Effektiva team har ett gemensamt syfte

2 jun, 2023 | Kultur & Organisation

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för maj

Jag får regelbundet uppdrag som handlar om att coacha team eller ledningsgrupper. En vanlig ingrediens i dessa uppdrag är att bidra till att teamet enas kring sitt syfte. Varför man finns och ska samverka som grupp. Forskning på effektiva team visar nämligen att en av de viktigaste komponenterna är att teamet har ett gemensamt syfte. En spaning jag gör är att teamet ofta behöver hjälp att upptäcka det syfte – som redan finns där.

Jag har länge influerats av professorn och teamcoachen Peter Hawkins. Han pratar om att team lever i ett ekosystem som väntar på någon form av respons: Vad behöver ekosystemet från teamet?

Det svarar på frågan om vad teamets syfte är och hur man skapar effektiva team. För varje medlem i teamet för med sig ett antal relationer; kunder, medarbetare, kollegor, leverantörer, och andra som på olika sätt påverkar individens ekosystem. Man kan säga att varje medlem i teamet främst känner och ser verkligheten i sitt eget lilla system. Därför behöver alla teammedlemmar lyfta blicken och fråga sig: “Vad tror jag att det större ekosystemet behöver av oss som team/ledningsgrupp?”

Jag är väl medveten om att många tycker det låter flummigt. För i de flesta fall finns skrivna dokument som på olika sätt styr vad gruppen ska arbeta med. Det kan vara allt från direktiv från styrelsen till en politisk agenda. Dessa styrande ”dokument” behöver gruppen bearbeta och skapa en gemensam förståelse kring.

Det viktiga här är att lyfta vikten av att samtala – med hög grad av närvaro. Varje person tar med sig observationer från sitt ekosystem och beskriver vilka intressenter som förväntar sig någon form av respons. På så vis skapas ett kretslopp som mynnar ut i ett högre syfte för teamet.

Eftersom detta ofta är en komplex process hjälper jag, i min roll som coach och facilitator, grupper att sortera, omformulera och rama in de utmaningar och behov som finns, så att det blir tydligt. Då blir det också lättare för teamet att samordnat och koordinerat ge tillbaka kreativ respons till sitt gemensamma och större ekosystem.

Jag kommer förmodligen fortsätta utveckla och pröva dessa tankar i praktiken. Kanske återkommer jag med hur det går för mig i mitt ekosystem!

/Lars-Johan Bastås

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Komplexa perspektiv på framtiden

Komplexa perspektiv på framtiden

Evas ledare i nyhetsbrevet för maj Den teknologiska utvecklingen går med en rasande fart, på gott och ont. Många innovationer för såklart med sig fantastiska möjligheter och genombrott inom allt från medicin till grön omställning. Och den skapar nya, ofta bättre,...

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...