|

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

3 jun, 2021 | Företagsintern utbildning

Ska du bygga en lekplats, nya väg eller en cykelbana? I så fall kan Rockstore hjälpa till. De är ett personalägt teknikföretag som grundades 1980 med konsulter som arbetar främst med projekt- och byggledning inom väg och anläggning. Nu har de dessutom blivit lite mer hjärnsmarta.

Rockstore är ett mindre konsultföretag som vill leverera goda resultat i sina kundprojekt och vara en bra och hållbar arbetsgivare. Historiskt har de inte arbetat proaktivt med att bygga en arbetskultur, utan den har växt fram generiskt och präglats av en hög ambitionsnivå. På det stora hela har personalen varit nöjd och verksamheten lönsam, men de hade på senare tid en känsla av att det fanns saker som gick att göra ännu bättre.

Som ett första steg i att arbeta med att bygga en mer medveten kultur planerade de in en konferens och tog hjälp av Eva Hamboldt för att stötta processen med att först etablera ett nuläge och sedan börja identifiera värderingar, utmaningar och riktning framåt. Målet var att stärka trivsel, konkretisera vad de står för och stötta det som gör dem framgångsrika.

– Under pandemin hade vi som organisation tappat en del energi. Kommunikationen försvårades av att vi inte kunde ses och konferensen och samarbetet med Eva hjälpte oss att vända den negativa spiralen. Det var bra för oss att träffas och gå igenom saker och vi fick med oss en känsla av engagemang och en plan för att arbeta vidare med vår kultur, säger Krister Knutsson som då arbetade som vd på Rockstore.

– Jag har jobbat med Eva tidigare i ett stort infrastrukturprojekt där vi upplevde en svacka när vi kommit ungefär halvvägs. Min upplevelse då var att Evas insats gjorde en stor skillnad och jag föreslog därför att vi skulle ta hennes hjälp, säger Linda Cronebäck som är konsult och delägare på Rockstore.

En vetenskaplig bild av nuläget

Innan Rockstore samlades för konferens på Djurönäset gjorde Eva intervjuer med alla medarbetare och genomförde vad som kallas för en SCARF-kartläggning. På konferensen började man med att blicka tillbaka och titta på verksamhetens historia. Där fick Linda syn på att de som väljer att börja på Rockstore oftast känner någon som redan jobbar där och att det finns en önskan att ha en trevlig arbetsplats och kompetenta kollegor.

Därefter presenterades en kvantifierad bild av nuläget med ett värde mellan 1 och 5 för de olika SCARF-faktorerna för att skapa en tydlig bild av tendenser och mönster i de sociala sammanhangen på Rockstore. Alla fick en chans att reflektera över resultaten och varför det såg ut som det gjorde vilket gav fokus för problemlösning.

– Under intervjun kändes frågorna helt naturliga, och på konferensen fick vi sedan reda på hur våra svar kopplade till SCARF. Vi som arbetar på Rockstore är alla tekniker och ingenjörer och det passade oss bra att Eva använde vetenskap för att prata om frågor som handlar om hur vi förhåller oss till varandra som människor, säger Linda.

På konferensen höll Eva en föreläsning om SCARF-modellen och hur hjärnan fungerar för att gruppen skulle ha en gemensam grund att stå på i samtalen.

– Föreläsningen gav oss en bra kunskapsgrund och en förståelse för hur vi människor fungerar i grupp. Personligen upplever jag det som väldigt användbar att förstå varför människor reagerar och agerar som de gör i olika situationer, säger Krister.

– Om jag ser till mig personligen har det varit användbart att förstå mina reaktioner och vad som triggar dem. Det hjälper mig att ta ett utifrånperspektiv och jag kan välja att inte alltid reagera enligt min initiala instinkt, säger Linda.

Förändringsarbetet fortsatte på hemmaplan

För att ta tillvara på arbetet och insikterna under konferensen, och för att skapa goda förutsättningar för arbetet framåt, delades konsulterna in i grupper som skulle ta sig an varsitt fokusområde. En grupp arbetade med värdeorden och har utforskat hur de ska få en tydligare plats i arbetsvardagen, som exempelvis i relation till kunder och vid introduktion av nyanställda. En annan grupp fokuserade på att definiera konsultrollen och på så vis främja enhetlighet i arbetssätten, exempelvis med hjälp av mallar för uppstart och avslut av projekt. Ytterligare en grupp fick i uppgift att jobba med konflikthantering och en annan hur Rockstore säkerställer att de jobbar hållbart på olika sätt.

– Under konferensen landade vi värdeorden: Hjälpsamma, Engagerade, Respektfulla och Delaktiga som tillsammans ger akronymen HERD som syftar till vi-känslan. Eftersom vi är konsulter arbetar vi var och en i projekt ute hos kund och det har varit jättekul att jobba tillsammans med kollegorna i fokusområdet, säger Linda.

För att följa upp arbetet som påbörjades på Djurönäset, och för att hålla tempo i processen, hade Eva och medarbetarna på Rockstore en uppföljning via teams. Där gick de igenom gruppernas arbete och Eva erbjöd ett utifrånperspektiv på deras process.

– Min upplevelse är att vi fick med oss en gemensam plan och struktur över det vi behöver arbeta med för att lösa upp knutar i de identifierade områdena och att uppnå ett hållbart Rockstore. Arbetet vi har lagt ner har bidragit till att många på firman tycker att det har blivit bättre, säger Linda.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag