Hjärnsmarta tips för en lyckad onboarding

26 aug, 2022 | Neuroledarskap

Ska du välkomna en ny medarbetare eller kollega till ditt team? Här får du några hjärnsmarta tips på hur du kan fokusera på inkluderingsarbetet som onboarding innebär.

När vi befinner oss i nya sociala sammanhang är vår hjärna extra känslig för möjliga (sociala) hot. Om hotsystemet triggas påverkas våra känslor och reaktioner negativt. Vi får bland annat svårt att fokusera och tappar i motivation.

Här beskriver vi några viktiga fakta om hjärnans behov och ger tips på vad du kan göra för att din nya kollega ska känna sig trygg i teamet och få bästa möjliga start.

Fakta #1
Vi har stort behov av visshet och förutsägbarhet och vår hjärna tolkar oavbrutet information i syfte att förutse framtiden. När vi inte kan avgöra hur en situation kommer att utveckla sig triggas en hotrespons och mycket energi går åt till att skapa visshet. Konsekvensen blir att vi blir trötta och därmed minskar vårt fokus och vår förmåga att koncentrera oss.

Tips
Som nyanställd är det lätt att känna viss osäkerhet inför starten, även om man är väldigt taggad. För att personen ska uppleva visshet om hur den första tiden på jobbet kommer att se ut är det viktigt med en tydlig plan och regelbundna avstämningar. Bryt gärna ner en mer långsiktig plan i mindre delar och presentera mer detaljerat vad som kommer ske den första dagen och första veckan, och vilka aktiviteter som finns på agendan den första månaden. Rikta sedan fokus mot de kommande 3 månaderna. Det skapar förutsägbarhet för den nyanställde.

Redan veckorna innan starten kan introduktionen börja. Låt en eller flera personer på företaget ta kontakt och förse personen med relevant information så han eller hon kan förbereda sig. Och glöm inte att ge personen möjlighet att ställa frågor – det hjälper till att skapa visshet och autonomi.

→ Läs om hur en chef på Blocket stöttar nya medarbetare med hjälp av SCARF

Fakta #2
Vi har stort behov av att känna samhörighet och tillhörighet. Känslan av utanförskap aktiverar en stark hotrespons i hjärnan. När vi möter nya personer är hjärnan snabb på att kategorisera dessa i vän eller fiende, baserat på om vi upplever samhörighet eller inte. ”Fiender” har vi svårt att relatera till och samarbeta med. När vi lär känna varandra, delar erfarenheter och upplevelser ökar känslan av samhörighet och det kan uppstå tillit.

Tips
Som nyanställd är det lätt att känna sig lite ensam och utanför i starten. Det är viktigt att det finns en strategi för hur personen ska skapa relationer på arbetsplatsen. T.ex. kan man utse en person som tar hand om den nyanställde lite extra den första tiden och planera in lunchdate, walk and talk etc. med olika teammedlemmar.

Visa att du är nyfiken och vill lära känna personen. Bjud in kollegan när du har möte eller samtal med andra personer. Om du märker att han eller hon inte hänger med i det ni pratar om, hur olika processer går till eller i era internskämt, förklara så att personen känner sig inkluderad.

Fakta #3
Vi har behov av att känna oss viktiga och kompetenta i andras ögon och vår hjärna arbetar ständigt med att beräkna var i den sociala ”hierarkin” vi befinner oss i jämförelse med andra. När vi känner oss sämre än andra triggas hotsystemet och vi kan hamna i fight, flight eller freeze.

Tips
Som nyanställd kan man känna sig osäker på sin kompetens och vad man kan bidra med och det blir därför viktigt att bekräfta medarbetarens kunskap och erfarenhet. Var nyfiken på hans/hennes idéer och visa gärna uppskattning och tacksamhet gentemot personen, det tillgodoser behovet av att känna sig viktig och kompetent. Det kan vara tacksamhet för nya perspektiv som personen kommer in med, eller uppskattning för att personen helt enkelt har valt att arbeta på ditt jobb. Det innebär ju att din arbetsplats är attraktiv och att du är värdefull som kollega. Du kan också dela med dig av egna ”misstag” och/eller svagheter. Då upplevs du inte lika ”hotfull”.

Vill du lära dig mer om vad som triggar hjärnans hot- och belöningssystem?

Kolla in vår onlineutbildning om SCARF-modellen

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Komplexa perspektiv på framtiden

Komplexa perspektiv på framtiden

Evas ledare i nyhetsbrevet för maj Den teknologiska utvecklingen går med en rasande fart, på gott och ont. Många innovationer för såklart med sig fantastiska möjligheter och genombrott inom allt från medicin till grön omställning. Och den skapar nya, ofta bättre,...

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...