill köpa in utbildningen till hela ditt team.

R

Inloggningsuppgifter skickas via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat deltagarna om ni är ett team.

R

Ni har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så ni kan genomföra utbildningen i den takt ni önskar och planera in träffar för reflektion.

Bygg på med föreläsning eller workshop

En j***a förändring till?

Föreläsning om vad hjärnan behöver för att fungera optimalt när vi befinner oss i förändringsprocesser.

Mångfald och inkludering

Föreläsning om hur man skapar mer effektiv samverkan inom och mellan avdelningar.

Feedbackrevolutionen

Föreläsning om varför organisationer bör ersätta traditionell feedback med meningsfulla samtal.

Hjärnsmart ledarskap

Workshop med fokus på tillämpning av SCARF-modellen i din roll som chef eller ledare.

Bias och beslutsfattande

Workshop där vi utforskar de mentala tankesprång hjärnan gör i vardagen och hur bias påverkar våra beslut.

Känslomässig självreglering

Workshop där vi arbeta vidare med modellen känslomässig självreglering som introducerades i modul 8.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur onlinekursen kan bli en del av er teamutveckling →

Utbildningens design och upplägg passar även för

Individuell utveckling

Stärk ditt självledarskap genom ökad förståelse för hur du blir påverkad av andra och varför.

Organisatorisk utveckling

Utveckla en arbetskultur som präglas av psykologisk trygghet
och skapa ökad förändringskapacitet i organisationen.

Våra övriga tjänster

Utbildningar →

Föreläsningar & Seminarium →

Konsulttjänster →