|

Lärande som fortsätter i vardagen

29 dec, 2021 | Workshop & Labb

Var slutar privatpersonen och var börjar jobbjaget, och vad händer om vi blandar rollerna? För Marie och Tobias Viskers som gick workshopen ”När kulturer möts” tillsammans var det ingen dramatik kring att gå en utbildning med sin respektive – tvärtom upplevde de att det faktum att de lever tillsammans bidrog till att lärandet fortsatte efter kursdagens slut.

Marie och Tobias arbetar med olika saker; han som handläggare och säljare på PRV och hon som konsult inom kommunikation och verksamhetsutveckling. Men under pandemin när båda har arbetat mycket hemifrån har de fungerat som varandras kollegor och pratat mer jobb än de gjorde innan.

– Tidigare kom vi hem från jobbet och refererade till saker som hade hänt. Nu har vi varit ett team här hemma, fungerat som varandras bollplank, och hjälpt varandra med perspektivtagande, säger Marie.

Ett gemensamt språk och djupare samtal

Tobias och Marie delar ett intresse för organisationskultur och hur arbetsplatser fungerar. När kulturer möts gav dem ett gemensamt språk och en förståelse för vad som händer när grupper förändras och när människor som tillhör olika grupper behöver förhålla sig till varandra.

– Att ha en gemensam referens och ett gemensamt språk kan vara användbart även i helt andra situationer. Exempelvis om vi ser en film eller ett TV-program så kan vi upptäcka och reflektera kring karaktärer som tillhör den dominanta gruppen, eller ”de andra”, säger Marie.

– Vi ser och förstår vad som händer om någon exempelvis kommer ny till en grupp, och har orden som gör att vi kan prata om skeendet på ett givande sätt, säger Tobias.

Marie har tidigare gått neuroledarskap i praktikens baskurs och när hon kom hem var hon uppfylld av nya insikter som hon ville dela med Tobias. Hon förklarade modeller och ritade hjärnor, men eftersom Tobias inte hade samma referensram var det inte lika enkelt för honom att komma med inspel som förde dialogen djupare.

– Då kunde jag nästan bli irriterad av att Tobias ställde fel frågor. Nu när vi delar upplevelsen kan vi ha bra samtal som är spännande och reflekterande, och vi har kunnat gå djupare i våra upplevelser efteråt, säger Marie.

– Under workshopen hade jag och Marie olika roller och var med i olika grupper. Tack vare att vi har med oss olika perspektiv av samma upplevelse, tillsammans med våra olikheter som individer har våra samtal lyft lärandet en nivå till, säger Tobias.

Marie upplever att hon fick med sig insikter kring utmaningarna att sammanfoga två, eller flera, fungerande team och bibehålla allas engagemang, kreativitet och produktivitet.

– Det är ju naturligtvis kunskap man kan läsa sig till, men något helt annat när man i workshop-formatet får uppleva det. Jag upplever att jag är bättre rustad att förstå olika beteenden och har verktyg att hantera dem.

Ny på jobbet – vilket stöd är bäst?

Hur är det att komma ny till en arbetsplats? Och hur drar man bäst nytta av den energi och entusiasm som hen har med sig? Under workshopen blev Tobias, som nyss har tagit emot ett par nya säljare i sin arbetsgrupp, medveten om att han kan vara ett bättre stöd till de nya genom att lyssna och hjälpa dem att sortera bland idéerna snarare än att bara göra tummen upp till allt.

– I all välmening säger vi ja till mycket för ta vara på engagemanget och för att vi inte vill att vår nya kollega ska tappa sin entusiasm. Men genom den här övningen så fick jag se hur respektlöst det kan upplevas och snarare hämma initiativförmåga. I framtiden ska jag försöka anta en öppnare och ärligare dialog där flera perspektiv kan få plats, säger Tobias.

 

Läs mer om När kulturer möts →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag