|

Telia tillämpar neuroledarskap som en del av förändringsresan

13 apr, 2020 | Företagsintern utbildning

Precis som många andra organisationer befinner sig Telia på en förändringsresa. Snabb teknikutveckling och tuffa hållbarhetsmål är det nya normala. För personalen kan det vara svårt att se var den ena förändringen slutar och den andra börjar.

Tillsammans med Neuroledarskap i Praktiken har Magnus Grönblad, som arbetar som Head of Self-Leadership & Team development på Telia Company, skapat ett koncept som syftar till att hjälpa ledare och medarbetare att förhålla sig till förändring och att främja en god kommunikationskultur. Konceptet består av två workshops: Neuroperspective of change och Meaningful Dialogue.

Sedan starten har Magnus och Eva Hamboldt utbildat 30 interna facilitatorer som bär ut kunskapen i Norden och Baltikum, och som hittills har nått över 2 500 ledare och medarbetare. Cirka 400 av workshopdeltagarna är bland Telias högsta chefer.

– När jag har lyssnat av deltagarnas reaktioner är det många som säger att det känns nytt, fräscht och relevant. Många uttrycker också att det är skönt att de egna känslorna som väcks under förändringen normaliseras: ”Jag är inte ensam om att känna så här”, säger Magnus Grönblad.

Förändring som leds av medarbetarna

Faciliteringsträningen är en två dagars-utbildning inklusive en halvdags uppföljning efter att facilitatorerna har ett par workshops i kroppen. Under träningen får de lära sig grunderna i neuroledarskap, handledning i hur de hanterar olika typer av frågor från deltagarna, coaching i hur de kan presentera de verktyg som erbjuds och hur de bäst faciliterar deltagarnas samtalsprocesser under workshoparna.

– Vi tror på att låta våra medarbetare leda förändringen och driver en stor del av vår interna utveckling på det här sättet, med egna facilitatorer. Telias nya arbetssätt innefattar dessutom förväntningar på en högre grad av självledarskap och autonoma team.

Hjärnsmarta svar på organisatoriska frågor

Både Neuroperspective of change och Meaningful Dialogue baseras på samma neurovetenskapliga forskningsteorier, och Magnus beskriver det som att man gör två olika inflygningar för att adressera olika utmaningar. Exempelvis visar Telias medarbetarundersökningar år efter år en önskan att bli bättre på att kommunicera med varandra i organisationen.

Bristande kommunikation kan leda till att medarbetare inte får det stöd som de behöver från sin ledare, eller att kollegor pratar om varandra snarare än att prata med varandra på ett öppet och ärligt sätt. Målet är att långsiktigt fasa ut den gamla feedback-kulturen inom Telia, och att ersätta den med Modellen för meningsfulla samtal som är utvecklad av Neuroledarskap i Praktiken.

I workshopen Meaningful Dialogue får deltagarna skifta perspektiv från feedback till att istället använda sig av kunskapen om hur våra hjärnor fungerar för att bygga tillit i teamet och över gränserna i organisationen, samt främja goda samtal – en dialog.

– Många ledare har tidigare fått med sig att de ska ge feedback och tala om vad som är rätt och fel, och uttrycker att det är en lättnad att få tillgång till ett alternativ som känns bättre och inbjuder till en dialog.

Underlätta vid förändring

Workshopen Neuroperspective on change handlar om att tackla förändring i allmänhet och i en organisation i synnerhet. Där jobbar facilitatorn och gruppen igenom hur man upplevde den senaste förändringen och därefter går man igenom teorin om hur vi människor reagerar och fungerar när vi befinner oss i socialt stressande situationer. Det leder till att individen kan hjälpa sig själv och andra att skifta från hotläge till att möta förändring från ett mer belönande perspektiv.

– Genom att förstå hur hjärnan tolkar en förändringsprocess kan vi träna på att stötta oss själva och varandra. Därmed blir vi mer anpassningsbara, både som individer och som organisation. För att nå våra hållbarhetsmål kommer det vara helt nödvändigt för oss att klara av att utforska vad i förändringen som väcker känslor i oss och vad det beror på. Annars riskerar vi hålla emot en nödvändig utveckling.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag