|

Sunt förnuft är bra, men samtal är bättre

29 jan, 2021 | Workshop & Labb

”Jag plockade med mig många nya insikter hem. Eller kanske bättre beskrivet, en upplevd förståelse och känsla i kroppen kring vad som sker i människor när kulturer möts, och hur det påverkar vårt arbete, motivation och känsla av tillhörighet”, säger Lisa Anderson Palmér som arbetar som enhetschef på ABF Stockholm och som deltog i workshopen ”När kulturer möts”.

Lisa har ansvar för tre olika verksamheter inom folkbildningen som arbetar med samhällsutveckling och bildningsfrågor. I det dagliga handlar det om att arbetsleda teamen och att få både personal och verksamheten att växa och utvecklas.

– Innan workshopen hade jag funderat mycket kring vad som händer när det finns olika kulturer på en arbetsplats, och hur man kan arbeta för att skapa samsyn vid konflikter som bottnar i att vi har olika perspektiv.

Under dagen varvades teori, praktiska övningar och reflektion. Lisa upplevde att ”labbet” var den mest värdefulla delen av dagen. Då delades workshop-deltagarna in i olika grupper och hon berättar att de i hennes grupp snabbt blev ett starkt vi trots att de bara precis hade träffats. Även känslan av att de andra grupperna var ”dem” infann sig snabbt.

– Här fick jag en stark reell upplevelse hur det känns när kulturer möts och kunde koppla det till vad som händer på min arbetsplats. Det var också intressant att notera hur upplevelsen av ”vi och dem” bleknade när vi pratade med varandra, och fick en förståelse för varför den andra gruppen gjorde som de gjorde.

Olika perspektiv – men på samma planhalva

Precis som många andra har ABF Stockholm ställts inför tuffa utmaningar under pandemin. De är en idéburen organisation där många medarbetare drivs av ett stort engagemang att förändra samhället. När ekonomiska förutsättningar ställer olika intressen mot varandra riskerar små saker som skavt under en tid mellan olika kulturer i organisationen att ställas på sin spets.

– Jag tror att de flesta människor agerar utifrån tron att det räcker med sunt förnuft för att mänskliga relationer ska fungera, att vi borde kunna agera professionellt och sätta oss över det som väcker jobbiga känslor i oss. Om vi istället får verktygen att prata om det som uppstår kan vi slippa konflikter och dessutom dra nytta av våra olikheter och perspektiv på vägen genom utmaningarna.

Möt behoven och höj motivationen

Efter workshopen upplever Lisa att hon i sin roll som ledare fokuserar mindre på det som hon beskriver som symptomen av det som sker när kulturer möts, och tittar istället på behovet som finns under olika beteenden. Snarare än att agera på det som händer kan hon observera och reflektera kring det. Det blev också tydligt att en bristande förståelse för olika kulturer på jobbet leder till att vi tappar motivationen för våra arbetsuppgifter.

– Genom att vara nyfiken på människor och deras reaktioner går det att förstå och tillgodose det faktiska behovet av ökad förståelse och tillit. Då både mår och presterar vi bättre.

Vem skulle du rekommendera workshopen ”När kulturer möts” till?

– Jag tycker att den öppna workshopen där man fick labba tillsammans med människor från andra organisationer var toppen. Det var en väldigt fin och trygg stämning i gruppen som gjorde att det var lätt att dela med sig. Jag tänker också att det också skulle vara givande att göra labbet tillsammans med de grupper jag arbetar med, så att vi får en gemensam förståelse för vad som händer i mötet mellan kulturer.

Nyfiken? Läs mer om När kulturer möts →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag