UTBILDNING

Neuroledarskap – Fördjupning

Självledarskap och organisatoriskt perspektiv

För dig som gått vår baskurs i neuroledarskap erbjuder vi nu en möjlighet till fördjupning (2+1 dag).

Vi kommer att fördjupa arbetet med självledarskap och integrera det med ett organisatoriskt perspektiv. Vi fortsätter att arbeta upplevelsebaserat, med fokus på att stötta dig i att vidare applicera och integrera kunskap och insikter från kursen i din vardag.

Läs mer om baskursen i neuroledarskap →

Omfattning

3 dagar

Datum
  • 5-6 maj, 10 juni
Plats

Stockhom

Pris

13 850 SEK, exkl. moms

Fyra centrala delar i utbildningen

1. Vi fördjupar oss i SCARF-modellen med fokus på; Vilja och förmåga till ansvarstagande, Grader av engagemang och Komplexiteten i ’Från och Till motivation’.

2. Vi arbetar med hur man som ledare bygger kultur genom förmågan att agera i; Mindfulness, Selflessness och Compassion.

3. Vi utforskar hur ’Meningsfulla samtal’ kan bygga samtalsklimat som lägger fokus på relation snarare än prestation.

4. Vi adderar ett organisatoriskt perspektiv där vi utforskar;

  • Hur man som ledare kan se på organisationen som ett socialt system
  • En organisations reflexmässiga beteenden utifrån traditionella roller och hierarkier
  • Hur man som ledare kan arbeta med strategier kopplade till begrepp som; Ett högre syfte (Evolutionary purpose), Hela människan på jobbet (Wholeness), Självreglering och autonoma team (Self-Organization)

Anmäl dig till utbildning

Avbokningsregler

Övriga utbildningar och workshops

Neuroledarskap - Baskurs

Utbildning för dig som vill utforska ditt ledarskap utifrån ett neuroperspektiv för att mer hjärnsmart leda dig själv och andra.

Organisationslabbet

Labbet ger inblick i en organisations utmaningar, vad som krävs för framgångsrik samverkan och ledarens roll för att få det att hända.

När kulturer möts

Workshop som ger dig insikter och en metod för hur du kan tänka och göra för att integrera olikheter och bygga en gemensam kultur.