|

Innovation och kreativitet förutsätter trygghet

29 okt, 2016 | Baskurs neuroledarskap

Jonas Höglund arbetar som Design Director på Fjord, ett konsultföretag som arbetar med design och innovation. I våras gick han Neuroledarskap i Praktikens baskurs.

Jonas, hur kommer det sig att du valde att gå kursen?

– Jag gick UGL för ungefär 15 år sedan och sedan dess har jag varit intresserad av ledarskap och self awareness. Eftersom jag tycker om vetenskap tyckte jag att det lät spännande med modeller som bygger på riktigt forskning om hur hjärnan faktiskt fungerar.

Var det något på kursen som gjorde särskilt stort intryck på dig?

– Definitivt SCARF-modellen. Den använder jag hela tiden. Och insikterna kring hur hjärnans hot- och belöningssystem fungerar. Jag har fått en ny dimension på den kunskapen jag har förvärvat under årens lopp och det gör att jag kan sätta nya och tydligare ord på den.

Hur hjälper den nya kunskapen dig i ditt yrkesliv?

– Jag arbetar med digital innovation och inom min bransch är trygghet a och o för goda resultat. Våra team behöver våga ge sig ut på outforskade grumliga vatten även om det leder till att vi blir ifrågasatta. Här har min förståelse kring vad som triggar hjärnans hotsystem varit väldigt värdefull.

– Som ledare har jag också med mig SCARF i alla möten med människor. Det går inte att möta allas behov i alla lägen, men det går att kompensera på olika sätt. Jag har blivit medveten om att mycket är vunnet bara genom att jag förstår hur mina medarbetare påverkas av att exempelvis deras status i gruppen ifrågasätts.

Landade du någon insikt som du har haft nytta av privat?

– Under perioder har jag haft sömnproblem och efter kursen kopplade jag samman problemen att sova med positiv stress. Jag får svårt att sova på grund av att belöningssystemet går på högvarv. Insikten har i sig skapat ett lugn och när jag medvetandegör reaktionen blir det enklare att komma ner i varv.

Du anlitade också Eva Hamboldt på Neuroledaskap i Praktiken för att hjälpa till vid en konflikthantering på din arbetsplats.

– En grupp hos oss hade under en tid varit under stor press av yttre faktorer vilket hade lett till dålig stämning och bristande resultat. Efter tre sessioner med Eva hittade gruppen tillbaka till varandra igen och idag fungerar samarbetet väldigt bra. Det var helt fantastiskt att se hur så små medel kunde fungerar så effektivt. Egentligen var lösningen inte svårare än att låta alla prata till punkt och att låta dem dela med sig av sin upplevelse av situationen.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag