Växla ut kraften i olikheterna

9 jun, 2019 | Kultur & Organisation

Min erfarenhet är att de flesta av oss anser oss vara bra på att omfamna olikheter. Vi tycker att det är spännande att träffa människor som har andra erfarenheter än oss och att det är roligt att lära sig mer om andra kulturer. Många gånger ger vi också uttryck för att våra olikheter kan föra oss närmre varandra.

I praktiken tror jag dock inte att det är så lätt som vi vill tro. Vi befinner oss oftast i ett ”till-läge” i relation till dem vi kan känna igen oss i, där det finns ett bekant mönster. Det helt obekanta söker vi oss inte till på samma sätt. Det måste vi snarare arbeta oss fram till, genom att reglera reflexmässiga och undvikande beteenden i ett ”från-läge”. Inte minst när det finns kulturskillnader mellan oss.

I arbetslivet ser jag detta framförallt när en individ eller grupp är satt under press i termer av leverans och tid. Då upplevs olikheterna knappast som spännande, utan som hinder som ”sätter käppar i hjulen”. Från mitt perspektiv, efter att ha arbetat med många arbets- och ledningsgrupper, ser jag att en grupps effektivitet ofta ökar i takt med att medlemmarna vågar prata om likheter och skillnader vad gäller hur de ser på uppgifter, processer, strategier och ledarskap.

Individerna och gruppen blir tryggare och vågar mer. Man skulle kunna säga att den är mer ”robust” i förhållande till de utmaningar den ställs inför. En ”robust” kultur uppstår inte av sig själv, utan man behöver jobba fokuserat med att bygga en gemensam historia, en gemensam identitet och en gemensam vision.

Våra senaste blogginlägg

Fyra principer för visdom

Fyra principer för visdom

En individ eller grupp som arbetar med, och utvecklar följande principer får tillgång till visdom som leder till långsiktig hållbarhet för såväl människor som organisationer. Men de släpper även loss individens och gruppens innovationskraft och förändringsförmåga....

Meningsfulla samtal

Meningsfulla samtal

Samtalen vi har på våra arbetsplatser behöver vara meningsfulla för att vi ska kunna bygga tillitsfulla relationer. De behöver tillföra värde och trygghet. Modellen för "Meningsfulla samtal" utgår därför från forskning kring vad den mänskliga hjärnan behöver för att...

Like a boss-podden

Like a boss-podden

Eva Hamboldt och Lars-Johan Bastås gästar podden Like a boss där de pratar om bias, fördomar och ledarskap. Tillsammans med Daniel Stenmark synar de hur ledare fattar beslut och hur fördomar påverkar oss. I detta avsnitt får du även verktyg för att få bättre koll på...