|

Mänskligt ledarskap i en föränderlig värld

7 jul, 2021 | Baskurs neuroledarskap

Suzanne Nygren arbetar som HR direktör på Ahlsell och har nyligen gått Neuroledarskap i praktikens baskurs. I sin roll är hon ständigt på jakt efter ny kunskap och verktyg som kan tillämpas för att uppnå ett hållbart, inkluderande och mer mänskligt ledarskap, och för att främja en lärande kultur. Med sig från utbildningen tog hon att det i rollen som ledare är användbart att förstå varför det är så viktigt att skapa psykologisk trygghet i en grupp och att främja en kultur där det är okej att utforska, prova och få göra misstag.

– Om jag ska lyfta fram en sak som verkligen fastnade så är det att hjärnan hela tiden strävar efter att minimera hot och maximera belöning. Den kunskapen är avgörande för att en organisation ska vara anpassningsbar i en tid som kännetecknas av stor förändring.

Med en större förståelse för kopplingen mellan hur hjärnan fungerar och våra beteenden skapas förutsättningar för ett mer mänskligt ledarskap och en organisation som mår bättre. Snarare än att människorna i organisationen ska parera omständigheter som hjärnan tolkar som hot är det mer konstruktivt att skapa en miljö som främjar trygghet.

– När jag läser utbildningsmaterialet i efterhand inser jag att det som Eva och Lars-Johan uttrycker som sitt högre syfte och mission, att bidra till ett organisatoriskt paradigmskifte mot mänskliga, själfulla och blomstrande organisationer där man arbetar utifrån meningsfullhet och experimenterande, sätter fingret på precis det som jag vill att vår kultur och vårt ledarskap ska rymma, säger Suzanne.

Bygga relationer och visa sårbarhet

En aspekt av ett mänskligare ledarskap är att vara intresserad av att bygga relationer till sina medarbetare, dels genom att vara öppen och visa tillit, dels genom att visa sin egen sårbarhet. Den som leder har god nytta av att backa hem och förstå sig själv som människa.

– När vi får ledare som vågar jobba på det sättet, och möta sina medarbetare på ett sätt som är äkta, kommer det att ha en stor effekt på kulturen. Alla kan vara sig själva, utan att förställa sig eller sätta på sig en professionell mask.

Suzanne upplever att hon idag har en större medvetenhet kring hur hon kommunicerar, och gör sitt bästa för att uttrycka sig på ett sätt som inte triggar hot.

– Hur man säger saker spelar en stor roll och genom att medvetandegöra kommunikationsmönster går det att ta steg att förändra dem. När vi utgår ifrån vår hjärna och de sociala behov vi har, som till och med är starkare än vårt behov av näring, så går det att undvika situationer som kan upplevas som hotfulla.

Efter utbildningen presenterade Suzanne ett antal modeller från utbildningen på ett möte för alla chefer i bolaget, däribland SCARF-modellen som handlar om den sociala hjärnan, och The Healthy Mindplatter som är en modell som illustrerar vilka aktiviteter hjärnan behöver för att fungera på ett optimalt sätt. Gensvaret var mycket positivt och hennes kollegor tyckte att det var intressant och relevant för deras affärsmål och hur de vill vara som arbetsgivare.

– Utbildningen skapar något meningsfullt framåt. Det ger en förståelse för vad som händer i hjärnan och mellan oss människor, och man får med sig verktyg som gör att man kan omsätta kunskapen i praktiken. I en värld där förändringshastigheten är hög och vi lätt kan känna oss stressade är det viktigt att vi tar hand om vår egen återhämtning.

Har kunskapen om hur din hjärna fungerar lett till att du gjort några förändringar i din vardag?

– För mig var The Healthy Mindplatter en ögonöppnare. Sedan tidigare hade jag koll på vikten av träning, sömn och meditation, men nu blev jag medveten om att jag även behöver skapa goda förutsättningar för fokustid. Jag har helt enkelt blivit bättre på att avskärma mig.

– Jag har också börjat ge min hjärna chansen att lösa komplexa problem genom att göra ingenting. Snarare än att sitta och pressa på vid datorn så går jag en lugn promenad och tänker på annat, och låter hjärnan göra jobbet i bakgrunden.

– Jag har alltid älskat att vara i naturen och nu förstår jag varför det är en viktig pusselbit för att jag ska må bra. Genom närheten till naturen känner jag en större tacksamhet och generositet och upplever också en meningsfullhet.

Läs mer om vår Baskurs i Neuroledarskap →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag