Mer julefrid med psykologisk flexibilitet

8 dec, 2022 | Självledarskap

Lars-Johans ledare i nyhetsbrevet i november

Snart närmar sig storhelgerna jul och nyår. Helger som för en del personer är förknippade med mångsidiga förväntningar och behov. Kanske du är en av dem som kommer tillbringa helgerna i olika grupperingar, där alla i gruppen har olika förväntningar. Flera olika – ibland motstridiga – önskemål om den kommande ledigheten kan också finnas inom oss. Jag vill vila. Jag vill umgås med de jag tycker om. Jag vill ut och röra på mig. Jag vill äta gott.

Ibland gör dessa förväntningar att jag går in i helgen med en strid inom mig. Först runt trettonhelgen landar jag i fred med mig själv, bara ett par dagar innan det är dags att dra igång igen.

Vad annat är möjligt?

Jag skulle vilja slå ett slag för en av de saker vi jobbar med på fördjupningskursen i neuroledarskap, nämligen Psykologisk flexibilitet. Det är en modell som beskriver ett antal områden du kan träna upp och applicera på situationer som innehåller stress, förväntningar och krav. Modellen för psykologisk flexibilitet består av fem delar som kan hjälpa dig att nå en högre grad av anpassningsbarhet i stressade situationer:

1. Ta kontakt med nuet
Kontakt med nuet handlar om att vara uppmärksam på nuet. Observera dina egna upplevelser och tankar utan att försöka värdera, döma eller förändra dem. Detta är en viktig förmåga för att kunna anpassa sig till sin omvärld. Jag använder ofta min andning för att komma i kontakt med nuet. Andas djupa, långsamma andetag.

2. Känslomässig villighet
Villighet handlar om att stå ut med obehag och att våga uppleva inre upplevelser utan att försöka kontrollera och förändra dem. Ta kontakt med nuet och stanna i känslan tillräckligt länge för att kunna fatta ett medvetet beslut om hur du vill agera.

3. Kognitiv frikoppling
Frikoppling utgår från att tankar kan påverka oss och begränsa våra valmöjligheter. För att komma runt det behöver du förändra synen på tankarnas funktion. Istället för att tolka tankar som bokstavliga sanningar kan vi se dem för vad de egentligen är; tankar och inga sanningar. De aktuella tankarna är bara ett perspektiv. Genom att träna hjärnan på att erfara tankar som just tankar blir vi inte längre låsta vid våra antaganden, bilder och tyckanden som går igenom hjärnan. Istället praktiserar vi kognitiv frikoppling. Och vem vet, kanske kan jag efter det ta ett helt annat perspektiv?

4. Jag som observatör
Utveckla en känsla av att vara observatör av dina egna inre upplevelser. Det går att träna upp förmågan att zooma ut för att observera situationen, innan du aktivt väljer att gå in i situationen igen. Det kan till exempel vara användbart för att observera hur en grupp arbetar tillsammans eller hur du och jag samtalar tillsammans. 

5. Värderad riktning
Värderad riktning innebär att vara medveten om vad som är viktigt och vilken riktning vi vill gå i livet. De är riktningar eftersom de sällan leder fram till ett mål. Välj beteenden som leder dig mot din värderade riktning. Och reflektera över hur du väljer att bete dig, snarare än hur du känner dig inombords. Om det inte är i ditt beteende så är det inte i ditt liv. Det skapar ett mönster av beteenden som tillsammans bygger bilden av det vi önskar vara.

Ja, det var fem steg för ökad psykologisk flexibilitet. Och allt börjar med – ett andetag.

Nyfiken på Neuroledarskap? Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

En gång i månaden delar vi med oss av kunskap och berättar om hur våra kunder använder neuroledarskap för att utveckla sina organisationer.

Våra senaste blogginlägg

En övning i fullständig närvaro

En övning i fullständig närvaro

Evas ledare i nyhetsbrevet för april När jag under 90-talet studerade kommunikationsvetenskap på högskolan i Växjö, plogade jag igenom en hel del teoretiska verk, bland annat Jürgen Habermas ”Kommunikativt handlande”. Redan 1954 disputerade Habermas med en analys av...

Beteendeförändringens biokemiska formel

Beteendeförändringens biokemiska formel

Evas ledare i nyhetsbrevet för mars Man brukar säga att det som utmärker människan från djuren är vår förmåga att tänka om oss själva. Och vår avancerade förmåga att samarbeta har varit, och är, en viktig framgångsfaktor för människan som art. Samtidigt står vi nu...