Den mest utvecklande timmen på dagen

3 apr, 2023 | Självledarskap

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för mars

Mitt bästa utvecklingssamtal hade jag med VD:n för en konsultbyrå jag jobbade på för några år sedan. Samtalet landade i att vi skulle formulera ett utvecklingsområde för mig under de kommande sex månaderna. Jag skulle testa och experimentera utvecklingsområdet inför kollegor, kunder och min chef. Han skulle observera mig och stötta mig till att utveckla mina beteenden och intentioner inom utvecklingsområdet. Det skulle han göra i hela sex månader. Jag har starkt minne av ett tillfälle när jag utmanar mig själv, varpå han i närvaro av ett antal andra personer säger: “Bra, Lars-Johan”.

Att ha ett arbete där man utvecklas och växer som människa är ingen självklarhet. Ändå verkar många ha en önskan om att så ska vara fallet. En ny undersökning (Markteffect/GoodHabitz) visar att 80 procent av svenskarna skulle vara nöjdare med sitt jobb om de hade fler möjligheter till personlig utveckling. Undersökningen visar också att tre av fyra anställda tycker att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i deras personliga utveckling.

När jag läste vilka kompetenser de vill utveckla växte mitt intresse. En stor del av kompetenserna handlar om det jag kallar för adaptiva förmågor. Förmågor som i första hand inte är tekniska, som att lära sig ett nytt dataprogram. Adaptiva förmågor kan istället kopplas till områden som ledarskap, projektledning, teamwork.

På vilket sätt kan du utveckla dina adaptiva förmågor?

Här kommer en strategi som jag kallar Den Gyllene Timmen – hämtad från min digitala kurs i psykologisk flexibilitet. Den Gyllene Timmen skapar ett ramverk för hur du kan tänka och göra för att bygga en kultur inom dig själv – och som kan få spridningseffekter till andra. Det är en timme som kan främja din utveckling i en arbetskontext, men även i privata situationer.

Instruktioner för Den Gyllene Timmen:

  1. Välj ut en arbetsuppgift som utmanar dig och som du vill ha i fokus under ca en timme – här kallad Den Gyllene Timmen.
  2. Omformulera utmaningen så att det inte är något du fruktar eller klagar över, utan kan beskriva som en utmaning där du har möjlighet att utvecklas.
  3. Identifiera mål. Om du stretchar din förmåga lagom mycket, vilket mål kan du sätta under Den Gyllene Timmen? Här kan du beskriva konkreta resultat, men du kan också fokusera på vilka personliga kvalitéer du kan utveckla.
  4. Formulera hur arbetet under Den Gyllene Timmen tjänar dig själv såväl som din arbetskontext.
  5. Berätta för minst en kollega vad det är du jobbar på.

Jag uppmuntrar dig verkligen till att testa denna enkla modell för att skapa utveckling i vardagen. Skriv gärna och berätta hur det fungerar för dig, jag är nyfiken!

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Komplexa perspektiv på framtiden

Komplexa perspektiv på framtiden

Evas ledare i nyhetsbrevet för maj Den teknologiska utvecklingen går med en rasande fart, på gott och ont. Många innovationer för såklart med sig fantastiska möjligheter och genombrott inom allt från medicin till grön omställning. Och den skapar nya, ofta bättre,...

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...