|

Kerstin lärde sig analysera sina reaktioner

18 sep, 2016 | Baskurs neuroledarskap

”Det var spännande att få fakta och information om varför man får de reaktioner man får”, säger Kerstin Mörk, IT-konsult på Headlight, som gick baskursen i Neuroledarkskap på hösten 2015.

Vad fick du med dig från kursen?

– Jag fick en teoretisk förklaring, utifrån hur kroppen och hjärnan fungerar, på det som beteendevetarna har sagt länge. För egen del har jag utifrån ett neuroperspektiv reflekterat en hel del kring händelser som har påverkat mig i arbetslivet. Det var en aha-upplevelse att inse att hotresponsen i min kropp var ett resultat av relationerna i gruppen inte var bra, eller att min status var hotad.

Kan du ge ett konkret exempel?

– I och med att jag fick en förståelse för de sociala behoven kunde jag titta tillbaka på några specifika händelser i arbetslivet och sätta fingret på vad det var som hade aktiverat hotreponsen. En situation som jag analyserade med den här nya kunskapen var en konflikt jag hade på min tidigare arbetsplats där jag nu insåg att både Status, Certainty (visshet) och Fairness (upplevd rättvisa) saknades för mig i den situationen. I den händelsen upplevde jag en enorm stress.

– Just det sociala behovet av upplevd rättvisa är något jag insett att jag stressas av när den hotas. Det är väldigt intressant att reflektera kring då det faktiskt handlar om min upplevelse av rättvisa och att det oftast inte finns något fullständig rättvisa.

Har du nytta av det du lärde dig i livet och på jobbet idag?

– Det har jag absolut. Med hjälp av SCARF-modellen kan jag analysera gruppsituationer på ett annat sätt. Jag ser vad gruppen behöver och vad som måste till för att få den att fungera. Jag har fått med mig jättebra verktyg både för att leda mig själv och andra från kursen. För mig fungerar det som ett bra komplement till alla annan ledarskapsutveckling som jag gjort under årens lopp.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag