|

Gott ledarskap skapar resultat genom olikheter

6 apr, 2021 | Workshop & Labb

Eva Westberg-Hydén beskriver sig själv som en person som är väldigt intresserad av människor. Hon är sitt bästa jag, och får mycket energi, i mötet med andra. Under sitt yrkesliv har hon utvecklat ett intresse för ledarskap, arbetat i IT-branschen i ledarroller med personalansvar i 15 år, och har på senare år även fått upp ögonen för det neurovetenskapliga perspektivet på att leda. Under hösten 2020 deltog hon i workshopen ”När kulturer möts”.

– Om man förstår hur hjärnan fungerar är det många reaktioner som blir begripliga, och man kan skapa goda förutsättningar i situationer när kulturer möts på olika sätt. Upplevelserna under dagen befäste det jag varit med om tidigare, som exempelvis när grupper från olika delar av en organisation ska arbeta tillsammans eller när en grupp fått en ny medarbetare.

Så känns kultur och ”vi och dom”

Workshopen startades med ett labb där deltagarna delades in i tre grupper. Utmaningen var att åstadkomma resultat under tidspress och dessutom hantera nya förutsättningar under resans gång. Eva fick vara med om att hennes grupp införlivades i en annan grupp under en fiktiv sammanslagningsprocess. Hon noterade hur hon vilade i sin sociala förmåga och drog nytta av sitt intresse för andra människor när hon orienterade sig i det nya sammanhanget.

– Jag var lite tafatt och försökte koppla på charmen och skämta för att komma in i gruppen. I efterhand insåg jag att jag hade kunnat kliva in med ett större lugn om jag hade landat i att det var okej att jag inte bidrog så mycket direkt, utan skulle få en chans att visa vad jag gick för senare. Den upplevelsen hade jag nytta av när jag ett par veckor efter workshopen började ett nytt interrimsuppdrag: Det tar tid att komma in i gruppen och i arbetsuppgifterna, och det är okej!

Labbet följdes av ett pass där deltagarna fick spegla sin egen upplevelse till både neurovetenskaplig teori och systemteori kring just kulturmöten. Här samtalade de kring vad som krävs av ledarskapet vid alla former av sammanslagningsprocesser.

– Det var värdefullt att få tid för reflektion, eftersom det ger en möjlighet att relatera personligt till den nya kunskapen och upplevelserna. För mig blev det tydligt att den som har en ledarroll behöver kliva in och ta ett medmänskligt ansvar för att den som är ny på jobbet ska landa in i kulturen och prestera så bra som möjligt.

När man börjar på ett nytt jobb har man själv valt att gå till den nya kulturen men det finns också fall där beslutet fattas åt oss. Som exempelvis vid en företagssammanslagning.

– Redan innan workshopen var jag medveten om att de bästa teamen har en blandning av människor som har olika erfarenhet och tar sig an problem på olika sätt. Däremot behöver vi dela samma vision, mål och värderingar.

 

Till vem rekommenderar du workshopen?

– Workshopen ger inspiration och massor av bra insikter för alla, men är kanske mest nyttig för de som har personalansvar. Som ledare och chef är det viktigt att kunna relatera till hur medarbetarna uppfattar olika situationer som rör förändring. Att få praktisera live ger en äkta upplevelse och möjligheten till reflektion tänker jag ger goda förutsättningar för att omsätta kunskapen i praktiken.

Nyfiken? Läs mer om När kulturer möts →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag