|

Meningsfulla samtal på Telia

4 mar, 2021 | Företagsintern utbildning

Chris Hovde arbetar med mångfald, ledarskap och utveckling av självledarskap på Telia Company. 2019 gick han en train the trainer-utbildning i Meningsfulla samtal och har sedan dess hållit utbildningar nästan varje vecka. Utbildningen är utvecklad i samarbete mellan Telia och Neuroledarskap i Praktiken, och är idag obligatorisk för Telias medarbetare i Norge. Hittills har en dryg tredjedel av Telia Norges cirka 2400 medarbetare deltagit.

Utbildningen syftar till att erbjuda deltagarna en förståelse för hur de själva och andra fungerar som biologiska varelser, vilka sociala behov vi behöver få tillgodosedda för att känna oss trygga med andra, samt hur man omsätter kunskapen i förmåga att kommunicera med andra och bygga tillitsfulla relationer, på jobbet och fritiden.

– Samtal som vi har med varandra på en trygg plats är mer konstruktiva. Och med tanke på att hjärnan är mycket mer känslig för det som är negativt krävs det ganska lite för att det ska trigga hotresponsen. Och hur smarta är vi då?

Det handlar också om att stärka individens förmåga till förändring och därmed rusta organisationen för att genomföra de omställningar som är nödvändiga för att behålla konkurrenskraft.

– Som individer och organisation kommer vi att behöva hantera stora förändringar och om vi väljer att arbeta på ett sätt som ligger i linje med hur våra hjärnor fungerar kommer resan bli smidigare och trevligare.

Relationsbyggandet i fokus

Meningsfulla samtal fokuserar på människors relationsbyggande snarare än på vad som har hänt, eller på att uppnå ett specifikt resultat. Utgångspunkten för samtalet är att bemöta den andre utifrån empati och medkänsla, att medvetet och aktivt välja en vänlig inställning till den andre, skapa ömsesidigt värde och meningsfullhet, samt låta två perspektiv få samma utrymme. Det betyder dock inte att samtalen bara rör det som är enkelt eller att bara ge beröm.

– Neuroperspektivet påminner mig om att jag aldrig har hela bilden, och att jag behöver lyssna innan jag kommer med förslag på en lösning. Att inte vara så snabb i slutsats. För att se helheten behöver jag ta del av andras perspektiv.

Digital utbildning ger globalt perspektiv

I och med att utbildningen erbjuds virtuellt kan medarbetare från Telias alla länder samlas vid samma tillfälle. I början mötte Chris en del skepsis inför att köra utbildningen digitalt, men i och med pandemin har motståndet helt försvunnit.

– Personligen drivs jag av att utforska nya sätt att arbeta och upplever att omställningen till det digitala öppnar upp för en mer inkluderande kultur. Gemenskapen utgår inte längre ifrån en fysisk plats som ett huvudkontor, och när vi samlar människor från flera olika länder får vi dessutom tillgång till fler perspektiv och kan dra nytta av mångfald som en kraft.

Under digitala utbildningar behöver utbildaren vrida upp volymen en hel del i sitt engagemang för att gå genom skärmen. Chris berättar att det är en utmaning att upplevas som lika engagerad i ett digitalt möte jämfört med i ett fysiskt klassrum. För att skapa en bra lärandemiljö har han använt kunskap om den sociala hjärnan.

– Jag är noga med att hälsa alla välkomna och använder både min kropp och min röst för att deltagarna ska känna sig sedda och bekräftade. Genom att vara tydlig med vad som gäller får deltagarna den förutsägbarhet som de behöver för att ha tillgång till hela sina hjärnor.

En arbetsgivare som ser hela människan

Telias strategi handlar inte bara om att rusta medarbetarna och organisationen inför framtiden, utan syftar också till att vara en modern arbetsgivare som bryr sig om sina anställda och ser till hela människan. En arbetsplats som kännetecknas av öppenhet och tillit, där alla känslor får finnas, och där det är okej att både lyckas och misslyckas, leder till att medarbetarna kan hämta energi från jobbet.

– Även om vi är moderna människor har vi en primitiv biologi och det krävs mycket träning för att kliva ur reaktiva mönster och agera på ett medvetet sätt. Från tidigare deltagare har jag fått kommentarer som: Jag har blivit mer nyfiken på andras perspektiv. Jag har blivit bättre på att leta efter det jag är tacksam över, även i tuffa situationer. Dessutom gläds många åt att metoden inte bara funkar i relation till kollegor och kunder utan även i mötet med partner och barn.

Läs mer om Meningsfulla samtal →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag