DIGITAL UTBILDNING

Skapa trygga relationer på jobbet

En utbildning om hjärnan och SCARF
– för chefer, ledare och medarbetare

Led dig själv och andra mer hjärnsmart

Vår onlinekurs Skapa trygga relationer på jobbet riktar sig till individer och team som vill lära mer om hjärnan och de undermedvetna processer den ständigt sysslar med som påverkar våra känslomässiga reaktioner och sätt att vara mot varandra.

I utbildningen lär du dig hur olika beteenden hjälper eller hindrar dig att bygga relationer, skapa produktivitet och driva förändring. Vi gör det genom att iscensätta helt vanliga jobbsituationer som ger dig nya insikter om dig själv och andra.

{
Hela kursen är väldigt insiktsfull och skapar självmedvetenhet samt en bättre förståelse för varför jag agerar som jag gör i olika situationer.
De konkreta vardagsexemplen är superbra! Enkelt att förstå och relatera.
Deltagare Blocket

Har du koll på dina sociala triggers?

När vår hjärna reagerar på något i den sociala miljön som gör att den hamnar i ”hotläge”, blir vi reflexmässigt reaktiva, instinktiva och inställda på att försvara oss. Vi blir distraherade, presterar sämre och vår förmåga till samarbete, kreativitet och flexibilitet minskar.

I utbildningen får du utforska dina sociala triggers. Det kan vara situationer eller beteenden hos andra, som gör att du reagerar starkt – utan att du kanske förstå varför.

När du vet vad som påverkar dig blir det lättare att förstå andras reaktioner – och du kan bemöta andra människor på ett bättre sätt.

Har du koll på dina sociala triggers?

När vår hjärna reagerar på något i den sociala miljön som gör att den hamnar i ”hotläge”, blir vi reflexmässigt reaktiva, instinktiva och inställda på att försvara oss. Vi blir distraherade, presterar sämre och vår förmåga till samarbete, kreativitet och flexibilitet minskar.

I utbildningen får du utforska dina sociala triggers. Det kan vara situationer eller beteenden hos andra, som gör att du reagerar starkt – utan att du kanske förstå varför.

När du vet vad som påverkar dig blir det lättare att förstå andras reaktioner – och du kan bemöta andra människor på ett bättre sätt.

Möt andra utifrån SCARF

SCARF-modellen är en central del i utbildningen och lyfter fram fem sociala behov som behöver tillgodoses för att vi ska fungera optimalt på jobbet.

Modellen ger dig ett ramverk för att arbeta med förhållningssätt och beteenden kopplade till psykologisk trygghet, samarbete, motivation och förändring.

SCARF – 5 sociala behov

SCARF står för:
S – Status (vi vill känna oss viktiga och kompetenta)
C – Certainty (vi har behov av visshet och förutsägbarhet)
A – Autonomy (vi vill kunna påverka och ha handlingsfrihet)
R – Relatedness (vi vill känna samhörighet och tillhörighet)
F – Fairness (vårt behov av rättvisa)

Med kunskap om SCARF kan du mer medvetet välja hur du ska agera i en situation – så att det blir så bra som möjligt. Till exempel när du ska ge återkoppling till en medarbetare, ha avstämning med en kollega eller när du ska berätta för teamet om en förändring.

Utbildningens innehåll

8 moduler uppbyggda av korta föreläsningar och konkreta exempel

Om hjärnan

I första modulen går vi igenom hjärnans funktion, hot- och belöningssystemet och hjärnans försvar; Fight, Flight och Freeze. Du får också lära dig om hjärnans behov av förutsägbarhet och varför hjärnan har en tendens till negativitet.

Vår sociala hjärna

I nästa modul får du lära dig om hjärnans sociala tankar och vad ”social smärta” innebär. Vi berättar även om forskningen bakom SCARF och ger en introduktion till respektive behov i SCARF-modellen (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness).

SCARF-behoven

I modulerna 3-7 fördjupar vi oss i SCARF-behoven. Utifrån vanliga situationer på jobbet visar vi på beteenden som kan trigga hjärnans hotsystem och vad konsekvenserna då blir. Du får också lära dig om vad som triggar belöningssystemet vilket gör oss motiverade, kreativa och bättre på att samarbeta.

Tackla hotresponsen

I sista modulen introducerar vi Känslomässig självreglering. Här får du lära dig hur du hanterar och reglerar dina känslor, tankar och beteenden i mötet med andra när hjärnans hotrespons har triggats. Avslutningsvis får du konkreta tips på hur du kan använda SCARF-modellen i din vardag.

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Upplägg och tidsåtgång

 • Digital utbildning – självstudier 
 • Genomför i din egen takt
 • 8 moduler
 • 20-30 min per modul (inkl. reflektion)
 • Motsvarar en heldagsutbildning

Pedagogik och metodik

 • Korta teoriföreläsningar
 • Animerade videos
 • Reflektionsfrågor
 • Tillämpning i vardagen
 • Dokumentation

Pris och tillgänglighet

 • 4 500 SEK (exkl. moms)
 • Interna insatser – enligt offert
 • Börja när du vill – inspelat material
 • Tillgång till utbildningen i 3 månader
 • Se på dator, surfplatta eller i mobilen

Onlinekurs – flexibelt, effektivt och tillgängligt för fler

Du genomför utbildningen när, var och hur du vill. Arbeta intensivt under en heldag eller sprid ut kursen över flera veckor – du bestämmer takten! Allt material är inspelat så du kan pausa och se om när du vill.

Varje modul består av en blandning av föreläsningar, konkreta exempel, självtest och reflektionsfrågor – en genomtänkt mix för optimalt lärande och engagemang. Du kan omsätta det du lär dig direkt i din vardag.

Så här går det till att köpa och genomföra utbildningen

R

Du köper utbildningen direkt på vår utbildningsplattform eller genom att kontakta oss. Du kan välja mellan att betala med kort eller få en faktura.

R

Du får inloggningsuppgifter via mejl. Det sker direkt om du betalar med kort annars så snart vi registrerat dig om du väljer faktura.

R

Du går utbildningen i din egen takt. Pausar och repeterar. Du har åtkomst till utbildningen i 3 månader från köpet så du kan se om moduler när du vill.

Vill du ha en offert?

Fyll i uppgifterna i formuläret så återkommer vi inom kort med en offert.

Vi erbjuder alltid en rabatt när ni är fler än 2 som går från samma organisation.

Godkännande av integritetspolicy

Utbildningens design passar för

Individuell utveckling

Stärk ditt självledarskap genom ökad förståelse för hur du blir påverkad av andra och varför. Insikterna hjälper dig även att förstå andra människor bättre.

Teamutveckling

Bygg en gruppkultur med hög grad av tillit och anpassningsbarhet. Skapa förutsättningar för effektivare samarbete och bättre beslutsprocesser.

Organisatorisk utveckling

Bygg en arbetskultur som präglas av psykologisk trygghet
och skapa ökad förändringskapacitet i organisationen.

Våra övriga tjänster

Baskurs i Neuroledarskap

Coaching med fokus på ACT

Utbildning i Meningsfulla samtal