Växla ut kraften i olikheterna

9 jun, 2019 | Kultur & Organisation

Min erfarenhet är att de flesta av oss anser oss vara bra på att omfamna olikheter. Vi tycker att det är spännande att träffa människor som har andra erfarenheter än oss och att det är roligt att lära sig mer om andra kulturer. Många gånger ger vi också uttryck för att våra olikheter kan föra oss närmre varandra.

I praktiken tror jag dock inte att det är så lätt som vi vill tro. Vi befinner oss oftast i ett ”till-läge” i relation till dem vi kan känna igen oss i, där det finns ett bekant mönster. Det helt obekanta söker vi oss inte till på samma sätt. Det måste vi snarare arbeta oss fram till, genom att reglera reflexmässiga och undvikande beteenden i ett ”från-läge”. Inte minst när det finns kulturskillnader mellan oss.

I arbetslivet ser jag detta framförallt när en individ eller grupp är satt under press i termer av leverans och tid. Då upplevs olikheterna knappast som spännande, utan som hinder som ”sätter käppar i hjulen”. Från mitt perspektiv, efter att ha arbetat med många arbets- och ledningsgrupper, ser jag att en grupps effektivitet ofta ökar i takt med att medlemmarna vågar prata om likheter och skillnader vad gäller hur de ser på uppgifter, processer, strategier och ledarskap.

Individerna och gruppen blir tryggare och vågar mer. Man skulle kunna säga att den är mer ”robust” i förhållande till de utmaningar den ställs inför. En ”robust” kultur uppstår inte av sig själv, utan man behöver jobba fokuserat med att bygga en gemensam historia, en gemensam identitet och en gemensam vision.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Tillväxtparadoxen – och styrkan i den lilla gruppen

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för augusti Under augusti har jag lärt känna två nya organisationer, som båda växer snabbt. De är måna om att tillväxten inte ska skapa klyftor mellan teamen, där människor i organisationen slutar relatera till varandra. För när det...

För mig själv, men inte ensam

För mig själv, men inte ensam

Evas ledare i nyhetsbrevet för juli Jag står i skrivande stund mitt i klivet över tröskeln till ännu en sommarledighet. Snart lämnar jag alla tankar på jobb för att hänge mig åt det jag vill fokusera på just nu: återhämtning och att fylla på med ny energi för att må...

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Effektiva team har ett gemensamt syfte

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för maj Jag får regelbundet uppdrag som handlar om att coacha team eller ledningsgrupper. En vanlig ingrediens i dessa uppdrag är att bidra till att teamet enas kring sitt syfte. Varför man finns och ska samverka som grupp. Forskning...