Introduktion till framtidens ledarskap – neuroledarskap

14 jun, 2018 | Neuroledarskap

Neuroledarskap benämns ibland som en ny disciplin. Ibland till och med som en ny vetenskap. För mig handlar det snarare om ett sätt att arbeta med ledarskap utifrån ett perspektiv som grundar sig i forskning kring hjärnan. Mer specifikt handlar det i stor utsträckning om social, kognitiv forskning som är ämnad att ge oss djupare kunskap om den mänskliga naturen, vilka sociala drivkrafter vi har och varför.

Att vår hjärna hela tiden navigerar utifrån sociala hållpunkter blir allt mer uppenbart. Den kunskapen anser jag vara ovärderlig att integrera med befintlig beteendevetenskaplig forskning, i syfte att uppdatera sättet vi leder på. Oavsett om det handlar om att leda sig själv, att leda andra eller att organisera och leda en verksamhet.

Den forskning som Neuroledarskapet bygger på såväl validerar som kompletterar tidigare forskning kring hur det är att vara människa i ett sammanhang med andra människor. Den tydliggör också än mer hur komplexa de sociala drivkrafter vi har är, vilka sätts i spel när vi påverkar och påverkas av varandra. Och forskningen erbjuder också ett varför.

När vi förstår att hjärnan tolkar situationer som kan tyckas vardagliga som om det är ”på liv och död” normaliseras många av våra reaktioner som annars kan vara svåra att prata om. När vi exempelvis reagerar med ilska, rädsla eller avund väcker det ofta skam och skuld hos oss. Men när vi förstår oss själva, och andra, genom den biologiska linsen förlöser vi energi och handlingskraft somger oss förmåga att implementera nya strategier att leda oss själva och andra. Strategier som är mer proaktiva än reaktiva.

Visionen med att föra in ett neuro-perspektiv i arbetet med ledarskaps- och organisationsutveckling, är att det kangöra dagens organisationer “mer mänskliga”. Genom att integrera ett mer hjärnsmart ledarskap, och nya sätt att tänka och arbeta, med mer traditionella metoder kan vi skapa mer hälsosamma och effektiva affärsmodeller, belöningssystem, utvecklingsprocesser, organisationsstrukturer och företagskulturer. I organisationer där människor är trygga och mår bra samarbetar man bra. Och växlar ut sin fulla potential.

Fokus för Neuroledarskapet bygger på fyra utmaningar vi dagligen har att göra med:

  • Reglering av känslomässiga reaktioner
  • Beslutsfattande och problemlösning tillsammans med andra
  • Kreativitet och innovation
  • Att hantera och leda förändring

Detta är områden som är helt avgörande för framgång och välmående i den värld vi lever i idag, vilken kännetecknas av snabb förändring och som ställer allt högre krav på oss att vara flexibla och anpassningsbara. Då gäller det att kunna sakta ned, tänka långsamt och bygga uthållighet. Helt enkelt att arbeta mer hjärnsmart.

Vill du veta mer om hur du/ni kan börja nosa på, eller ta initiativ till att integrera ett neuro-perspektiv i ledarskapet och eller verksamheten? Skicka ett mejl till info@neuroledarskapipraktiken.se och berätta vad ni är nyfikna på, så berättar vi mer.  Vi erbjuder konsulttjänster, utbildningar, föreläsningar och coaching.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Välgörande tvivel överbryggar ”Vi & Dom”

Välgörande tvivel överbryggar ”Vi & Dom”

Evas ledare från nyhetsbrevet november 2021 Under årens lopp har jag många gånger funderat på det mänskliga "vi & dom"-dilemmat som vi så ofta fastnar i på våra arbetsplatser, och som bland annat baseras på hjärnans preferens för det som är igenkännbart, eftersom...

Status med livet som insats

Status med livet som insats

Evas ledare i nyhetsbrevet oktober 2021 För ett tag sedan, när jag en lördagsmorgon läste tidningen över en kopp kaffe, tog jag del av två starka berättelser. Båda på samma tema, men de utspelade sig i olika tidsepoker. Det var dråpliga historier, men framför allt...

Impulskontroll är framtidens superkraft

Impulskontroll är framtidens superkraft

Evas ledare i nyhetsbrevet september 2021 Den 30 september har det, enligt den gregorianska kalendern, gått 273 dagar av året. Just det här året är det även på sätt och vis dag 1. Då genomförs nämligen ett "upphävande av föreskrifter och allmänna råd om särskilda...