|

Coaching har transformerat Futuraskolan och dess ledare

4 maj, 2023 | Företagsintern utbildning

Alla ledare förtjänar möjligheten att utveckla sin personliga ledarstil. Detta är något som Futuraskolan i Stockholm har tagit fasta på genom individuell coaching med Eva Hamboldt.

Sex år har gått sedan Tom Callahan först kom i kontakt med Eva. Han jobbade då inom en skolkoncern som var på jakt efter någon som kunde komma in och arbeta med olika typer av mötespunkter mellan elever, föräldrar och lärare:

– Hon imponerade verkligen på oss! Eva har en fantastisk förmåga att prata med människor från varje individs perspektiv, säger Tom.

Eva arbetar bland annat med coaching för både grupper och ledare. Coaching bidrar till både personlig utveckling och självinsikt, som sedan kan tillämpas i olika samverkans-, besluts- och förändringsprocesser i organisationen. Detta var också fallet på Futuraskolan, där målet på sikt är att stärka både skolledare och i förlängningen alla som på något sätt är involverade i skolans arbete.

Coaching hjälper ledare att finna sin egen väg

Idag är Tom Callahan VD för Futuraskolan; en internationell skola i Storstockholm som driver tretton skolor och förskolor. Han har utvecklat ett ledarskapsprogram för blivande rektorer tillsammans med Eva och Chris Mockrish som är pedagogisk chef för verksamheten.

– Eva har hjälpt oss att plocka isär och utvärdera de strategier och modeller som våra ledare använder så att det fungerar i vår organisation, förklarar Tom. Det har varit en fantastisk process, där hon fungerat som ledare och inspiration för hela gruppen!

Varje år erbjuds åtta lärare eller individer med särskilda ledaregenskaper en tvåårig utbildning för att senare kunna arbeta som rektor. Det första året ligger fokus på de obligatoriska uppgifterna för rektorer, såsom rapportering till kommunen och staten, samt arbetsmiljöfrågor.

Under det andra året får varje person sex individuella coachingssessioner med Eva. Syftet med coachingen är att fördjupa deltagarnas kunskap och förståelse för sig själva och andra, så att de utvecklar en inre styrka och balans för att kunna axla rollen som rektor.

Personlig utveckling är nyckeln till högpresterande ledare

Att arbeta som rektor är utmanande och framför allt annorlunda jämfört med att arbeta som lärare. Många lärare identifierar sig inte som ledare, vilket kan skapa en inre konflikt när man börjar utbildningen för att bli rektor. Efter första året av Futuraskolans ledarprogram har deltagarna all kunskap de behöver, sedan gäller det att stärka självförtroendet och finna en inre balans.

Därför sätter Eva upp mål tillsammans med varje deltagare utifrån de ledarskapsområden personen vill utveckla. Tom berättar att sessionerna har haft en mätbart positiv effekt på deltagarna och ger oss ett exempel på hur det kan se ut:

– En av deltagarna var tveksam till att arbeta som ledare eftersom han kände sig tvungen att “ge order”. Efter sex sessioner med Eva hade känslan förändrats, och han var istället entusiastisk och kände sig väl rustad inför ledarrollen. Han behövde stöd att definiera en typ av ledarskap som resonerade med honom, där han inte måste vara killen som styr med hela handen. Eva hjälpte att plocka isär och återskapa hans syn på vad en ledare är.

Coaching-sessionerna utgår från flera forskningsbaserade teorier, där SCARF-modellen är central. Den belyser fem perspektiv som påverkar vårt sociala välbefinnande och fungerar som en ram för att förstå människor som de sociala varelser vi är. Tom skrattar när han berättar om mottagandet hos deltagarna:

– Alla som har arbetat med Eva har sagt: ’Wow, hon var fantastisk! Kan jag arbeta med henne igen nästa år?’

“Responsen har varit fantastisk!”

Utbildningen för de blivande rektorerna är framtaget för att stärka alla som på något sätt är involverade i Futuraskolans verksamheter. Här har Eva fått gå in och stötta i mötet mellan både lärare, elever och föräldragrupper.

– Responsen har varit fantastisk! I skolans värld måste vi alltid tänka på kostnaden för en viss satsning, men i det här fallet kan vi inte ignorera effekten som Eva har haft på dessa, ibland mycket utmanande, grupperna. Hon tillför ett alldeles speciellt perspektiv till vår organisation, säger Tom.

Han är mer än nöjd med samarbetet och drar slutsatsen att Evas arbete också sprider sig till andra delar av organisationen:

– Jag hade en gammal chef som sa: ‘Vi måste skapa tillit för att bygga förtroende’. Detta gör Eva i samma stund som alla i rummet sätter sig ner. Hon skapar utrymme för alla att få reflektera, ta ett djupt andetag och enas om vilka våra gemensamma värderingar är.’

Utveckla ditt ledarskap med individuell coaching

Lyft ditt ledarskap till nästa nivå med professionell coaching för ledare. Såväl Eva som Lars-Johan hjälper både enskilda ledare och hela organisationer att utvärdera och stärka sitt ledarskap genom coaching. Här får varje deltagare ett antal sessioner utifrån behov, vilket i kombination med egen reflektion, övningar och utvärderingar, stärker din förmåga att leda både dig själv och ditt team.

Kontakta Eva direkt på eva@neuroledarskap.se eller Lars-Johan på lars-johan@neuroledarskapipraktiken.se så kan ni diskutera ett upplägg som passar just dig.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag