|

Smart ledarskap för nyfiken hjärna

7 nov, 2018 | Baskurs neuroledarskap

Maria Falk arbetar som avdelningschef på Stockholm Vatten och Avfall och är ansvarig för ekonomi, upphandling och IT. Hon har jobbat som chef i många år, har ett stort intresse för ledarskap och på våren 2018 gick hon Neuroledarskap i Praktikens baskurs.

Maria beskriver sig själv som en vetgirig person och har under årens lopp både studerat på egen hand och gått utbildningar som är relaterade till beteende och ledarskap. Intresset för vad som får människor att reagera och agera som de gör i olika situationer, inte minst i en organisatorisk kontext, fick henne att börja söka mer information om hur hjärnan fungerar.

-Vi människor är på många sätt så primitiva. Det spelar ingen roll om man är ung eller gammal, eller vilket jobb man har; alla styrs av samma mekanismer. Jag läste en artikel där en dansk forskare berättade att 90 procent av det vi vet om hjärnan har vi lärt oss de senaste tio åren. Då insåg jag att det fanns mycket ny kunskap att hämta och anmälde mig till baskursen.

En ny kunskap som Maria har haft stor behållning av, fick hon genom en modell som beskriver de sju olika medvetandetillstånd hjärnan behöver få växla mellan för att må bra och fungera som bäst. En slags tallriksmodell för hjärnan. Hon har dels använt den för att skapa sig en mer hållbar arbetsdag och har även utbildat sina chefskollegor.

-Inte minst har jag tänkt på hur jag fungerar, och blivit medveten om när det inte alltid är bäst att följa impulsen. För mig kan det exempelvis vara viktigt att välja social samvaro även om jag känner att jag allra helst bara vill gå hem och vara ifred. Och nu när jag vet vad multitasking gör för hjärnan har jag rent praktiskt valt att helt blocka mina måndagar för att ge mig själv arbetsro och för att kunna prioritera rätt.

-När jag presenterade modellen för mina kollegor hade jag tänkt att det skulle gå på en kvart, men det slutade med att vi ägnade flera timmar åt att gå igenom den. Precis som jag insåg de vilken otroligt kraftfull kunskap modellen förmedlar.

Sedan utbildningen har Maria också valt att boka möten på ett smartare sätt för att ge sig själv och kollegorna tid att ställa om. Numera börjar de sina möten fem över och slutar fem i. Men det handlar alltså inte om möteseffektivitet, utan om att de ska få en bättre dag.

Utmaningar i en växande organisation

Stockholm Vatten och Avfall är en växande organisation som jobbar långsiktigt. Idag planerar de till exempel för processer och vilka anläggningar som behöver byggas för att vattenreningen ska fungera 2050.

Att Stockholm växer så det knakar är ingen nyhet och infrastrukturen byggs ut i en rasande takt. För att möta kraven behöver Stockholm Vatten och Avfall kunna hantera förändringen på ett bra sätt och att vara en attraktiv arbetsplats så att de kan rekrytera rätt medarbetare.

-Utvecklingen ställer stora krav, inte minst på oss som arbetar som chefer, och här ser jag neuroledarskap som en viktig nyckel. Det känns som en väldigt grundläggande kunskap, och nu när den finns tillgänglig behöver alla ta del av den.

Utöver att hon fick med sig många bra modeller och insikter från utbildningen upplevde Maria också att gruppen, kursledarna och genomförandet var väldigt bra.

-Vi var en grupp på 16 personer som aldrig tidigare hade träffats och vi blev trygga med varandra på nolltid. Utbildarna Eva och Lars-Johan kompletterar varandra fantastiskt bra; de har en god förmåga att börja med rätt saker och förde hela tiden lärandet framåt i ett tempo som kändes lugnt, samtidigt som det var oerhört mycket information. Det har jag aldrig varit med om i någon utbildning – varken intern eller extern.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag