Den mest utvecklande timmen på dagen

3 apr, 2023 | Självledarskap

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för mars

Mitt bästa utvecklingssamtal hade jag med VD:n för en konsultbyrå jag jobbade på för några år sedan. Samtalet landade i att vi skulle formulera ett utvecklingsområde för mig under de kommande sex månaderna. Jag skulle testa och experimentera utvecklingsområdet inför kollegor, kunder och min chef. Han skulle observera mig och stötta mig till att utveckla mina beteenden och intentioner inom utvecklingsområdet. Det skulle han göra i hela sex månader. Jag har starkt minne av ett tillfälle när jag utmanar mig själv, varpå han i närvaro av ett antal andra personer säger: “Bra, Lars-Johan”.

Att ha ett arbete där man utvecklas och växer som människa är ingen självklarhet. Ändå verkar många ha en önskan om att så ska vara fallet. En ny undersökning (Markteffect/GoodHabitz) visar att 80 procent av svenskarna skulle vara nöjdare med sitt jobb om de hade fler möjligheter till personlig utveckling. Undersökningen visar också att tre av fyra anställda tycker att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i deras personliga utveckling.

När jag läste vilka kompetenser de vill utveckla växte mitt intresse. En stor del av kompetenserna handlar om det jag kallar för adaptiva förmågor. Förmågor som i första hand inte är tekniska, som att lära sig ett nytt dataprogram. Adaptiva förmågor kan istället kopplas till områden som ledarskap, projektledning, teamwork.

På vilket sätt kan du utveckla dina adaptiva förmågor?

Här kommer en strategi som jag kallar Den Gyllene Timmen – hämtad från min digitala kurs i psykologisk flexibilitet. Den Gyllene Timmen skapar ett ramverk för hur du kan tänka och göra för att bygga en kultur inom dig själv – och som kan få spridningseffekter till andra. Det är en timme som kan främja din utveckling i en arbetskontext, men även i privata situationer.

Instruktioner för Den Gyllene Timmen:

  1. Välj ut en arbetsuppgift som utmanar dig och som du vill ha i fokus under ca en timme – här kallad Den Gyllene Timmen.
  2. Omformulera utmaningen så att det inte är något du fruktar eller klagar över, utan kan beskriva som en utmaning där du har möjlighet att utvecklas.
  3. Identifiera mål. Om du stretchar din förmåga lagom mycket, vilket mål kan du sätta under Den Gyllene Timmen? Här kan du beskriva konkreta resultat, men du kan också fokusera på vilka personliga kvalitéer du kan utveckla.
  4. Formulera hur arbetet under Den Gyllene Timmen tjänar dig själv såväl som din arbetskontext.
  5. Berätta för minst en kollega vad det är du jobbar på.

Jag uppmuntrar dig verkligen till att testa denna enkla modell för att skapa utveckling i vardagen. Skriv gärna och berätta hur det fungerar för dig, jag är nyfiken!

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för augusti Under augusti har jag lärt känna två nya organisationer, som båda växer snabbt. De är måna om att tillväxten inte ska skapa klyftor mellan teamen, där människor i organisationen slutar relatera till varandra. För när det...

För mig själv, men inte ensam

För mig själv, men inte ensam

Evas ledare i nyhetsbrevet för juli Jag står i skrivande stund mitt i klivet över tröskeln till ännu en sommarledighet. Snart lämnar jag alla tankar på jobb för att hänge mig åt det jag vill fokusera på just nu: återhämtning och att fylla på med ny energi för att må...

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för maj Jag får regelbundet uppdrag som handlar om att coacha team eller ledningsgrupper. En vanlig ingrediens i dessa uppdrag är att bidra till att teamet enas kring sitt syfte. Varför man finns och ska samverka som grupp. Forskning...