|

“Min ambition med programmet var att få ett gemensamt språk”

31 maj, 2023 | Företagsintern utbildning

Ulrika Thored är Regionchef på Ahlsell med ansvar för en regional ledningsgrupp av försäljningschefer. Hon såg ett behov av att lyfta ledarskapet i gruppen. Med hjälp av Lars-Johan och Eva utformades ett ledarskapsprogram för att öka deltagarnas kompetens som ledare och samtidigt göra något som förenade gruppen.

Det är en utmaning att utveckla kommunikationen i en grupp som inte varje dag arbetar med varandra. Cheferna i Ulrikas team hade alla olika erfarenheter och syn på vad ledarskapet innebär. De var dessutom utspridda över ett stort geografiskt område, alla ansvariga chefer för sitt segment på Ahlsell. När hon fick höra om Neuroledarskap i praktiken kändes det som ett bra insteg för att sätta ledarskapet på agendan:

– Min ambition med programmet var att vi skulle få ett gemensamt språk, förklarar Ulrika. Jag såg också att neuroledarskap har kommit mycket de senaste åren och det känns relevant och greppbart. Det går att förstå, att hur vår hjärna fungerar också får effekt i hur jag är som både medarbetare och ledare.

Utbildningen pågick under fem dagar, med uppehåll mellan varje tillfälle. Men redan innan gruppen träffades höll Lars-Johan individuella intervjuer med varje deltagare. Syftet var att först förstå individuella utmaningar och önskemål för att kunna samla gruppen när utbildningen väl startade.

– Lars-Johan hade en ganska bra bild av allihop när vi väl sågs på första utbildningsdagen, vilket jag tyckte var jättebra, berättar hon.

Konkreta verktyg som stärker sammanhållningen

Programmet för utbildningen utformades specifikt för gruppen. Genom att varva teori med faciliterade samtalsprocesser utvecklas kommunikationen och samspelet i gruppen. Syftet med de teoretiska delarna är att normalisera vad som sker i grupper och organisationer, men också att öka medvetenheten om den mänskliga faktorns påverkan i organisationen. Grupparbete varvades med parövningar och hemuppgifter som ökade sammanhållningen:

– Flera av cheferna sa att de inslagen bidrog till en närmare relation. De har fått en större förståelse mellan varandra för att man pratade om helt andra saker än vad man tidigare gjort.

För Ulrika var det viktigt att utbildningen inte blev en dagslända. För att befästa kunskapen har hon därför valt att arbeta vidare med verktygen i gruppen. Under ledningsgruppsmötena för regionen har cheferna i par fått presentera ett av verktygen som användes under kursen.

– Det ger oss en repetition i de olika verktygen från utbildningen, men också att gruppen gör uppgifterna tillsammans, säger Ulrika.

Nya perspektiv ger större förståelse för hur gruppen fungerar

Ökad förståelse om hur vår hjärna fungerar gör det enklare att förklara hur den mänskliga faktorn påverkar våra organisationer. Genom att öka den psykologiska tryggheten i gruppen minskar risken för att skilda åsikter blir ett hinder för samarbete. Här upplever Ulrika att utbildningen har stärkt gruppens förmåga att kommunicera med varandra:

– Den största skillnaden är att alla i större utsträckning förstår att gruppen fungerar som den gör beroende på hur alla bidrar. Det betyder inte att vi i praktiken alltid gör alla rätt, men vi förstår och kan prata om det på ett konstruktivt sätt, förklarar Ulrika med ett skratt.

Hon har nu arbetat som chef i 25 år och gick in i rollen som Regionchef under en period när det var svårt att träffas fysiskt:

– Det man ska komma ihåg är att vi gjorde det här under pandemin och jag började även jobba med den här gruppen under pandemin. Så utbildningen var också ett sätt för mig att lära känna min grupp mycket bättre.

Mellan varje utbildningstillfälle hade Ulrika avstämningar med Lars-Johan och Eva, där Ulrika upplevde en stor lyhördhet inför vad gruppen önskade:

– Då kunde jag också ge feedback från gruppen och det var Lars-Johan och Eva väldigt öppna för. Med sina erfarna ögon kom de med nya perspektiv och kunde coacha mig i min relation till gruppen.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag