|

Eftertänksamt ledarskap

2 okt, 2018 | Baskurs neuroledarskap

Helena Samuelsson startade en ny enhet i Södertälje kommun förra året, och gjorde det med sådan stor framgång att hon vann utmärkelsen: Årets utveckling 2017. Prispengarna var öronmärkta till en utbildning och valet föll på Neuroledarskap i Praktikens baskurs.

Idag arbetar Helena som boendechef för tre LSS-gruppboenden och är ansvarig för de boende samt de ganska stora arbetslag som behövs för att verksamheten ska fungera. En utmaning är att ledarskapet i stor utsträckning sker på distans.

– Eftersom jag behöver fördela min tid mellan flera olika platser går det inte att bevaka alla underliggande processer. Men efter utbildningen har jag fått en helt ny förståelse för hur jag som ledare kan bidra till att de olika grupperna mår bra.

Helena började sin yrkesbana som sjukgymnast med inriktning mot psykosomatik. Med i bagaget har hon bland annat en längre utbildning som handlade om hjärnans utveckling i relation till ångestproblematik och smärttillstånd i kroppen.

– Trots att jag hade med mig en gedigen förståelse om hur hjärnan fungerar blev det en krock i mitt huvud första dagen; det här var något helt annat. Men det gav mig en chans att ta ett helt nytt perspektiv och det satte igång en lång rad utvecklingsprocesser hos mig.

Under utbildningen fick Helena syn på att den som har en maktposition, som exempelvis henne själv i sin chefsroll, kan uppfattas som hotfull. Förståelsen fick henne att se på chefskapet på ett nytt sätt, och hon blev också medveten om att hon blir en mer effektiv ledare när hon fokuserar på det mellanmänskliga. Genuina samtal bygger tillit och när medarbetarna känner sig trygga och bekväma skapas förutsättningar för bättre möten.

– Genom att vara noga med att vara lugn när jag kliver in genom dörren, och genom att ta mig tid till ett samtal över en kopp kaffe, kan jag ofta släppa punktlistan: jag får den information jag behöver ändå.

Tidigare hade Helena en bild av hur hon var som ledare och att hennes styrkor var att hon var rak, tydlig och konkret. Idag låter hon medarbetarna komma med lösningarna och har omvärderat hur hon vill leda en grupp. Hon beskriver att hon fått ett helt nytt sätt att tänka kring sin roll som chef.

– I backspegeln kan jag se att jag tidigare talade om för mina medarbetare hur de skulle göra för att det skulle bli ordning. Nu backar jag och låter gruppen styra och planera sitt jobb med mig som bollplank istället. Skillnaden är enorm. En positiv effekt är att det nu kommer fram många fler nya idéer vilket leder till att våra brukare får det bättre.

Ytterligare ett resultat av utbildningen är att Helena mer sällan hamnar i ett tillstånd av stress. Hon beskriver det som att hon inte längre springer på lika många puckar och att hon har blivit lugnare i sitt ledarskap.

– Den här utbildningen var hundra gånger mer utvecklande än jag hade kunnat föreställa mig, och den borde vara obligatorisk för alla chefer. Jag tror också att det upplevelsebaserade lärandet bidrog till att jag fick med mig så mycket. Eva och Lars-Johan varvar spännande teoripass med bearbetningsprocesser i smågrupper och reflektion i helgrupp.

Ta del av fler kundcase

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Bättre dialog med kunskap om SCARF

Mats Ståhl Elgström är socialchef i Norrtälje kommun. När han tillträdde för ett par år sedan satsade ledarstrukturen på ett bättre arbetsklimat genom en kurs i SCARF-modellen. I över 30 år har Mats Ståhl Elgström arbetat inom socialtjänsten. När han började som...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag