|

Kommunikation som bygger goda kundrelationer och en stark koncern

28 feb, 2022 | Baskurs neuroledarskap

Anna-Karin Alm arbetar som VD för SDS MedteQ, ett konsultbolag som hjälper både entreprenörer och etablerade företag inom medicinteknik på vägen från idé till färdig produkt. Hon arbetar dels kundnära dels internt för att bygga en stark koncern tillsammans med systerföretaget SDS Life Science som är nischade mot läkemedel. På hösten 2021 gick Anna-Karin Neuroledarskap i praktikens baskurs.

Anna-Karin har alltid varit intresserad av kommunikation mellan människor och fascinerats av att någonting som å ena sidan är enkelt och självklart samtidigt också är svårt. För även om vi själva upplever att vi är tydliga kan vi inte vara säkra på hur budskapet landar hos mottagaren.

– Varje människa har alltid med sig sitt eget perspektiv utifrån erfarenhet och det som händer i livet just nu. Insikten att det är så det fungerar är någonting som jag försöker ha med mig varje dag.

Efter utbildningen upplever Anna-Karin att hon har en ännu större förståelse för hur komplexa våra hjärnor är och att det är viktigt att vara ödmjuk inför det. I praktiken innebär det exempelvis att hon på ett aktivt sätt visar att hon är öppen för att ha en fortsatt dialog efter det att hon har kommunicerat något till kollegorna.

– Idag känner jag ett lugn inför det faktum att budskap inte alltid landar direkt och att det är viktigt att bjuda in till samtal för att säkerställa att min kollega uppfattar det som var min avsikt, och inte tolkar in något annat i mitt budskap.

 

Möta kunden på rätt plats är nyckel till samarbete

En medicinteknisk produkt är ett hjälpmedel, eller en diagnostisk- eller terapeutisk produkt, som inte har någon farmakologisk påverkan. Det kan exempelvis vara en pacemaker, insulinpump, rollator eller ett knäledsimplantat. Oavsett område har SDS MedteQ experter med rätt kompetens som kan hjälpa kunderna att möta de regulatoriska kraven. Handlar det om en gel som ska skydda ett sår behöver en kemist tolka regelverket, och är det en pacemaker är det en elektroingenjör.

– Vårt jobb är att hjälpa bolagen och entreprenörerna att nå marknaden med säkra produkter på ett så effektivt sätt som möjligt, och för att lyckas behöver vi förstå vad kunden behöver hjälp med och att formulera deras behov till ett uppdrag.

De bolag som kontaktar SDS MedteQ brinner för tekniken och värdet den skapar för patienten och är emellanåt frustrerade över regulatoriska processer som de upplever som onödigt krångliga. Anna-Karins uppgift är att förmedla varför regelverket finns och vikten av en genomtänkt regulatorisk strategi. Men för att nå fram till kunden behöver hon lyssna in och ställa frågor för att förstå var i processen de befinner sig.

– Ett citat som jag har med mig från utbildningen, och som jag ofta återvänder till i tanken är: ”Vill du lyssna för att svara eller vill du lyssna för att förstå”. Om jag inte är lyhörd i samtalet med kund blir det ingen affär.

Trygg, stabil och eftertänksam ledare

Under resan med utbildningen har Anna-Karin haft fokus på självledarskap och utforskat hur hon kan leda sig själv för att må bra och för att vara en så trygg, stabil och eftertänksam ledare som hon vill vara. Anna-Karin har arbetat som ledare i många år och har alltid strävat mot att släppa ansvar till medarbetarna. Under utbildningen diskuterade de hur destruktivt ett kontrollerande ledarskap är.

– Nu har jag en större förmåga till helikopterperspektiv på mitt ledarskap och mina reaktioner, och kan vara vaksam på impulsen att styra när den kommer.

Reptilhjärnan påverkar oss mer i våra dagliga liv än de flesta är medvetna om. Efter utbildningen reflekterar Anna-Karin mer över sina egna reaktioner och beteenden i olika situationer, även när hon önskar att hon hade gjort annorlunda. Hon beskriver det som en ständig utmaning för alla människor att medvetandegöra och hantera automatiska och rädslostyrda reaktioner.

Anna-Karin har haft god hjälp av SCARF-modellen, självregleringstriangeln och förståelsen för hur bias fungerar, men använder sig också av modellen The Healthy Mindplatter som handlar om vad hjärnan behöver för att må och fungera bra. Anna-Karin landade insikten att det är lika viktigt att sitta på en stubbe och glo som det är att leverera till kund, och att det är viktigt att ge sig tid mellan olika aktiviteter för att ge hjärnan en chans att ställa om.

– Vi är alla konstruerade på samma sätt och ingen kommer undan sin anatomi. Om jag inte tar mig tid till vila och återhämtning hamnar jag i stress, och riskerar att få tunnelseende. Då blir jag inte den eftertänksamma ledaren och medmänniskan jag vill vara.

 

Om du är nyfiken på SDS MedteQ kan du läsa mer om dem här.

Läs mer om Neuroledarskap i praktikens baskurs →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag