|

“Jag skulle inte vilja vara utan utbildningen för något i världen”

8 nov, 2023 | Baskurs neuroledarskap

Desirée Allard arbetar som organisationskonsult på Falck, där hon arbetar som specialist på konfliktmedling. Hon kommer ofta in i en grupp som har en pågående konflikt. Dessutom har hon många års erfarenhet som chef och menar att det mellanmänskliga borde få ta större plats i organisationen. 

– Det är lite känsligt att lyfta i varför konflikter uppstår. Jag upplever att många skäms när de kommer till mig: “‘Ska vi behöva ta hjälp för det här?”’ tänker de.

Hon har under våren 2023 gått fördjupningskursen i neuroledarskap med Eva och Lars-Johan. Under 19 år har hon arbetat som organisationskonsult, främst med konfliktmedling och som ICF-certifierad coach. Intresset för neurovetenskap har funnits där länge och hon gillar kursens upplägg med fysiska träffar över en lång tidsperiod. Även om antalet träffar inte är så många, finns gott om tid för reflektion och eget arbete i arbetsboken som medföljer kursen.

– Kombinationen mellan Lars-Johan och Eva är så häftig, det blir hands-on. De har en fantastisk förmåga att illustrera forskning och teori kopplat till organisationen och ledarskapet. Jag märker också att kunderna blir mer nöjda när jag har använt mig av olika metoder från utbildningen, säger Desirée.

Ökad självreglering leder till bättre arbetsmiljö

Formatet med en liten grupp som under sekretess kan dela med sig av praktiska upplevelser från sin vardag är något hon särskilt uppskattar. Någon börjar berätta om en incident och de andra kan lägga till sitt perspektiv. På så vis formuleras ett förslag på en lösning. Efter utbildningsdagen blir det naturligt att testa hur förslaget fungerar i praktiken och vid nästa tillfälle får alla möjlighet att diskutera resultatet.

– Jag skulle inte vilja vara utan denna utbildning för något i världen, säger Desirée med ett stort leende. Istället sitter jag och hoppas att det kommer fler fördjupningar. Det finns alltid mer att utforska!

Hon beskriver hur chefer sällan har tid för självreflektion och att öva på hur man kan hantera situationer ur flera olika perspektiv. För hennes egen del har övningarna i självreglering blivit en viktig del av vardagen.

– Min egen arbetsmiljö har blivit mycket bättre! Jag är lugnare – för det är mycket känslor i de flesta av mina uppdrag. Jag kommer in när arbetsmiljön inte fungerar och oftast har varje person noga tänkt ut vad de vill ha sagt redan innan samtalet ens börjar.

Förklaringsmodeller gör dialogen enklare i spända lägen

Spänningen i grupperna som Desirée arbetar med gör att det ofta är svårt att få till en bra dialog. Därför har hon börjat använda sig av olika förklaringsmodeller från neurovetenskapen – helt enkelt för att förklara varför vi beter oss som vi gör. Det upplever hon har haft en väldigt god effekt i hennes grupper:

– Jag brukar rita upp hjärnan, lite som Eva gör med amygdala och hotsystemet, för att förklara vad som rent kemiskt händer i oss. Då upplever jag att axlarna sjunker och vi når fram till varandra.

Genom att Desirée beskriver olika reaktioner och beteenden som något väldigt mänskligt, skapar hon en acceptans i gruppen. Efteråt har flera deltagare berättat att “det är aldrig någon som har lyckats få Lasse säga så”. Med rätt information och verktyg kan hon bygga tillit i en väldigt känslig fas.

Hon beskriver det som en form av vuxenutveckling, där utbildningen har gett henne flera verktyg för att sätta tillit och psykologisk trygghet på agendan. Med en förklaringsmodell blir det inte så personligt. Istället hamnar fokus på hur människor fungerar och vad olika beteenden skapar för reaktion hos andra.

– Jag måste säga att Eva och Lars-Johan är superduktiga och hoppas att de förstår hur väl kombinationen av deras kompetenser gifter sig, säger Desirée. Det är ett argument till någon som tvekar: “Hur ska detta hjälpa mig i mitt jobb?” Ja, det hjälper en himla massa, för du får koll på sammanhanget du befinner dig i. Det upplever jag som viktigare och viktigare i arbetslivet.

Nyfiken på fördjupningskursen i Neuroledarskap?

Vårens utbildning startar 11 april.
Läs mer och anmäl dig här →

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag