|

Neuroledarskap i praktiken på Ericsson

14 feb, 2017 | Baskurs neuroledarskap

Maria Skanselid arbetar till vardags som senior project manager på Ericsson. I höstas gick hon baskursen i neuroledarskap och den nya kunskapen har redan lett till nya intressanta diskussioner och insikter hos kollegorna.

– Vi har bland annat pratat om vad som händer när en persons status är hotad och hur man kan bemöta det med hjälp av SCARF-modellen. Både jag och mina kollegor upplever att vi har fått en större förståelse kring vad som händer i hjärnan hos någon som vi tycker beter sig dumt. Istället för att bli sårad eller arg kan man hålla sig lugn och bidra till att situationen löser sig.

Kan du ge exempel på hur du har blivit en bättre ledare?

– Självklart blir jag en bättre ledare när jag i större utsträckning märker när jag blir reaktiv i mitt beteende. En annan detalj är att jag, nu när jag vet mer om hur hjärnan fungerar, planerar jag in pauser för reflektion på de möten jag arrangerar.

– Jag har insett att välmående och framgång inte bara handlar om att sätta mål, utan att nyckeln är att etablera goda vanor. Vi behöver ha ett growth mindset, alltså hela tiden vara nyfikna och att våga testa, misslyckas och belöna alla försök. Idag går allt så snabbt, målen kan snabbt bli irrelevanta.

Har du etablerat någon ny god vana som ett resultat av kursen?

– Varje dag båtpendlar jag till jobbet en kvart i vardera riktningen och numera mediterar jag cirka fem minuter både på morgonen och på eftermiddagen. Jag använder en meditations-app som heter Mindfulness på jobbet och som är utvecklad av företaget Corporate Mind.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag