Att omfamna olikhet

30 sep, 2022 | Kultur & Organisation

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet för september

För några dagar sedan genomförde jag workshopen ”När kulturer möts” hos en kund. Igenkänningsfaktorn var stor hos deltagarna när de fick labba med att i tre olika grupper bygga varsin kultur som senare skulle samverka över gränser.

En observation jag gjorde den här gången var hur deltagarna var lojala sin ursprungsgrupp samtidigt som de kämpade med de nya samarbetsformerna. Ofta uppstod en omedelbar tvekan i mötet med det nya och det djupa engagemanget för helheten uteblev.

Det fick mig att tänka på hur vanligt det är att vi i våra organisationer får i uppdrag att gå in i exempelvis en projektgrupp – som representant för vår ursprungsgrupp – men jag är inte där fullt ut. I bästa fall deltar jag pliktskyldigt, men inte med hjärtat.

Några andra frågor som regelbundet dyker upp hos deltagarna under labbet är: Ska jag fokusera på att bevara det som är unikt med vårt arbetssätt och med vår kultur? Eller borde jag anpassa mig och våga tro att vi kan integreras – trots våra olikheter? Kan vi på så sätt få en grupp som är bättre rustad att möta de utmaningar vi står inför? Hinner vi det? Orkar vi det? Och inte minst; känner vi för det?

Hur ofta väntar vi inte på att det ska kännas ”mer rätt” innan jag med djupt engagemang börjar samarbeta med någon annan? Tänk om vi i avgörande situationer behöver tänka precis tvärtom: Först visar jag min intention om fördjupad samverkan, sedan börjar jag samarbeta med den andre. Och efter det kan jag tillåta mig att känna efter hur det känns.

Att våga göra detta är utmanande. Det ställer krav på psykologisk trygghet i gruppen. Först när vi inte är rädda för att bli straffade för avvikande tankar eller beteenden vågar vi vara oss själva. Och ändå kommer det många gånger krävas ett mod hos både mig själv och den andre.

Under workshopen beskriver Eva och jag ett antal frågor som syftar till att stödja inkluderingsprocesser på arbetet. Jag delar med mig av ett axplock av frågorna nedan. Använd dem nästa gång du står inför att gå in i ett samarbete där du och den andre inte känner varandra så väl och dessutom har lagt er till med en del kulturella förtecken som riskerar skilja er åt.

Fem frågor att ställa vid nya samarbeten

  • Vilka unika förmågor, färdigheter och upplevelser tar jag tar med mig som kan stärka det här samarbetet?
  • Vad kan andras olikheter tillföra mig? På vilket sätt kan de stödja mig?
  • Är jag beredd att utforska likheter och olikheter som finns oss emellan?
  • Finns det kunskapsluckor om den andre som jag skulle behöva täppa igen? Vet vi tillräckligt mycket om varandra? Eller ignorerar vi vikten av information och kunskap om varandra?
  • Har vi ett gemensamt, attraktivt och energigivande uppdrag? Kan vi skapa ett kittlande mål för helheten?
Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

Komplexa perspektiv på framtiden

Komplexa perspektiv på framtiden

Evas ledare i nyhetsbrevet för maj Den teknologiska utvecklingen går med en rasande fart, på gott och ont. Många innovationer för såklart med sig fantastiska möjligheter och genombrott inom allt från medicin till grön omställning. Och den skapar nya, ofta bättre,...

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...