Aktuell kategori

Företagsintern utbildning

Skräddarsytt om hjärnan i Luleå

Skräddarsytt om hjärnan i Luleå

Ericson & Hjelte är organisationskonsulter som hjälper organisationer, grupper och chefer att gå från insikt till förändring. För att hålla sig à jour vidareutbildar de sig regelbundet, nu senast inom neuroledarskap.