|

Kulturmöten i världen och vardagen

30 nov, 2020 | Workshop & Labb

Jonas Wikström arbetar som ledarskapsspecialist på Folke Bernadotteakademin (FBA), en svensk myndighet för fred, säkerhet och utveckling. De arbetar ofta konkret ute i världen med utbildning inom exempelvis ledarskap och genusfrågor, samt för att stötta demokratiska processer. Jonas och ytterligare två kollegor deltog i workshopen som en förberedelse inför en omorganisation.

FBA är en organisation som är verksam runt om i världen och kulturmöten är en del av deras vardag. Men när Jonas Wikström deltog i workshopen ”När kulturer möts” relaterade han främst upplevelsen till deras pågående omorganisation där ”vi och dom” aktualiseras.

– För mig var det en väldigt stark upplevelse att bli medveten om hur ”vi och dom”-tänket uppstår, och att det hela tiden uppstår i nya skepnader utifrån nya perspektiv. Det var intressant att kombinera upplevelsen av hur det faktiskt känns när kulturer möts med en teoretisk förklaringsmodell.

Hjärnan gillar att tillhöra och ogillar förändring

Under människans utveckling har det varit gynnsamt för vår överlevnad att spana efter personer som är lika oss, som vi kan tillhöra och bygga en gemenskap med. Baksidan av vår strävan efter stabilitet är att det är belönande att hitta och tycka illa om det som vi tolkar som olikheter hos dem som inte tillhör vår grupp.

– Det faktum att de här mekanismerna är så djupt rotade i oss innebär att det är väldigt angeläget att lyfta och prata om dem. Om vi inte aktivt väljer att vara nyfikna på våra reaktioner riskerar vi att styras av dem.

Medvetenhet god grund för förändring

Vid en omorganisation bryts kända och trygga konstellationer upp och ersätts med nya. För dem som påverkas av förändringsprocessen underlättar det att vara medveten om att våra hjärnor hela tiden söker sig till det som vi är bekanta med, och att det är normalt att uppleva ett motstånd mot det som är nytt och okänt. En framgångsrik omorganisation förutsätter att människorna som omfattas av den klarar av att släppa taget om det gamla och landa på en ny plats där de känner sig trygga.

Efter workshopen höll Jonas och hans kollegor en zoompresentation för sina kollegor på FBA, där teori varvades med samtal utifrån olika frågeställningar i hel- och smågrupper.

– Det var värdefullt att få en gemensam grund för vår förståelse för vad som händer i och mellan oss. Vår resa blir enklare om alla förstår att vi kan uppleva förändringen på olika sätt. Något som jag upplever som positivt och spännande kan mycket väl väcka rädsla och stress hos någon annan.

Vi formar en ny grupp i varje situation

Efter workshopen har Jonas reflekterat kring att han själv tillhör olika grupper, men att tillhörigheten kan skifta beroende på sammanhanget. Som att han som själv är officer har upplevt en grupp poliser som ”dom” i relation till en grupp militärer, men att militärer och poliser kan bilda ett ”vi” i relation till människor utan uniform.

– I ena änden av spektrumet blir vi alla jordbor om det skulle komma varelser från en annan planet hit till oss. I den andra ytterligheten jobbar ”dom” på en annan avdelning.

Vem rekommenderar du workshopen till?

Alla! Oavsett yrke, roller, positioner eller skede i organisationens livscykel. Jag tänker att workshopens innehåll möter varje deltagare där hon eller han är och att alla får med sig något som är användbart för dem och deras organisation.

”Vi och dom” finns alltid där – det är någonting vi aldrig kommer ifrån. När vi gör det synligt kan vi kan förhålla oss till det, och göra medvetna val för att frigöra energi. Då får vi levande och utvecklande organisationer.

 

Läs mer om vår workshop När kulturer möts →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag