UTBILDNING

Neuroledarskap – Fördjupning

Avancerad kurs för chefer om framtidens ledarskap

I denna kurs belyser vi den organisatoriska komplexitet vi lever och verkar i idag, i syfte att sätta det medmänskliga ledarskapet i ett sammanhang.

 • Hur har den moderna organisationen växt fram?
 • Vilka utmaningar står du som ledare inför?
 • Varför är psykologisk trygghet så viktigt för framgång?

Som ledare får du utforska vilka förmågor du kan kultivera för att kunna förflytta din organisation mot mer självorganisering – även om den är hierarkisk – där det högre syftet står i fokus för hållbar förändring över tid.

Omfattning

5 dagar

Datum
 • 3-4 okt, 7-8 nov, 6 dec
Plats

Prästgatan 28, Gamla Stan, Stockholm

Pris

26 650 SEK, exkl. moms

Du får en bekräftelse på mejl när vi registrerat din anmälan.

Ta ditt ledarskap till nästa nivå

Organisationer rör sig mellan att å ena sidan vara hierarkiskt styrda till att vara mer självorganiserande i sin uppbyggnad. Vilken ledarstil och vilken kultur som är den mest lämpliga kan variera beroende på en rad omständigheter.

Dagens ledare behöver därför kunna se de motstridigheter och spänningar som kan uppstå i denna komplexitet. De behöver också ha en hög grad av anpassningsbarhet, när det kommer till vilken kultur de vill odla.

Det innebär att du som ledare behöver klara av att kommunicera vilka värderingar som ska gälla i beslutsprocesser; huruvida du vill vara/är transparent med information eller inte; om du arbetar med performance management eller inte, samt hur du ser på konflikter, och på självorganisering kontra hierarkisk styrning.

Utbildningen sätter därför fokus på vilka förmågor du behöver kultivera om du som ledare vill kunna påverka din organisation i en riktning mot mer självorganisering, mot att drivas av högre syften och att prioritera en helhetssyn och långsiktig hållbarhet.

Om du som ledare vill kunna påverka eller transformera din organisation, finns det ett antal förmågor du kan behöva kultivera. Med inspiration från forskare som Robert Keegan, Frederic LaLoux, Barry Oshry och Amy Edmondson integrerar vi olika teorier, metoder och strategier som ger dig det du behöver:

 • Förmåga att agera utifrån medkänsla
 • Förmåga till medveten närvaro och “Focus management”
 • Förmågan att vara i autenticitet och att ha distans till ditt ego
 • Förmåga att hantera komplexitet/komplexa problem
 • Förmåga till processorienterering, värdeorientering och “både-och-tänkande”
 • Förmåga att acceptera och bejaka det ömsesidiga beroendet med andra

Strävan mot självorganisation, transparens och autonomi kommer nämligen inte bara att gynna samarbete över organisatoriska gränser – det leder även till bättre prestationer, för individer och grupper.

Vad säger andra om kursen?

“Det här är en livsförändrande kurs. Det är som att skicka upp Hubble-teleskopet i rymden: Helt plötsligt ser du lite längre!”

Håkan Appelgren – vd

“Det ger en förståelse för vad som händer i hjärnan och mellan oss människor, och man får med sig verktyg som gör att man kan omsätta kunskapen i praktiken.”

Suzanne Nygren – HR-direktör

Innehåll

 • Vi tittar på “organisationen” från ett evolutionärt perspektiv
 • Vi belyser de spänningsfält som kan finnas mellan normer och beteenden som människor vill ha, kontra de normer och beteenden som redan finns och som kan vara farliga att utmana
 • Vi introducerar förhållningssätt till och viktiga förmågor för den kommunicerande ledaren – och vad som präglar ett kommunikationsklimat som skapar psykologisk trygghet
 • Vi fördjupar oss i forksningen kring “Bias”, hur de påverkar oss och våra förmåga att samverka – speciellt över organisatoriska gränser (vi&dom)
 • Vi genomför ett “labb” för att ge deltagarna en egen upplevelse av Vi & Dom fenomenet – som underlag till reflektioner och förståelse för skeenden i deras egna organisationer
 • Vi tar ett systemteoretiskt perspektiv på organisationen, tittar på de förutsägbara mönster som alla organisationer uppvisar – de reflexer man som ledare kan hamna i när man blir påverkad av “systemet” och hur man kan agera för att påverka systemet i önskad riktning
 • Vi belyser vikten av partnerskap och presenterar en definition
 • Vi fördjupar oss i SCARF-modellen som ett ramverk för att förstå mänskligt engagemang samt vilja och förmåga att ta ansvar
 • Vi jobbar med grunderna för psykologisk flexibilitet – för att vidareutveckla sin förmåga att hantera (snabba) förändringar, hög komplexitet och personliga utmaningar

Metodik

 • Föreläsningar
 • Reflektioner, i mindre grupper och i storgrupp
 • Arbete med egna case utifrån en egen intention/ett eget formulerat mål kring vad man vill få ut/uppnå med kursen
 • Applicering/träning i vardagen i mellanperioderna

Anmäl dig till utbildning

Avbokningsregler

Anmäl dig till utbildning

Avbokningsregler

Övriga utbildningar och workshops

Digital kurs om SCARF-modellen

En introduktion till neuroledarskap och SCARF-modellen. Lär dig vilka beteenden som hjälper dig att bygga relationer, skapa produktivitet och driva förändring.

Neuroledarskap - baskurs

Få djupare insikt om hjärnans behov och förmåga att hantera förändring. Med nya strategier kommer du kunna leda dig själv och andra mer hjärnsmart.

Workshop "Vi och dom"

I denna workshop utforskar vi hur vår hjärna upplever olikheter och varför det är så svårt att skapa en gemensam arbetskultur.