|

“Kursen bidrar till ökad förståelse för oss själva och andra”

4 apr, 2023 | Företagsintern utbildning

Therese Kjellgren arbetar som HR-chef på Familjebostäder, ett kommunalt bostadsbolag med 350 medarbetare. Under våren kommer hon introducera vår digitala kurs Vad skapar trygga relationer på jobbet? till verksamhetens chefer.

Vi tog ett snack för att prata om självledarskap, SCARF-modellen och vikten att förstå hur vår hjärna fungerar. Vilka effekter hoppas Therese se av kursen?

– Jag hoppas att kursen bidrar till att vi fortsätter stärka våra ledare och samarbetet i bolaget. Att vi ökar förståelsen för oss själva och andra och ger förutsättningar för var och en att bli sitt bästa jag, säger Therese.

Hennes förväntansbild är inte tagen ur luften. Redan i höstas fick hennes HR-avdelning gå kursen som beskriver de undermedvetna processer som sker i hjärnan när vi interagerar med varandra. Deltagarna får bland annat veta vad som gör att man känner sig trygg eller otrygg i sociala sammanhang och vad det kan få för konsekvenser. Utöver individuell reflektion får deltagarna välja en lärpartner som man reflekterar tillsammans med. Det har flera fördelar:

– Kursen ger större effekt om vi diskuterar och reflekterar med en kollega. Då är det lättare att knyta an till kunskapen och vi utvecklar samma språk. Det är en viktig del, förklarar hon.

Kursen bygger på SCARF-modellen som är enkel att förstå och applicera i vardagen. Det blir som ett filter, ett nytt perspektiv ur vilket vi kan betrakta möten med andra människor såväl som våra egna reaktioner.

Hjärnans sociala behov är större än vi tror

De senaste åren har Therese fördjupat sin kunskap i neuroledarskap; att använda vår förståelse för hur hjärnan fungerar för att leda organisationer på ett bättre sätt. Tidigare har hon gått baskursen och fördjupningskursen i neuroledarskap, och vill nu föra kunskapen vidare. När hon såg att det fanns en digital kurs om SCARF-modellen testade hon den på sitt HR-team och fick mersmak att sprida den till fler.

– För mig har insikten fördjupats om hur sociala varelser vi är och hur stora sociala behov vi har. Bra relationer och goda prestationer hänger ihop, säger Therese med ett visst allvar i rösten.

Hjärnforskning visar nämligen att vår hjärnas sociala behov är starkare än vi trott. Våra sociala behov är till och med starkare än vårt behov av mat och vatten, om vi ska tro forskaren Matt Lieberman. Detta är anledningen till varför det är så viktigt med trygga relationer – även på jobbet.

Ur dessa sociala behov föddes nämligen SCARF-modellen, där varje bokstav står för ett perspektiv som påverkar vår upplevda status i en grupp. När vår sociala status hotas triggas olika försvarsmekanismer. Ökad förståelse för egna och andras reaktioner ur ett neurovetenskapligt perspektiv förbättrar vår förmåga att skapa trygga relationer.

Hela organisationen vinner på ökad självinsikt

– Jag skulle säga att kursen har gett mig ökad medvetenhet och insikt om vad som pågår inom mig, säger Therese och förklarar att hon gör en inre scanning.

Det kan ske både inför, under eller efter ett möte eller samtal. Då är det extra viktigt att känna efter vad som händer i kroppen och knoppen.

– ‘Vänta, nu är det något som gnager här. Vilket behov är det nu som blivit triggat och hur kan jag hantera det?’ När jag begripliggör situationen för mig själv så blir jag mer närvarande och tydlig som chef.

Även i HR-teamet har Therese märkt en förändring. Insikterna från SCARF-kursen har hjälpt medarbetarna att sätta ord på olika reaktioner och bättre förstå varför andra agerar på ett visst sätt. Att få möjlighet att dela med sig av kunskapen är viktigt för Therese:

– Jag tycker den här kunskapen ska spridas till alla! Jag har tidigare inte sett denna typ av upplägg där du i en digital utbildning praktiskt jobbar med SCARF-modellen kopplat till din egen utveckling.

Implementera SCARF-modellen i din organisation

Känner du dig också inspirerad av Therese berättelse? Det är ett positivt exempel som verkligen visar på fördelarna med ökad kunskap om hur vi fungerar.

Därför vill vi gemensamt dela med oss av det program som HR på Familjebostäder valt att erbjuda sina ledare, så att du kan testa det i din verksamhet:

● 6-10 personer
● Den digitala kursen Vad skapar trygga relationer på jobbet?
● 5 timmars gruppmöte fördelat på tre tillfällen
● Minst tre tillfällen av reflektion med din lärpartner fördelat över 3-4 månader
● Upplägget är flexibelt för att alla ska kunna vara med på kursen

Inledningsvis får alla en introduktion till kursen, syftet med att skapa trygga relationer och alla får beskriva sina förväntningar på kursen. Sedan börjar kursen som består av digital kunskap varvat med reflektionsövningar i par. Efter halva tiden har man ett uppsamlingsmöte för att prata om SCARF-modellen och de två första perspektiven. Sedan fortsätter kursen ända till avslutningsmötet för att under två timmar diskutera andra halvan av kursen och hur vi kan arbeta vidare med detta.

Vill du veta mer?

Video: Så kan SCARF-modellen hjälpa dig att skapa trygga relationer på jobbet

Bokstäverna i SCARF-modellen

S: Status
Att förstå var vi befinner oss i den sociala rangordningen; hur viktiga eller kompetenta vi anses vara.

C: Certainty
Att ha visshet om framtiden och kunna förutsäga vad som ska hända.

A: Autonomy
Att ha en upplevelse av kontroll, påverkans- och valmöjligheter.

R: Relatedness
Att känna tillit och samhörighet till dem som vi vill eller behöver tillhöra.

F: Fairness
Att uppleva sammanhanget rättvist och andras beteenden som rättvisa; att andra har god moral.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag