Aktuell kategori

Workshop & Labb

Gott ledarskap skapar resultat genom olikheter

Gott ledarskap skapar resultat genom olikheter

Eva Westberg-Hydén berättar om workshopen När kulturer möts. ”För mig blev det tydligt att den som har en ledarroll behöver kliva in och ta ett medmänskligt ansvar för att den som är ny på jobbet ska landa in i kulturen och prestera så bra som möjligt.”

Sunt förnuft är bra, men samtal är bättre

Sunt förnuft är bra, men samtal är bättre

Lisa Anderson Palmér berättar om workshopen När kulturer möts. ”Jag fick med mig en upplevd förståelse och känsla i kroppen kring vad som sker i människor när kulturer möts, och hur det påverkar vårt arbete, motivation och känsla av tillhörighet”

Kulturmöten i världen och vardagen

Kulturmöten i världen och vardagen

Jonas Wikström, ledarskapsspecialist på FBA, deltog i workshopen När kulturer möts som en förberedelse inför en omorganisation. ”Vi och dom” finns alltid där – det är någonting vi aldrig kommer ifrån.