|

Efter ett tufft träningspass spelar Hellsten bättre än någonsin

22 jan, 2021 | Baskurs neuroledarskap

”Precis som för många andra innebar våren en stor utmaning med att hantera den oro och ovisshet som vi befann oss i. Men när jag blickar tillbaka på 2020 ser jag framför allt de framsteg vi gjorde, bland annat med IT-utveckling och hur vi arbetar tillsammans. Nu är vi redo att skala upp verksamheten på allvar”, säger Johan Hellsten, grundare och vd på Hellsten Gears.

Johan Hellsten och ett par av hans kollegor gick Neuroledarskap i Praktikens baskurs under senhösten 2019. Han beskriver det som att de bokstavligen kastades från övningsbanan rakt ut i hetluften, och i en tidigare artikel beskriver han den enorma press han utsattes för som företagsledare under våren.

– Kunskapen vi fick med oss från baskursen var avgörande för att vi skulle komma ut starkare på andra sidan, och var bra rustade att förstå reaktioner, ageranden och behov hos varandra och våra kollegor.

Redo för tillväxtresa

Redan innan pandemin hade Hellsten Gears inlett ett arbete med företagets kultur och värderingar, något de identifierat som viktigt för att lyckas med den planerade tillväxtresan. Som ett första steg tog de fram värderingar som är knutna till affären: respekt, god service och affärsfokus.

– Vi behövde också reda ut kommunikationen och ersätta reaktiva beteendemönster med reflektion kring det som händer för att kunna ta ansvar och bra beslut.

Johan var medveten om att konflikter mellan medarbetare kunde uppstå på grund av att han var otydlig. Han hade försökt att lösa problemet genom att vrida upp volymen på tydligheten och leverera ännu mer detaljerade instruktioner, men det hade inte fungerat. När kultur- och värderingsarbetet rullade vidare efter sommaren blev de ännu lite ärligare med varandra, och under höstens konferens landade medarbetarna i att tydlighet inte är något enkelriktat från ledaren, utan att det är någonting som alla behöver hjälpas åt med.

– När alla är medvetna om att det är ett delat ansvar att förstå vad som ska göras, och ta action på det, kan vi jobba vidare med kommunikationen på ett nytt och positivt sätt. Snarare än att det är bara mitt jobb att förklara, så har alla ett ansvar att förstå, säger Johan.

Mot nya marknader

Om du läste den tidigare artikeln noterar du säkert att företaget som tidigare hette Hellsten Växellådor inte bara hann med ett kultur- och värderingsarbete under 2020, utan även fick ett nytt namn: Hellsten Gears. Ett namn som tillsammans med en ny grafisk profil ger dem en större flexibilitet på den fortsatta resan ut i Europa.

Ta del av fler kundcase

Mänskligt ledarskap i en föränderlig värld

Mänskligt ledarskap i en föränderlig värld

Suzanne Nygren arbetar som HR direktör på Ahlsell och har nyligen gått Neuroledarskap i praktikens baskurs. I sin roll är hon ständigt på jakt efter ny kunskap och verktyg som kan tillämpas för att uppnå ett hållbart, inkluderande och mer mänskligt ledarskap, och för...

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Ska du bygga en lekplats, nya väg eller en cykelbana? I så fall kan Rockstore hjälpa till. De är ett personalägt teknikföretag som grundades 1980 med konsulter som arbetar främst med projekt- och byggledning inom väg och anläggning. Nu har de dessutom blivit lite mer...

Hjärnsmart ledarskap och snabb förändring

Hjärnsmart ledarskap och snabb förändring

Axel Lundvall är en av Rolling Optics grundare. Vi gjorde en intervju med honom och hans kollega Johannes Enlund för ett drygt år sedan, strax efter att de hade gått Neuroledarskap i Praktikens baskurs. Nu följer vi upp med ytterligare en intervju för att utforska om...

Vad är du intresserad av?

Baskurs i neuroledarskap

Företagsintern utbildning

Workshop & Labb

Konsultuppdrag