|

“En livsförändrande kurs!”

30 nov, 2022 | Baskurs neuroledarskap

Det var längs tomma gator, precis i början av pandemin, som Håkan Appelgren cyklade till kursstarten. Han hade fått tipset av en vän, men kunde inte ana att en baskurs i neuroledarskap skulle bli början på ett helt nytt kapitel.

Till vardags är Håkan konsult och VD för bolaget SeventyOne Consulting. De hjälper företag som vill förändra sitt arbetssätt och kultur. Det är ett annorlunda konsultbolag, designat med de anställdas bästa som högsta prioritet.

– Det var jag och en kollega som ville göra något som var bättre, berättar Håkan. Vi ville skapa en arena där alla får må bra och kan få ut mer av sina liv.

SCARF-modellen hjälper oss att förstå oss själva – och varandra

Baskursen i neuroledarskap ger en introduktion till hjärnans anatomi och kemiska klimat för att vi ska kunna optimera hjärnans kapacitet. För Håkan lät kursen hos Eva och Lars-Johan som någon nytt och intressant. Han är i grunden ingenjör och gillar teknik och utveckling. Samtidigt konstaterar han att idag enbart jobbar med människor och trivs med det. I det arbetet har han ibland saknat en teoretisk ram, något han under kursen hittade i SCARF-modellen.

– Det gav en förklaringsmodell som var begriplig, säger Håkan. Jag kan använda den för att förstå mig själv, men också börja förstå min omgivning med andra verktyg.

SCARF-modellen är en akronym som först användes av professor David Rock för att beskriva människans sociala behov. Genom att förstå dina egna och andra människors sociala behov, blir det enklare att göra medvetna val. Håkan använder den bland annat aktivt när han arbetar med förändringsledning. Modellen blir ett stöd för skonsam förändring, den lägger grunden för en miljö där gruppen är mottaglig.

Öppna dörren till ett helt nytt perspektiv

Utbildningen i neuroledarskap pågår under ett antal heldagar, fördelat på flera månader. Det gör det möjligt att befästa kunskapen och även ha tid att själv testa olika moment i sin vardag. Håkan är särskilt imponerad av hur snabbt Eva och Lars-Johan skapade en trygg miljö vid utbildningstillfället.

– Du är i en helt ny grupp och går därifrån efter ett par timmar och tänker: “Det här är saker som jag aldrig har pratat med någon om”. Men i den bubblan så känns det helt naturligt!

Dynamiken mellan kursens ledare är inkluderande för att skapa en miljö där alla vågar ta plats. Under utbildningen använder Eva och Lars-Johan sina egna teorier för att driva samtalet framåt. Ur Håkans ögon blir det som ett rollspel med praktiska exempel:

– De använder samma tekniker vi lär oss, fast mot varandra. Som deltagare får man ta del av ett metaperspektiv som är väldigt berikande.

Eftersom kursen pågår under så lång tid upplever Håkan att kunskapen fäster på riktigt. Det finns utrymme att komma tillbaka och fylla på med fler exempel. Dessutom påverkar kursen inte bara hur du ser på din omgivning, utan också hur du ser på dig själv.

– Det här är en livsförändrande kurs, konstaterar Håkan. Det är som att skicka upp Hubble-teleskopet* i rymden: Helt plötsligt ser du lite längre!

Mot nästa steg av mänsklig mognad

Förändringsarbete är nästan alltid svårt. I jobbet är Håkan ofta ute på arbetsplatser som vill förändra sitt arbetssätt. För att lyckas med det, använder Håkan flera modeller som bygger på idén om det goda ledarskapet. Att förstå hur människor agerar i komplexa eller kaotiska miljöer är något som de flesta ledare idag kämpar med.

Under fördjupningskursen i neuroledarskap ligger fokus på tre nivåer av mänsklig mognad och hur vi skapar team som agerar likt en organism. Håkan tror att detta är en viktig pusselbit för att vara en god ledare i komplexa och snabbrörliga organisationer.

– Dialogen runt mänsklig mognad har hjälpt mig identifiera möjligheten att ta ett steg tillbaka. Det vill säga, kliva ur systemet, förklarar Håkan.

Modellen om mänsklig mognad har utvecklats av psykologen Robert Kegan som är professor vid Harvard. Han lyfter värdet av vuxenutveckling i moderna organisationer för att öka den mentala flexibiliteten. Håkan förklarar att modellen för mänsklig mognad har hjälpt honom att gå från snabba reaktioner till medvetna val. Det gäller även i det dagliga arbetet, där han allt oftare skapar utrymme för reflektion från flera perspektiv:

– Jag kan observera systemet och tänka på andra delar: Är det här hälsosamt? Är det rätt frågeställning? Är det rätt människor som löser rätt problem?

Rätt förutsättningar skapar trygga team

Efter kurserna har Håkan blivit mer medveten om sin egen roll och hur han väljer att agera i den rollen. Han förklarar att han i sitt jobb arbetar med “team” som minsta komponent. Det är inte individen i sig, utan systemet av individer, som skapar värde i organisationer. Det ställer också krav på organisationen, att skapa utrymme för utveckling och psykologisk trygghet.

– Ett team som fungerar väl är så otroligt mycket värt, fortsätter Håkan. Men det kräver ju en trygghet i teamet, och det kräver en trygghet hos ledarna i organisationen.

Moderna organisationer ställer högre krav på sina medarbetare i form av att agera autonomt, det är sällan du får en lösning presenterad. Istället får vi en riktning att arbeta efter. Det skapar högre engagemang och bättre lösningar. Håkan beskriver att känslan efter kurserna är att han har öppnat en dörr till otroligt mycket mer kunskap.

– Det är en helt ny domän som öppnar sig, berättar Håkan. Jag är ingenjör i grunden, men jobbar bara med människor idag. Och de mänskliga systemen är så mycket mer stimulerande och roliga att jobba med!

 

* Hubbleteleskopet sändes 1990 upp i rymden av NASA och ESA. Teleskopet cirkulerar 600 kilometer från jordens yta och används för att fotografera rymden. Möjligheten att fotografera utanför jordens atmosfär har lett till flera viktiga astronomiska upptäckter.

 

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag