|

SCARF-utbildning lyfter innovation och samarbete på Blocket

24 aug, 2022 | Företagsintern utbildning

”För oss på Blocket är inkludering och mångfald otroligt viktigt. Dels för att vi är ett värderingsdrivet bolag, dels för att olikheter är en förutsättning för att vara innovativa och leverera bra resultat. Men olikheter är svårt för oss människor, och med hjälp av utbildningen i SCARF-modellen får vi stöd i att träna oss till en större acceptans och bättre dra nytta av oliktänkande”, säger Julia Maric som arbetar som People & Culture Advisor på Blocket.

Blocket grundades 1996 av Henrik Nordström, och det som startade som en prylmarknad i nordöstra Skåne har sedan dess blivit Sveriges främsta köp- och sälj-sajt. Hela 92 procent av Sveriges befolkning är bekanta med varumärket och sju av tio svenskar har köpt eller sålt något på Blocket. Under våren 2022 deltog en grupp som arbetar inom tech på Blocket i Neuroledarskap i praktikens digitala SCARF-utbildning.

– Oavsett hur mycket förkunskaper man har med sig är den här digitala SCARF-utbildningen givande, och det är värdefullt att förstå att vi människor har samma hjärna som när vi levde på savannen. Insikten att vi reagerar fem gånger starkare på hot än belöning är otroligt kraftfull, och den hjälper oss att förstå varför vi själva och andra reagerar starkt i vissa situationer, säger Julia Maric.

Vetenskaplig modell som gör det enkelt

SCARF-modellen ger en förståelse för de egna behoven, och goda försättningar att utveckla en förmåga att uttrycka dem till sin omgivning. När vi har koll på oss själva får vi djupare och mer meningsfulla relationer och missförstånd behöver inte växa till konflikter. När många i en organisation har tagit del av kunskapen leder det till bättre relationer, dialoger och resultat.

– Modellen är vederhäftig i sin natur, bygger på vetenskaplig forskning, och tilltalar även dem som inte har något intresse för psykologi, eller för hur människor fungerar. Därför är den en bra matchning för merparten av Blockets anställda, som tycker om att förstå och lära med hjärnan, säger Julia.

Läs mer om SCARF-modellen →

Ledarskap med trygghet som framgångsfaktor

En av deltagarna på den digitala SCARF-kursen är Johan Boberg som arbetar som Engineering manager på Blocket. Han är ansvarig för två utvecklingsteam, där det ena har ansvaret för bannerannonser och det andra jobbar med personalisering; funktioner som får användarna att känna att upplevelsen på sajten är skräddarsydd.

Johan valde att gå utbildningen för att lära sig mer om vad som får oss människor att reagera och känna på olika sätt. Sedan tidigare hade han en förståelse för att han som chef har en stor påverkan på sina medarbetares välbefinnande, och insikten landade ännu tydligare när han fick kunskap om hur hjärnan fungerar.

– Som chef har jag ett ansvar mot företaget och att de som jobbar i min grupp gör rätt saker, men jag har också ett ansvar gentemot medarbetarna. Jobbet är en viktig del i livet, både socialt och ekonomisk, och jag vill att mina medarbetare ska må bra och trivas. Det finns inga positiva effekter av att någon känner sig rädd på jobbet.

Avsnittet om hjärnans anatomi, kombinerat med förståelsen av de olika SCARF-faktorerna, gjorde Johan uppmärksam på i vilka situationer han som ledare behöver vara särskilt noga med hur han beter sig och uttrycker sig, som exempelvis vid ett svårt samtal. Då ser han till att skapa så trygga förutsättningar som möjligt, genom att avsätta gott om tid till samtalet och själv vara närvarande och i balans.

Ytterligare en situation där flera SCARF-faktorer riskerar att triggas är när någon är ny på jobbet. In genom dörren kliver en person som är väldigt taggad att vara där, men som börjar från noll socialt, och inte heller vet så mycket om jobbet. Genom enkla medel skapar Johan visshet, ger personen status och en känsla av att tillhöra.

– Jag tar en kontakt med den nya medarbetaren i förväg och berättar vad som kommer hända den första dagen, är noga med att presentera den nya personen för teamet i ett positivt sammanhang, och pekar ut en kollega som tar hand om den som är ny lite extra.

Läs blogginlägget: Hjärnsmarta tips för en lyckad onboarding →

Från reaktion till reflektion

Johan upplever att han efter kursen har blivit bättre på att få syn på sina reaktioner och att använda kognitionen för att välja den bästa vägen framåt. Snarare än att omedelbart agera utifrån känslan kan han välja en mer konstruktiv och genomtänkt väg framåt.

– När jag ger mig själv ett litet utrymme mellan känsla och handling så blir jag ofta medveten om att det går att låta saker vara.

Vem har nytta av att gå kursen?

Johan rekommenderar utbildningen till alla som leder på något sätt. Antingen med personalansvar, men även den som leder andra som en del av sitt jobb. Han menar att det är bra att vara medveten om hur människor reagerar i olika situationer och använda den kunskapen för att skapa trygghet.

– Min upplevelse är att det var en bra blandning mellan föreläsningar, animerade exempel från vardagen och reflektionsfrågor. Jättebra också att få materialet skriftligt.

Reflektionsfrågorna var toppen, och jag önskar att jag avsatt lite mer tid för dem. Jag tänker att mitt lärande hade påverkats positivt av att samtala med andra som också gjorde utbildningen och få ta del av andras infallsvinklar.

Julia säger att alla som är intresserade av att förstå sig själva eller har någon typ av samspel med andra människor har nytta av kursen.

– Upplägget där informationen är portionsförpackad och uppdelad i korta avsnitt gör också att det går att få plats med kursen i en vardag när det är mycket att göra. Evas röst är behaglig, hon pratar på ett ledigt sätt och det märks att hon kan det hon pratar om.

w

Hör av dig till oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om utbildningen så bokar vi in ett digitalt möte. Du hittar även information om utbildningen här →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag